Skinnskatteberg var före Gävle om alliansstyre beroende av SD

Det har blivit stor uppmärksamhet kring att den borgerliga alliansen i Gävle ska styra trots att de rödgröna partierna har fler mandat i fullmäktige. Bakgrunden är att SD stödde de borgerliga budgetförslag, som då gick igenom.

Det betyder att det nya styret måste ha aktivt stöd av Sverigedemokraterna för att få igenom sina förslag. Ses som ett test på om något liknande kunde hända i riksdagen.

Det finns skäl att på det nya året återkomma till sakfrågan om SD:s inflytande och om hur lika eller olika politiken i kommuner och riksdagen är.

Bör dock påpekas att Gävle inte är först. I Skinnskatteberg styr de borgerliga sedan valet trots de har färre mandat än de rödgröna partierna. De har i höstas fått igenom sin budget med SD:s stöd.

Det har inte alls fått samma uppmärksamhet som dramatiken i Gävle, men likheterna förefaller slående. Förutom att Skinnskatteberg är mycket mindre än Gävle..

Domstolsbråk i Skottland visar fördelar med alkoholmonopol

27-whisky

För billig i hemlandet.  Den skotska regeringen vill införa minimipriser på alkoholprodukter för att minska drickandet.

Foto: TT

 

De skotska nationalisterna SNP har egen majoritet i det lokala parlamentet och styr. Utöver att vilja lämna Storbritannien driver SNP-styret och där har det bättre argument, på för en mer restriktiv alkoholpolitik.

Alkoholskatterna är gemensamma i Storbritannien, men den skotska regeringen vill införa minimipriser för alkoholprodukter. Då kan butiker inte använda alkoholvaror för lockpriser.

Motståndarna har drivit frågan i domstolar med argumentet att minimipriser gör att butikerna inte själva får bestämma priset.  Nu har EU-domstolen skickat tillbaka ärendet och menar att andra metoder, som skattehöjningar, är att föredra som metoder för att hålla nere drickandet.

Frågan är inte avgjord, regeringen hävdar att minimipriser, i synnerhet som Skottland inte får ta ut en egen alkoholskatt, behövs. Så det ser ut att bli mer domstolsprövningar.

Här har det svenska försäljningsmonopolet en klar fördel. När staten sköter försäljningen finns inget utrymme för priskonkurrens och lockpriser på starköl, vin eller sprit. Bra så.

 

Motsägelsefullt om Bromma flygplats

23-bromma

Fortsatt flygande. Bromma flygplats blir kvar, i varje fall till 2038.

Foto: TT

Regeringen beslöt att avbryta utredningen om att lägga ned Bromma flygplats.  Nja, det handlar egentligen om att ändra uppdraget för utredaren Anders Sundström. Beslutet fattades för att riksdagsmajoriteten hade uppmanat regeringen att avbryta utredningen, då riksdagsmajoriteten vill behålla Bromma flygplats.

Det var ganska fånigt, varför kan inte frågan få belysas ordentligt? Tänk om det finns argument anhängarna inte har tänkt på eller analyserat tillräckligt? Mer kunskap skadar inte , i synnerhet när frågan om flygplatser i och runt Stockholm berör fler. Västerås och Eskilstuna till exempel.

Regeringen smög å andra sidan med beslutet. Det kom ut via TT sent på måndagskvällen, och den som söker på regeringens hemsida på Bromma flygplats får ingen träff om beslutet att avbryta utredningen.

Anhängarna av Västerås flygplats hade tidigare framhållit att en nedläggning vore ett viktigt skäl att behålla flyget här. Men nu säger de att detta absolut inte är något bakslag för Västerås flygplats. Hm, går det ihop? Klave vinner jag, krona förlorar du..

KD och Villaägarna framhåller att de majoriteten av omkringboende hellre ville behålla flygplatsen än bygga bostäder där.

Fast så brukar det vara. De som redan bor på en plats är ofta emot många nya bostäder i närområdet. De som förlorar på att Bromma blir kvar är de som står i bostadskön, men de är inte lika välorganiserade som omkringboende.

Beslutet innebär att det behövs bygga fler bostäder på andra håll i Stockholm. Så låt oss hoppas att KD och Villaägarna då förklarar för de omkringboende där att nu behövs det många fler bostäder i Stockholmsområdet, särskilt sedan Bromma blir kvar.

Sedan verkar dessutom många tro att Bromma kanske ändå läggs ned när kontraktet går ut 2038, förutsatt att Arlanda har byggts ut rejält. Aktionsgruppen Stoppa Bromma.nu tycker till och med att beslutet var bra och kan leda till att borgerliga politiker i lugn och ro kan släppa prestigen och tänka om.

Så frågan om Bromma flygplats, redan en riktig långkörare, lär återkomma.

Det blir bättre och bättre för mänskligheten

Det har varit mycket det här året. Krig i Syrien, flyktingkris, bakslag för demokrati i Turkiet, ett allt hotfullare Ryssland, världens befolkningen ökar snabbare än tidigare prognoser.

Trots detta är det mycket som blir bättre och bättre. Här en artikel i the Atlantic om att 2105 på många områden var det bästa någonsin för mänskligheten.

Mord och andra våldsbrott faller, särskilt i USA (!), en mindre andel är undernärda, det blev ingen stor ebolaepidemi, arbetet att få ett vaccin mot malaria går framåt, vaccin mot mässling och polio räddar liv, barnadödligheten har minskat dramatiskt, de ekonomiska framstegen fortsätter och fler går i skola. Med mera.

GOD JUL

 

Vem är liberal bland EU-liberalerna?

 

21-rohde

Partibytare. EU-parlamentarikern Jens Rohde har lämnat danska Venstre i protest.

Foto: TT

Här en bra artikel och intervju  i Politiken med Jens Rohde, som satt i EU-parlamentet i ELD-gruppen för Venstre, som är regeringsparti i Danmark. Rohde går nu över till socialliberala Radikale venstre i protest mot sitt gamla partis hårda flyktingpolitik och ökade skepsis mot EU. En nyckelmening i artikeln är:

»DF’s holdninger er helt legitime. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal kopiere dem«, siger Rohde.

Det är bra och på tiden att några i Venstre tar konsekvenserna och lämnar i protest mot partiets allt hårdare linje.

Sedan finns det två andra besvärliga frågor att fundera över. Rohde sitter kvar 3,5 år till i EU-parlamentet och nu som representant för Radikale venstre. Är det rimligt och rättvist mot de väljare som röstade på Venstre i EU-valet?

L och C kritiserar M och KD för att de sitter i samma EU-partigrupp som den hårdföre ungerske premiärministern Victor Orbans parti. Hur länge kan C och L fortsätta att själva samarbeta i samma grupp som Venstre, när det partiet förlorar ledande medlemmar i protest mot den danska regeringens hjärtlösa flyktingpolitik?

Rörigt läge i Spanien

De traditionellt stora partierna har problem i land efter land och förlorat stöd till uppstickare.  Så även i Spanien efter parlamentsvalet.

Oftast är det, som i Frankrike, Sverige eller Danmark, högerpopulister som går framåt. I Spanien har det konservativa Folkpartiet (PP) och Socialisterna dominerat sedan demokratin infördes efter diktatorn Francos fall.

Men nu får de båda partierna bara hälften av rösterna, även om valsystemet ger dem över 200 av parlamentets 350 platser. (lika stort parlament som i Sverige, trots en betydligt större befolkning).

Fast i Spanien är de nya partierna inga högerpopulister, P0demos är mer vänsterinriktat  och motståndare till den åtstramningspolitik Spanien har fört i flera år för att få vara kvar i euron. Ciudadanos (C)är ett liberalt parti som är för EU och driver kampanj emot korruption och katalansk självständighet.

De två stora partierna kunde göra som i Tyskland och bilda en stor koalition. Men det verkar föga sannolikt. Socialisterna och Podemos kunde styra med stöd av  C. Det verkar mer realistiskt, alternativet vore en minst sagt brokig vänsterkoalition som skulle bli beroende av radikala katalanska och baskiska nationalistpartier. PP och C får ingen majoritet.

De katalanska nationalisterna gjorde ett dåligt val, Podemos katalanska gren blev största parti. Det borde göra det möjligt att likt i andra länder, som Storbritannien och Kanada, ha en folkomröstning om självständighet i den berörda delen av landet. En folkomröstning i Katalonien kunde lösa det låsta läget.

Putin var mer än nog skarp

18-led-putin

Utfrågad Rysslands president Vladimir Putin.

Foto: TT

Rysslands president Vladimir Putin har hållit sin årliga stora presskonferens. I SvD och Hufvudstadsbladet menade den kunniga skribenten Anna-Lena Laurén att Putin var lamare än förr.

Ändå hann han med att enligt en sammanfattning i the Guardian i vulgärt kritisera Turkiet och hävda ett det var små möjligheter till försoning under dagens turkiska ledare, indirekt erkänna att Ryssland hade militärer i östra Ukraina, försvara den korruptionsmisstänkte Fifa-ordföranden Sepp Blatter och berömma den minst sagt oberäknelige amerikanske presidentkandidaten Donald Trump!

Så det var en lamare tillställning än tidigare. Men mer än nog för mig. Vad behövs för att Putin ska vara skarp?

Fagersta första S och M-styret i Västmanland

stig-henriksson

Kritiserad. Socialdemokraterna anger förre kommunalrådet Stig Henrikssons (V) agerande som skäl till att bryta med V i Fagersta.

Foto: TT

Samarbetet mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Fagersta har spruckit. Här kommenterar s-kommunalrådet  Marino Wallsten uppbrottet . I stället ska Socialdemokraterna samarbeta med Moderaterna.

En personfråga lyser tydligt igenom. Socialdemokraterna är missnöjda med hur tidigare kommunalrådet Stig Henriksson (V) har agerat. Det missnöjet har också visat sig på Fagersta-postens insändarsidor.

S och M säger sig ha förberett samarbetet i ett par månader. Det har skett diskret.

Utåt har S-samarbetet med V fortsatt, om än med ökande problem. Så det är nog en och annan väljare som förvånat konstaterar att S och M i smyg har förberett ett samarbete.

Resultatet är dock inte så förvånande. Alla som kan räkna mandat ser att S bara kan nå majoritet med M, om SD räknas bort och V-samarbetet bryts.

I kommuner är det ofta utrymme för pragmatiska lösningar. Efter SD:s framgångar finns det också en mängd olika samarbeten från kommun till kommun.

Det är nästan som ”Vem tar vem”.  Det enda som ännu verkar gälla är att inga partier har något formellt majoritetssamarbete med SD

För Västmanland är det dock första gången som de tidigare arvfienderna S och M samarbetar. Runt omkring finns dock redan exempel. Jag bor i Kvicksund och går över bron in i Eskilstuna varje arbetsdag för att ta tåget till Västerås. Då befinner jag mig i en S+M-kommun, där den majoriteten (med C) har funnits i drygt ett år.

Fagersta har dock varit först tidigare. Först bildades en ”alla mot S” majoritet.

Det gick så bra för Stig Henriksson (V) att Vänsterpartiet fick egen majoritet i två val, också först i Sverige. Nu får vi se om S och M kan fungera tillsammans, och om det kan bli någon slagkraftig opposition i Fagersta inför  nästa valrörelse.

Illa när pensionen överskattas

Ekot har en nyhet om att pensionsberäkningar kan överskatta den framtida pensionen. Jag har råkat ut för något liknande  när framtida ITP (avtals)-pension beräknas. Det verkar handla om att framtida löneökningar överskattas vid stigande ålder. Det gör att beräkningarna kan räknas ned år från år.

Det skulle enligt SR-inslaget kunna lösas om det lades in en åldersfaktor när beräkningen på framtida löneutveckling, och därmed framtida pension görs.

Som vanligt i denna arbetslinjens tidevarv varnas för att de överskattade beräkningarna kan göra att pensionen börjar tas ut för tidigt, arbetar mindre eller lever på lite för stor fot. Men där finns också möjligheten att pensionsspara, eller som det väl nu bör heta långsiktigt sparande.

Det finns skäl att försöka sätta av lite mer sparpengar för att leva bättre eller gå i pension tidigare. Här är det också allvarligt med ”glädjekalkyler” för pensionen. De kan göra att många  långsiktigt sparar mindre till pensionen än de skulle ha gjort med mer realistiska beräkningar. Här krävs bättring genom bättre prognoser.

Vad vill regeringen egentligen om Västsahara?

14-led-wallström

Svårtydd.  Utrikesminister Margot Wallström (S).

Foto: TT

Det är viktigt att regeringen vet vad den vill. Det är också viktigt att väljare och bevakare förstår vad regeringen vill.

De senaste turerna om EU och Västsahara gör det inte lätt att begripa regeringens och utrikesminister Margot Wallströms linje.

Socialdemokraterna har ett kongressbeslut om att erkänna Västsahara, som är ockuperat av Marocko. Frågan är under beredning, så något beslut har inte fattats trots att det är över ett år sedan regeringen tillträdde.

När det gällde erkännandet av Palestina, också något som utlovades före valet, gick det desto snabbare att fatta beslut. Varför är det svårare att erkänna Västsahara än Palestina? Marocko hotar visserligen med åtgärder, men Israels regering har ju inte direkt jublat över det snabba beslutet att erkänna Palestina.

Nu har regeringen dessutom uttalat sig för att överklaga ett domstolsbeslut i EU, som upphävde ett handelsavtal mellan Marocko och EU eftersom det även innefattade Västsahara. Utslaget sågs som en framgång för Västsahara.

Nu säger regeringen att den vill ha ett tydligt utslag i en högre instans. Men det naturliga är väl att överklaga om ett domslut går en emot. Den som är nöjd med utslaget borde väl sitta still i båten?

Så frågan kvarstår: Vet regeringen vad den vill och hur ska vi andra förstå vad den vill?