Illa när pensionen överskattas

Ekot har en nyhet om att pensionsberäkningar kan överskatta den framtida pensionen. Jag har råkat ut för något liknande  när framtida ITP (avtals)-pension beräknas. Det verkar handla om att framtida löneökningar överskattas vid stigande ålder. Det gör att beräkningarna kan räknas ned år från år.

Det skulle enligt SR-inslaget kunna lösas om det lades in en åldersfaktor när beräkningen på framtida löneutveckling, och därmed framtida pension görs.

Som vanligt i denna arbetslinjens tidevarv varnas för att de överskattade beräkningarna kan göra att pensionen börjar tas ut för tidigt, arbetar mindre eller lever på lite för stor fot. Men där finns också möjligheten att pensionsspara, eller som det väl nu bör heta långsiktigt sparande.

Det finns skäl att försöka sätta av lite mer sparpengar för att leva bättre eller gå i pension tidigare. Här är det också allvarligt med ”glädjekalkyler” för pensionen. De kan göra att många  långsiktigt sparar mindre till pensionen än de skulle ha gjort med mer realistiska beräkningar. Här krävs bättring genom bättre prognoser.

Publicerat av

En kommentar till “Illa när pensionen överskattas”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *