Kris så in i Norden

25-led-norden

Kris samlar. Kris och problem ökar intresset för Nordiska rådet och nordiskt samarbete.

Foto: TT

 

Nordiska rådet har möte i dag och i morgon i Helsingfors. De senaste åren har möten mött ett mycket litet intresse. EU har med rätta setts som viktigare  för att skapa gemensamma regler och marknader. De flesta har varit allmänt positiva till nordiskt samarbete, men något intresset och engagemanget har varit ljumt.

Den här gången verkar det annorlunda, vilket det länkade Ekoinslaget är ett tecken på. De nordiska vänsterpartierna har skrivit en gemensam artikel på DN.debatt om en gemensam och mer generös asylpolitik. Gunnar Wetterberg har åter skrivit ett inlägg, som jag skrev en positiv ledare om  en nordisk förbundsstat som ett svar på dagens kriser.

Så kanske har Wetterberg rätt. Nu är det kris och det nordiska samarbetet får i varje fall mer uppmärksamhet. Trist att det ska behövas, men när det bara har ”lunkat på”  har det mediala genomslaget varit mycket litet.

Grunden för det nordiska samhörigheten är språkförståelse, ganska likartade välfärdsstater och en till stora (om än krigisk) delar gemensam historia. Här går utvecklingen snarare åt motsatt håll.

Läste nyligen att historieundervisningen i Finland inte längre tar upp den långa tid då Sverige och Finland  var ett land. Språkförståelsen minskar, svenskan tappar mark i Finland och och en hel del föredrar engelska när de träffar danskar. Jag håller på min dotters gymnasielärare som vill att eleverna ska kunna räkna på danska, men det verkar vara ett föga populärt inslag i undervisningen.

Tycker det är märkligt att den gamla tanken på Nordsat aldrig förverkligades. Även om tv-tittandet på traditionella kanaler minskar är det ännu stort, men det går normalt inte att se de andra ländernas public service kanaler på tv eller på nätet.

Kanske kan krisen skaka liv i det nordiska samarbetet, men för att det ska kunna bli en gemensam debatt och politiskt rum krävs en rimlig språkförståelse. Det är den stora skillnaden mot EU, där länderna och språken är för många för att göra en verkligt gemensam debatt möjlig. I Norden kunde det vara två, de skandinaviska språken och finska, och tvåspråkiga länder finns det gott om.

 

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *