I minusräntans förbryllande land

11-euro

SOS för euron? Nya försök av ECB att få fart på ekonomin i eurozonen.

Foto: TT

Eurons centralbank ECB sänkte styrräntan till noll och har minusränta när bankerna håller pengar hos centralbanken, bankerna ska få förmånliga lån pch stödköp av obligationer ska ökas.

Allt för att få fart på ekonomin och sänka kursen på euron så exporten underlättas.

Men i stället föll aktiekurserna och euron stärktes.  Vilket nog Riksbanken gillar, så den inte behöver ytterligare sänka en redan negativ ränta för att hålla nere kronkursen. Det varnas för valutakrig

För oss lekmän blir detta allt svårare att förstå. Vi vill gärna ha enkla regler, typ att den som lånar ut pengar får ränta och den som lånar betalar ränta.

Om de enkla reglerna inte fungerar vill vi förstå varför och se att vad som verkar paradoxalt fungerar i verkligheten.

Så är det inte med dagens ränte- och stimulanspolitik. Centralbankerna gör mer och mer, experterna ger krångliga förklaringar, men åtgärderna verkar fungera allt sämre.

Inte bra, särskilt i ett läge då missnöjet med den politiska och ekonomiska eliten redan är stor.

 

Publicerat av

En kommentar till “I minusräntans förbryllande land”

  1. Ja, hr. Appelbom! Visst är det negativa ränteläge vi fått svårt att greppa intellektuellt!

    Som du skriver tycker vi medborgare att det är i sin ordning att den som lånar ut pengar FÅR ränta & att den som lånar BETALAR ränta.

    Av samma skäl tycker vi att det är i sin ordning att den som deponerar pengar på ett bankkonto FÅR ränta på kontosaldot & att banken BETALAR den.

    Du skriver att det varnas för valutakrig; jag påstår att ett sådant krig redan pågår i kölvattnet av de finanskriser vi drabbats av sedan 2008, inte som ett primärt mål men som en sekundär konsekvens av att såväl amerikanska FED som ECB som svenska Riksbanken sedan dess försökt reparera de samhällsekonomiska skador som de kriserna förorsakat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *