Svenska politiker väljer vänster i USA

15-led-clinton

Riksdagens favorit. Hillary Clinton har starkast stöd om svenska riksdagsledamöter fick rösta i USA-valet.

Foto: TT

Dagens Nyheter har gjort en enkät med svenska riksdagsledamöter om vem de skulle rösta på i USA-valet. Noterbart är att svarsfrekvensen är låg, 100 av 349 har svarat. Riksdagsledamöterna är på detta område som folk är mest, det vill säga dåliga att svara på enkäter. Det gör undersökningar mer osäkra och mindre representativa, något politiker i andra sammanhang kan beklaga.

Men tydligen är de inte bättre själva. För med tanke på det stora intresset för valet i USA är det svårt att tro att mindre än en tredjedel av heltidspolitikerna i riksdagen har en åsikt om vilken kandidat som är bäst

Övervikten för Demokraterna är förödande. Hillary Clinton får 47 röster och Bernie Sanders 30. Sanders har bara stöd av rödgröna, utöver en Liberal. Clinton har däremot anhängare från alla partier, inklusive tre från SD. Alla övriga Liberaler som svarat stödjer Clinton. Moderaterna fördelar sig på nio Clinton, fem Rubio och an annan, kanske Ohio-guvernören John Kasich. För övrigt märkligt att Kasich inte fanns med som alternativ, han är en fyra återstående Republikanska kandidater. KD har tre Clinton och fyra Rubio. Trump har tre röster alla SD-ledamöter, och Cruz två också från SD.

Under 1960- och 70-talet var nog också borgerliga politiker mer allmänt för Demokraterna, stödet för välfärdsstaten och ganska höga skatter som föredöme hade då brett stöd i svensk politik.

När den marknadsekonomiska vågen skog igenom i Sverige ökade stödet för Republikaner, främst hos de gamla Moderaterna. De Nya Moderaterna gick åt vänster och blev mer livstilsliberala, samtidigt som Republikanerna blev mer tydligt moralkonservativa. Så det är inte förvånande att en majoritet av de svarande i dag stödjer Hillary Clinton, men ändå noterbart att fem ställer sig bakom den i värderingsfrågor starkt konservative Rubio.

Kristdemokrater tycks också vara mer öppna för att utomlands stödja kandidater som Rubio, med åsikter i värderingsfrågor som abortförbud KD envetet säger sig ha lämnat i Sverige.

Liberalerna har däremot, med något undantag fortsatt att stödja Demokratiska kandidater, så även den här gången. Att Sanders, som vill ha mer av en ”nordisk välfärdsstat” i stort saknar stöd bland borgerliga ledamöter  beror sannolikt på att han kallar sig socialist och är skeptisk till frihandelsavtal.

Frågan är förstå helt akademisk, det är inte svenska riksdagsledamöter som röstar i USA-valet. I morgon efter ”Megatisdagen” kan mycket vara mer tydligt, det är vinna eller försvinna för Rubio och Kasich.

Läs här om några som däremot får rösta, amerikaner bosatta i Sverige

 

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *