Varning från Nederländerna till EU

07-led-nederländerna

Ingen kö. Få röstade, men nej-sidan vann folkomröstningen i Nederländerna om EU:s samarbetsavtal med Ukraina.

Foto: TT

Folkomröstningen  i Nederländerna om EU:s samarbetsavtal med Ukraina slutade med en klar seger för nej-sidan. Bara 32 procent röstade, men det var något över gränsen på 30 procent för att folkomröstningen skulle vara giltig.

Ja-sidan varnade för att Rysslands president Putin ville ha ett nej, nej-sidan menade att omröstningen egentligen allmänt handlade om att visa missnöje med EU:s utveckling. Ukrainas president Petro Porosjenko framhåller att Ukrainas västorientering fortsätter och att folkomröstningen bara var rådgivande.

Vad händer nu? Utgången kan sägas visa faran med folkomröstningar, där valdeltagandet kan bli lågt och väljarna kan ta ställning till något annat, som vad de tycker om sittande regering, än vad som står på valsedeln. Politikerna i Nederländerna har dock så sent som 2015 infört rätten till en rådgivande folkomröstning om minst 300 000 väljare begär det. Så det skulle vara utmanande att strunta i resultatet, även om det formellt är möjligt.

Samtidigt är pressen stark att hitta en lösning som räddar avtalet. Ukraina behöver stöd och alla andra EU-länder står bakom avtalet.  Det kommer säkert att vara olika kreativa lösningar för att runda detta så småningom, siar EU-parlamentsledamoten Marita Ulvskog (S) enligt TT. Det verkar i klartext betyda att folkomröstningsresultatet  i praktiken underkänns och Nederländerna kanske får någon egen skrivning regeringen kan hänvisa till.

Det vore illa om avtalet föll, så vi får hoppas på en ”kreativ” lösning. Samtidigt går varningen från Nederländerna inte att bortse ifrån. EU planerar nya steg för bland annat en samlad asylpolitik.

I sak finns goda skäl att tvinga motsträviga länder att byta flyktingpolitik (vi utgår alltid ifrån att det inte blir de som i stället tvingar oss att ändra politik), men då skulle ännu en fråga som är viktig för många väljare bli svårare att påverka. Det riskerar att undergräva stödet för demokratin och för EU. Så det gäller att se upp.

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *