Bättre för rödgrönt i SCB

SCB:s partisympatiundersökning har bättre rykte än de kommersiella opinionsmätningarna. Huvudskälet är det större urvalet runt 9000 personer. SCB gör också flera försök att nå de utvalda, vilket bör höja svarsfrekvensen.

Den är 54 procent, sannolikt bättre än andra. Men det är ändå tankeväckande att nästan varannan låter bli att svara. Opinionsmätningar är mer osäkra än det kan låta när de presenteras.

De rödgröna klarar sig bättre i SCB-mätningen. Främst Socialdemokraterna, som ligger nära 30 procent. Miljöpartiet och KD ligger däremot illa till, MP något över och KD klart under fyraprocentsspärren.

Det stora urvalet gör att strömmar mellan partierna kan mätas. Noterbart är då att Centern kan ha fått betala för sin uttalat invandrarvänliga linje. Partiet har förlorat väljare till både SD och M.

Det är inte första gången de rödgröna får bättre resultat i SCB än i andra mätningar. Våren 2010 var det som nu, fördel rödgrönt i SCB och fördel alliansen i andra mätningar.

Då hade de andra instituten rätt. Det var alliansen som vann valet under i september. Så det är långtifrån säkert att SCB, trots de till synes mer ambitiösa mätmetoderna har ”rätt”

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *