Egenremiss är bra för patienterna

Det är, som framgår på vlt.se, ganska få som har utnyttjat möjligheten att gå direkt till specialistvården genom att skriva en egenremiss i stället för att få en remiss via vårdcentralen. Rätten infördes för snart ett år sedan, men fanns redan i en hel del andra landsting.

Ett skäl till att såpass få har utnyttjat möjligheten kan vara att den inte är särskilt känd. Frågan är också hur mycket vårdgivarna vill sprida information. Jag kunde inte hitta något om hur man gör för att skriva en egenremiss på landstingets hemsida, avdelning hälsa och vård. Tar dock gärna emot tips om det är något jag har missat om hur det går att klicka fram information om egenremiss.

Den stora fördelen för patienterna är att de kan få en bedömning av specialister även om vårdcentralen inte vill skriva remiss. Min dotter fick vänta väldigt länge på en remiss till hudkliniken, men det visade sig snabbt när hon väl fick komma til len specialist att hon hade fått fel diagnos på vårdcentralen.

Om vårdcentralen skriver remiss direkt blir det ett besök mindre, förutsatt att specialisten godkänner egenremissen. Det betyder mindre belastning av vården.

Nackdelar uppstår om sjukdomsproblemet hade kunnat lösas på vårdcentralen utan remiss, men i stället leder till ett onödigt besök hos en specialist. Ett annan nackdel kunde vara att det blir lättare för patienter som är bra på att uttrycka sig i skrift att få en egenremiss godkänd.

Därför är det som vid annan sjukvård viktigt att följa upp resultat och kostnader. Men som patient är jag tacksam för att den här möjligheten att gå direkt till specialister finns.

Publicerat av

4 reaktioner till “Egenremiss är bra för patienterna”

  1. Egenremiss är bra MEN som så mycket annat inom vården förutsätter det att patienten är kapabel att sköta mycket kring sin vård själv.

    Det stora problemet är för de mer komplicerade fall där patienten är beroende av samverkan mellan olika aktörer. Här bryter landsting och kommuner mot en tydlig lagstiftning från 2010 som ska skydda patientens ställning.

    Allra värst är det förmodligen inom psykiatrin. Hur många patienter med psykiska problem orkar att hålla på att själv jaga vård? Här är inte egenremiss något realistiskt alternativ. För mig är det obegripligt att psykiatri och primärvård tillåts bryta mot lagar och bestämmelser år efter år utan att något händer.

  2. Det är ganska lätt att hitta om man vet att det heter egen vårdbegäran. Står under e-tjänster, under varje mottagning som erbjudet detta står det också.

  3. En stor nackdel är att man vid Egenremiss får stå för resorna själv. Vid Specialistvårdsremiss får man resorna betalda eller kan åka billig sjuktransport. Är man sjukpensionär eller fattig av andra skäl så har man inte råd att betala resorna själv om läkaren befinner sig i annan stad långt bort.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *