Regeringen är för otydlig om stärkt försvar

Signaler eller rökridåer från försvarsminister Peter Hultqvist (S)?
Foto: Pontus Lundahl / TT / kod 10050

De borgerliga partiernas åsikter om försvaret är tydliga: Höj anslagen och gå med i Nato. Även om de har olika förslag om hur och när försvarsanslagen bör höjas drar de fyra partierna åt samma håll.

Då är det svårare att få grepp om regeringens linje. Den är dock klar på en punkt. Trots ett allt närmare samarbete med försvarsalliansen säger regeringen nej till Natomedlemskap.

Men i övrigt är det mer diffust. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har varnat för rysk upprustning, ryskt hot och risk för ryska cyberattacker med syfte att påverka svensk politik. Samtidigt har statsminister Stefan Löfven (S) öppnat för en dialog med Ryssland för att minska spänningarna. Regeringen har också allmänt talat om att säkerheten måste ses i ett bredare perspektiv.

Hultqvist har kritiserat de borgerliga partierna för att kräva mer pengar till försvaret redan de närmaste åren, och hänvisat till arbetet i försvarsberedningen. Han har tyckt att det är viktigare att genomföra redan fattade försvarsbeslut.

Samtidigt har Hultqvist utsett Björn von Sydow (S), en person med brett förtroende, till ordförande i försvarsberedningen och arbetet kan starta snarast. Både Hultqvist och Löfven har även antytt att det ändå kan finnas utrymme för att enas om att snabbt satsa mer på försvaret.

Överbefälhavaren Micael Bydén har framhållit att det redan i nuläget finns gott om hål i försvaret som nya pengar kan fylla. Riksbankens lågräntepolitik har försvagat kronan, vilket har gjort försvarsimport dyrare. Här borde försvaret kompenseras.

Det är ändå tydligt att försvarspolitiken är på väg att läggas om. Totalförsvaret lyfts åter fram, värnplikten ska återinföras. Allt fler talar om ett hotfullt Ryssland. Så över tid skulle försvaret ha stärkts. Så brukar det gå till i Sverige. Många små steg åt samma håll ger sammantaget en stor förändring.

Den här gången är det dock mer bråttom. Försvaret måste stärkas i närtid. Regeringen bör därför snabbt gå med på mer pengar till försvaret. Det skulle sända en viktig signal till omvärlden och den egna befolkningen att Sverige höjer garden.

Sedan finns det skäl att i denna tid med osäkerhet inför Donald Trump som president i USA vara öppen för mer dialog med Ryssland. Men bara om det kombineras med att snabbt och tydligt stärka försvaret.

Regeringen borde också öppna för en förutsättningslös utredning om Natomedlemskap. Gärna tillsammans med Finland, vilket kunde göra det smakligare för regeringspartierna.

Svenska Natoanhängare har en tendens att ta för lättvindigt på hur ett ensidigt svenskt Natomedlemskap skulle påverka Finland. Det vore angeläget att Sverige och Finland agerar gemensamt om Nato.

 Inlägget finns också som ledare