Domstolar ska vara fristående och försiktiga

President Donald Trumps beslut om att hindra personer från vissa länder att komma till USA har underkänts av federala domare. Foto: Chris O´Meara

I Sverige har vänstern av tradition varit skeptisk till att domstolar ska kunna hindra politiska beslut, medan högern har menat att det krävs maktdelning för att hindra en politisk majoritet från att köra över mänskliga rättigheter.

När domare stoppar Donald Trumps presidentdekret och högerpopulistiska regeringar i Polen och Ungern undergräver domstolars oberoende har stödet för ett självständigt och granskande rättsväsende ökat också till vänster. En annan orsak har varit att mänskliga rättigheter kan definieras som sociala rättigheter och då ger mer vänsterinriktade domare större spelrum.

Det är stor skillnad på att pröva hur beslut ska fattas och hur lagar ska tolkas, jämfört med att med hänvisning till författning eller allmänt skrivna lagar överpröva lagar och politiska beslut. Storbritannien och Sverige saknar författningsdomstolar och politikiska beslut har företräde.

När Högsta domstolen i Storbritannien avgjorde vem som skulle fatta beslut om att börja förhandla om att lämna EU slogs fast att yttersta makten ligger i parlamentet. Domarna var mycket noga med att påpeka att de inte ville lägga sig i politiska beslut.

I USA har däremot flera kontroversiella frågor som rätten till abort och samkönade äktenskap, liksom stopp för politiska beslut om vapenbegränsning eller kontroll av pengar i politiken, avgjorts av högsta domstolen. Ledamöterna delas upp i konservativa och liberala. Det har i sin tur gjort att utnämningen av domare blivit viktiga i politiken.

Inför presidentvalet förekom ofta argumentet att ”jag gillar visserligen inte Trump, men röstar ändå på honom för att hindra Hillary Clinton att utse ”vänsterdomare” i Högsta domstolen”.

Självständiga domstolar är viktiga för att hindra maktövergrepp, men måste undvika att uppfattas som att de lägger sig i vanliga politiska beslut.

Hovrättspresident Fredrik Wersäll har lagt fram förslag på hur domstolars oberoende från regeringen i Sverige kan stärkas. Men han varnar juristerna för att lägga sig i för mycket.

Den balansen är viktig, domstolar bör vara fria men försiktiga. I dag är det betryggande att domare stoppar Trump, men hade domstolarna i USA varit mindre politiserade tidigare kanske Trump inte hade blivit vald.

Artikeln finns även som ledare.

Publicerat av

En kommentar till “Domstolar ska vara fristående och försiktiga”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *