Vandringsvägar för lax

Under de senaste dagarna har det varit ett par reportage i medier (se bland annat här och här) gällande diskussionen kring vandringsvägar för laxen. Bland annat har det förekommit i diskussionen att Sollefteå kommun skulle ha beslutat att inte gå vidare och bygga vandringsvägar för laxen. Detta är felaktigt, inget sådant beslut är taget.

Följande finns att läsa på www.solleftea.se

Inget beslut taget om vandringsvägar för lax

Senaste dagarna har det i media uppstått en bild om att Sollefteå kommun beslutat att inte satsa på att återskapa vandringsvägar för lax och öring. Inget sådant beslut är taget, varken i kommunfullmäktige eller hos kommunledningen.

Det som hänt är att kommunalrådet Elisabet Lassen och tillika ordförande för Sollefteåforsen AB i bolagets styrelse lyfte frågan om att skapa vandringsleder förbi kraftverket. I den frågan kunde styrelsen inte enas då delägaren E.ON motsatte sig förslaget.

E.ON gör bedömningen att det inte bara krävs vandringsleder utan också lekbottnar för att laxen ska simma upp. E.ON har därför beslutat att tillsammans med Vattenmyndigheten göra en större utredning och titta på vilka områden i anslutning till kraftverken i Ångermanlandälven med potential för ökad miljönytta.

Kommunalrådet Elisabet Lassen kommenterar,

– Tvärtemot vad som påståtts i media är jag fortsatt positiv till att utreda vilka konsekvenser återskapande av vandringsleder för bland annat laxen skulle innebära för att kunna ta ett välgrundat beslut i frågan. På seminariet den 22a mars var jag tydlig med att vi måste få med oss E.ON för att Sollefteåforsen AB ska kunna bygga vandringslederna.

– När delägaren E.ON motsätter sig att Sollefteåforsen AB bygger vandringslederna så måste kommunen gå vidare och utreda vilka konsekvenserna skulle bli om vi ensidigt bygger vandringsleder runt kraftverket. Hur mycket skulle Sollefteå kommun bli ersättningskyldiga till E.ON för uteblivna intäkter samt vilka andra juridiska effekter ett ensidigt agerande skulle få.

– Detta är i en stor fråga som kräver noggranna överväganden, undersökningar och förhandlingar med den andra parten i fråga E.ON. Inget beslut är taget och vi har fortfarande inte tillräckligt med underlag för att fatta ett beslut.