Siffror för Sollefteås skolor

Läste idag artikeln i TÅ om Sollefteås skolor och tänkte att det kan vara bra med lite siffror.

Enligt SCB så har antalet barn i skolåldern 1-18 minskat med 555 i Sollefteå sedan 2005. Det är var sjunde skolbarn som har försvunnit. År 2014 beräknas antalet skolbarn ha minskat med 622, sen planar siffrorna ut lite. Intressant är att den största skolan i Sollefteå (Vallaskolan) har idag 680 elever.

Det är en utveckling som sker i hela landet enligt Skolverket, barnkullarna blir mindre och bara på gymnasiet har antalet studenter minskat med 17000 2012 jämfört med 2011. Men befolkningsminskningen spelar givetvis roll för Sollefteås räkning.

Enligt siffror från SCB har antalet personer mellan 19-64 minskat med 755 sedan 2005. Ungefär vart 15e person alltså. Det är också i den här gruppen där de största skatteinkomsterna kommer. Fram till 2018 visar prognoserna att den här gruppen kommer att ha minskat med 1440 personer jämfört med 2005.

Hur används pengarna i skolan?

Jag har alltid trott att det dyraste i skolan måste vara lokalerna. Beror nog på att jag själv alltid gått i stora skolor. Men den största posten är faktiskt personal.

Siffror i % enligt Barn och skolnämndens årsredovisning:

2011 2012
Personalkostnader: 57,6 58
Lokalkostnader: 15,8 16
Kapitalkostnader/investeringar: 0,6 0,8
Övriga kostnader: 26 25

I Övriga kostnader ingår sådant som IT, skolskjutsar, läromedel osv.

Noterbart är också siffror från SCB som visar att skolverksamheten i Sollefteå är dyrare än genomsnittet för län, riket och kommuner med liknande storlek.

En elev i grundskolan 2011 i Sollefteå kostade 106 763 kr/året. Länsgenomsnittet var 98 379 kr, riksgenomsnittet 93 916 kr och kommuner med liknande storlek 92 573 kr.

En elev i gymnasiet 2011 kostade i Sollefteå 117 034 kr/året. Länsgenomsnittet 112 243 kr, riksgenomsnittet 112 243 kr och kommuner med liknande storlek 113 185 kr.

2 reaktioner till “Siffror för Sollefteås skolor”

 1. Skrev i TÅ
  Vilket betyder att cirkus 10% ska bort ur skolbudgeten för att hamna på nått av snitten.

  Jag hittade en grej på SCB
  Lägg märke till att trots att dom minskade totalkostnaden med 2-miljoner så ökade kostnaden per elev med runt 10%

  __________________ 2010______ 2011__ %förändring
  2283 Sollefteå grundskolan
  totalt (tkr)____ 166 951____ 164 650____ -1,378
  per elev (kr)____ 83 392____ 94 032____ 12,759

  ____________________________ 2010_____ 2011__% förändring
  exkl lokaler per elev (kr)__ 62 571__ 70 456__ 12,602
  per elev undervisning (kr)__ 38 780__ 42 840__ 10,469

 2. Det kan nog förklaras med annan SCB statistik,

  Genomsnittlig elevantal, Grundskolan Sollefteå
  2010- 2002
  2011 – 1751

  Stort bortfall. Då blir kostnaden per elev också högre.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *