Befolkningsstatistik 2012 för Sollefteå

Idag publicerade SCB befolkningsstatisken för 2012, artikel i TÅ.

Jämförelse 2011 och 2012

2011

2012

Jämförelse

Befolkningsminskning

291

228

-63

Antalet döda

324

343

19

Antalet födda

190

174

-16

Inflyttning

749

763

14

Utflyttning

910

821

-89

Flyttnetto

-161

-58

103

Positiva saker att ta med sig,

Befolkningsminskningen minskar jämfört med förra året. Trots att fler personer har avlidit och färre barn har fötts.

Inflyttningen ökar och utflyttningen minskar.

Även om flyttnettot fortfarande är negativt är den 2012 mycket bättre än 2011.

Utmaningar,

Givetvis är det inte bra att tappa närmare 200 medborgare per år särskilt en ytstor kommun som Sollefteå. Det får konsekvenser.

Demografin är ett problem. Sollefteå kommuns problem är egentligen inte utflyttningen – det är en väldigt hög medelålder. Det är att det inte finns tillräckligt många personer som skaffar barn och det föds färre barn varje år. Sedan 2005 så har nästan vart 6e barn i skolåldern försvunnit, närmare 700 stycken. De har helt enkelt växt upp och lämnat skolan och den låga nativiteten har gjort att återväxten av barn i den åldern stannat av.

Hade man kunnat jämna ut skillnaderna mellan antalet döda och födda så skulle befolkningsminskningen 2012 endast ha varit 59 personer jämfört med 228 som det är nu.

Den 1/1 2013 var vi 19 736 sollefteåbor.

Statistik elevunderlag och skolområde!

Förståeligt nog så har det varit mycket skolfrågor idag och frågor om siffror om elevunderlag och hur siffrorna ska tolkas.

Det gäller att skilja på två saker, upptagningsområde och det faktiska antalet elever.

Sollefteå kommun är indelad i olika skolområden, baserat på vart man bor har man alltid rätt att få plats i den skola vars upptagningsområde man bor i. Sen finns det också ett skolval och då kan föräldrarna av olika skäl välja en annan skola än den vars skolområde man tillhör. Det kan man göra av många olika skäl.

Tittar man upptagningsområden för skolorna F-6 så ser elevunderlaget ut som följande,

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Nipan
Totalt

155

151

154

150

147

Kalknäs
Totalt

45

44

42

40

43

Resele
Totalt

34

31

36

35

42

Ramsele
Totalt

93

99

93

95

99

Näsåker
Totalt

72

67

64

74

68

Junsele
Totalt

93

85

75

73

73

Långsele
Totalt

141

144

144

143

147

Helgum
Totalt

94

100

91

95

91

Öhn
Totalt

67

68

68

65

59

Prognoser är prognoser!

Detta är prognoser och det är inte lätt att sia om framtiden. Fortsätter befolkningsminskningen i samma takt så är det orimligt att tro att elevunderlaget också kommer att minska. Och givetvis tvärtom. Detta är alltså prognoser baserade på situationen idag på förskola och skola.

Sen är det som jag skrev ovan skillnad på antalet barn i skolområdet och antalet barn som går i en specifik skola. Eftersom Resele är det mest aktuella fallet och den skola som frågorna handlar om så ser prognoserna ut som följer,

Upptagningsområdet är antalet barn i F-6 som bor i skolområdet för Resele skola,

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Resele
Totalt

34

34

36

35

43

46

Prognosen för elevantal på Resele skola är baserad på antalet barn som finns i skolans upptagningsområde men där föräldrarna inte har valt någon annan förskola eller skola åt äldre syskon.

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Prognos Resele skola
Totalt

31

27

29

28

33

36

Men återigen detta är prognoser. Det kan bli så att föräldrarna vill välja olika skolor åt barnen eller att vårdnadshavare vars barn bor i andra upptagningsområden väljer Resele skola. Eller att Volvo bygger en ny bilfabrik och skapar 100-tals arbetstillfällen osv.

Uppdatering.

Kommit till min kännedom att min sista mening om Volvo tolkats som att jag på något sätt raljerat över situationen. Det var verkligen inte min mening. Utan just att påpeka att detta är prognoser som kan förändras i fall något händer som direkt påverkar utvecklingen. Kanske borde ha skrivit en etablering likt Facebook i Luleå eller Northland resources i Pajala osv. Men just då när jag skrev så var Volvo det som dök upp i mitt huvud. Ber om ursäkt ifall någon tagit illa vid. Det var verkligen inte min mening.

Befolkningsstatistik och demografi i Sollefteå.

Jag har fått många frågor de senaste dagarna om befolkningsutvecklingen och demografin i Sollefteå och kommundelarna. Här är det senaste siffrorna baserat på SCB statistiken för den som inte orkar leta själv.

Församling 0-18 år 19-40 år 41-64 år 65+ Totalt
Sollefteå
Differens 2005-2011 -2,50% -3,00% -2,60% 6,10% -0,70%
Multrå-Sånga
Differens 2005-2011 -9,40% 13,70% -20,20% 37,70% -3,00%
Graninge
Diff 2005-2011 -45,00% -21,30% -19,30% 10,70% -17,50%
Långsele
Differens 2005-2011 -23,70% 0,20% -7,90% -0,70% -8,00%
Ed
Differens 2005-2011 3,90% 19,20% -2,60% -1,40% 4,30%
Resele
Differens 2005-2011 -16,00% -2,30% -12,30% 5,10% -7,00%
Helgum
Differens 2005-2011 -21,80% -14,40% -8,10% 1,90% -9,60%
Ådals-Liden
Differens 2005-2011 -20,50% -4,70% -6,40% -11,80% -10,70%
Junsele
Differens 2005-2011 -11,90% -7,50% -11,10% 0,60% -6,80%
Boteå
Differens 2005-2011 1,90% 0,00% -0,50% -6,80% -1,50%
Överlännäs
Differens 2005-2011 -21,40% -21,00% -13,80% 6,50% -13,00%
Ramsele-Edsele
Differens 2005-2011 -21,00% -3,40% -7,30% -2,60% -7,80%
Sollefteå kommun
Differens 2005-2011 -11,90% -3,60% -6,90% 3,10% -4,80%

Kan nyteknik rädda små skolorna från skollagen?

Idag har SR Västernorrland ett inslag om att Ny teknik och videokonferenser kan rädda små skolorna undan skollagen. Det är inte helt sant.

I inslaget säger Skolverkets representant att det inte finns något stöd i Skollagen för detta men att det inte är omöjligt.

Det är i och för sig sant, men begränsningarna vart och hur det är möjligt är väldigt begränsade.

Den kommun som kommit längst med detta och som arbetat längst med detta är Pajala. Det är en kommun som är 1,5 ggr större än Sollefteå och som har en tredjedel av befolkningen. I Pajala bedrivs fjärrundervisning* eftersom det saknas behöriga lärare och eftersom modersmålsundervisningen är omfattande.

Skolinspektionen har granskat och accepterat upplägget men bara om det sker i modersmålsundervisning och moderna språk (tyska, spanska, franska men ej engelska och svenska) och är riktad till äldre elever i grundskolan (7-9).

Skolinspektionen säger också att undervisningen ska vara lärarledd och att det finns någon möjlighet att bedriva fjärrundervisning annat än som komplement. Då är det upp till läraren i klassrummet att avgöra om undervisningen skulle gynnas av ett sådant inslag.

Det självklart för att en kommun eller förvaltning inte skulle få för sig att av ekonomiska skäl eller för att det saknas behöriga lärare bestämma sig för att börja bedriva fjärrundervisning i hela ämnen och kurser. Utan undervisningen ska ledas av en lärare på plats.

Samtidigt är ny lagstiftning på gång som förtydligar när och hur man kan använda distans- respektive fjärrundervisning. Ett förslag blev klart november 2012 och behandlas nu av Utbildningsdepartementet.

Förslaget fastslår att distansundervisning bara får användas om alla andra alternativ är uttömda och då bara till elever som har medicinska eller psykosociala problem, tränar på elitnivå och därför reser mycket eller elever vid särskilda ungdomshem.

Fjärrundervisning kan användas om det t.ex. saknas behöriga lärare, men då bara i ett fåtal ämnen, såsom

  • Moderna språk; franska, spanska, tyska osv. Men EJ klassiska språk eller engelska och svenska
  • Modersmålsundervisning
  • Samiska
  • Teckenspråk
  • Integrerad samisk undervisning

Det sistnämnda är en lösning som uppkommit mycket pga att riksdagen mot regeringens önskemål beslutade att även modersmålslärare skulle vara legitimerade.

I Sollefteå används fjärrundervisning redan i språkämnen mellan Ramsele och Junsele, samt i modersmålsundervisningen.

Med andra ord så kan skolor och kommuner inte komma undan skollagen genom att förlita sig på varken distans- eller fjärrundervisning. Särskilt när det kommer till grundskolans lägre åldrar, i högstadium och gymnasienivå är möjligheterna större.

*Fjärrundervisning är en form av klassundervisning. Där det måste finnas en utbildad lärare på plats i klassrummet men den som håller i lektionen finns på annat håll.

** Distansundervisning kan ske helt på distans.