Kan nyteknik rädda små skolorna från skollagen?

Idag har SR Västernorrland ett inslag om att Ny teknik och videokonferenser kan rädda små skolorna undan skollagen. Det är inte helt sant.

I inslaget säger Skolverkets representant att det inte finns något stöd i Skollagen för detta men att det inte är omöjligt.

Det är i och för sig sant, men begränsningarna vart och hur det är möjligt är väldigt begränsade.

Den kommun som kommit längst med detta och som arbetat längst med detta är Pajala. Det är en kommun som är 1,5 ggr större än Sollefteå och som har en tredjedel av befolkningen. I Pajala bedrivs fjärrundervisning* eftersom det saknas behöriga lärare och eftersom modersmålsundervisningen är omfattande.

Skolinspektionen har granskat och accepterat upplägget men bara om det sker i modersmålsundervisning och moderna språk (tyska, spanska, franska men ej engelska och svenska) och är riktad till äldre elever i grundskolan (7-9).

Skolinspektionen säger också att undervisningen ska vara lärarledd och att det finns någon möjlighet att bedriva fjärrundervisning annat än som komplement. Då är det upp till läraren i klassrummet att avgöra om undervisningen skulle gynnas av ett sådant inslag.

Det självklart för att en kommun eller förvaltning inte skulle få för sig att av ekonomiska skäl eller för att det saknas behöriga lärare bestämma sig för att börja bedriva fjärrundervisning i hela ämnen och kurser. Utan undervisningen ska ledas av en lärare på plats.

Samtidigt är ny lagstiftning på gång som förtydligar när och hur man kan använda distans- respektive fjärrundervisning. Ett förslag blev klart november 2012 och behandlas nu av Utbildningsdepartementet.

Förslaget fastslår att distansundervisning bara får användas om alla andra alternativ är uttömda och då bara till elever som har medicinska eller psykosociala problem, tränar på elitnivå och därför reser mycket eller elever vid särskilda ungdomshem.

Fjärrundervisning kan användas om det t.ex. saknas behöriga lärare, men då bara i ett fåtal ämnen, såsom

 • Moderna språk; franska, spanska, tyska osv. Men EJ klassiska språk eller engelska och svenska
 • Modersmålsundervisning
 • Samiska
 • Teckenspråk
 • Integrerad samisk undervisning

Det sistnämnda är en lösning som uppkommit mycket pga att riksdagen mot regeringens önskemål beslutade att även modersmålslärare skulle vara legitimerade.

I Sollefteå används fjärrundervisning redan i språkämnen mellan Ramsele och Junsele, samt i modersmålsundervisningen.

Med andra ord så kan skolor och kommuner inte komma undan skollagen genom att förlita sig på varken distans- eller fjärrundervisning. Särskilt när det kommer till grundskolans lägre åldrar, i högstadium och gymnasienivå är möjligheterna större.

*Fjärrundervisning är en form av klassundervisning. Där det måste finnas en utbildad lärare på plats i klassrummet men den som håller i lektionen finns på annat håll.

** Distansundervisning kan ske helt på distans.

2 reaktioner till “Kan nyteknik rädda små skolorna från skollagen?”

 1. Hej Majed!
  Det är synd att media gång på gång misstolkar vad vi säger. Men återigen för att förtydliga så menar vi i Resele skolgrupp inte att eleverna skall ha fjärrundervisning i den bemärkelsen som skollagen åsyftar. Vi menar att videobild skall kunna vara ett komplement till vanlig undervisning för att på så sätt kunna skapa nätverk lärare och skolor emellan. Lärare skall hela tiden finnas närvarande i klassrummen. Detta arbetssätt kan skapa ett forum för lärarna att jobba tillsammans på ett helt annat sätt än tidigare. Deras spetskompetens och personliga ”brinnande engagemang” kan på detta sätt skapa ett mervärde för eleverna på fler skolor och kanske inte bara i en enskild klass. Lärarnas arbetstid kan också nyttjas på ett helt annat sätt än idag i och med att planeringen, bedömningen etc. sker gemensamt lärarna emellan istället för enskilt som i lång utsträckning sker idag. Vi i Resele skolgrupp tror på Sollefteå kommuns förmåga att skapa ett klimat där alla skolor kan få finnas utifrån sina förutsättningar men hela tiden med elevernas bästa i centrum!
  Mvh/ Emelie Nilsson, pedagog, mamma och engagerad i Resele skolgrupp

  1. Hej,

   Hoppas också att ni förstår att jag har att ta ställning till de frågor som jag får från media.

   Oavsett så har jag också skrivit i ett par andra forum att just fjärrundervisning innebär att det måste finnas en lärare i klassrummet oavsett.
   Även då är det bara tillåtet i ett fåtal ämnen. Däremot så kan man ha inslag av fjärrundervisning i andra ämnen.

   Det finns idag inget som hindrar lärare att kontakta en historieprofessor på Uppsala universitet för att fråga om denne inte skulle kunna hålla 1 timmes
   lektion via ”videolösning” om det 30-åriga kriget. Likväl som en lärare i Ramsele kan fråga en lärare på Lillänget osv. Men det handlar om enstaka inslag
   i ett ämne. En hel kurs eller ämne kan inte bedrivas på det sättet, eftersom det är den legitimerade läraren i klassrummet som är ansvarig för utbildningen
   och för att fjärrundervisning av regering och skolinspektion inte anses vara ändamålsenlig.

   När det kommer till planering så sker en hel del av det, som jag förstått, redan nu gemensamt. Inte bara i Sollefteå utan hela landet.
   Det som inte görs gemensamt i lika stor utsträckning mellan skolor (jag utgår dock ifrån att det sker inom skolor – att kollegor inom stadium och ämne samtalar)
   är det dagliga planeringsarbetet och utvärderingen av undervisningsmetoder. Där är den legitimerade läraren i klassrummet som efter varje lektion måste utvärdera
   om eleverna har tagit till sig den kunskap som de skulle från lektion A och hur man då ska planera lektion B.

   Viktigt också att påtala att det inte är och ska inte vara en förvaltning eller politikens roll att bestämma hur undervisningen i klassrummet ska bedrivas. Däremot
   kan politiken ge resurser (tex se till att teknisklösning finns) och förvaltningen säkerställa att det finns samarbetsformer men hur undervisningen ska läggas upp är
   till syvende och sist upp till lärarna.

   Som jag också sagt tidigare. Så vet jag inte om något av detta påverkar det förslag som ni har lagt fram eftersom jag bara fått den återberättad för mig och då tydligen
   felaktigt 🙂

   Mvh
   Majed Safaee, allmänt skolnördig

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *