Befolkningsstatistik 2012 för Sollefteå

Idag publicerade SCB befolkningsstatisken för 2012, artikel i TÅ.

Jämförelse 2011 och 2012

2011

2012

Jämförelse

Befolkningsminskning

291

228

-63

Antalet döda

324

343

19

Antalet födda

190

174

-16

Inflyttning

749

763

14

Utflyttning

910

821

-89

Flyttnetto

-161

-58

103

Positiva saker att ta med sig,

Befolkningsminskningen minskar jämfört med förra året. Trots att fler personer har avlidit och färre barn har fötts.

Inflyttningen ökar och utflyttningen minskar.

Även om flyttnettot fortfarande är negativt är den 2012 mycket bättre än 2011.

Utmaningar,

Givetvis är det inte bra att tappa närmare 200 medborgare per år särskilt en ytstor kommun som Sollefteå. Det får konsekvenser.

Demografin är ett problem. Sollefteå kommuns problem är egentligen inte utflyttningen – det är en väldigt hög medelålder. Det är att det inte finns tillräckligt många personer som skaffar barn och det föds färre barn varje år. Sedan 2005 så har nästan vart 6e barn i skolåldern försvunnit, närmare 700 stycken. De har helt enkelt växt upp och lämnat skolan och den låga nativiteten har gjort att återväxten av barn i den åldern stannat av.

Hade man kunnat jämna ut skillnaderna mellan antalet döda och födda så skulle befolkningsminskningen 2012 endast ha varit 59 personer jämfört med 228 som det är nu.

Den 1/1 2013 var vi 19 736 sollefteåbor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *