Stödet till idrottsföreningar – rätt siffror för Sollefteå

Idag gör SR Västernorrland ett inslag om stödet till idrottsföreningar i länets kommuner. Problemet verkar vara att olika kommuner verkar räkna in olika saker och därför blir jämförelsen lite konstig. Dessutom så är siffrorna för Sollefteå fel (kan mycket väl vara så att vi gett ut fel siffror. Har förstått att det rått tveksamheter och förvirring efter vad det är SR Västernorrland egentligen har frågat efter).

Så här ser det ut i Sollefteå;

Föreningsbidrag enligt norm: 1 341 000 kr, vilket vid årsskiftet gav 67.94 kr/medborgare och inte 30 kr/medborgare som SR räknat ut.

Stödet till drift och/eller underhåll av idrottsanläggningar och rekreationsanläggningar var: 12 394 000 kr.

Slår man ihop dessa siffror får man 13 735 000 kr som motsvarar ca, 696 kr/medborgare. Det är också en siffra som är mer jämförbar med det som Ånge uppger (432 kr).

Totalbudgeten för fritid (ej kultur) inom Sollefteå kommun ligger på 46 038 000 kr, alltså ca 2332,7 kr/medborgare.

Befolkningsstatistik

För inte så länge sen kom SCB ut med förra årets slutgiltiga befolkningssiffror. Slutet på 2012 hade Sollefteå kommun en befolkning på 19 736.

Nedan finns en graf med befolkningsstorleken i respektive församling.

 

Det kan också vara intressant att se hur befolkningssiffrorna för respektive församlingsområde har förändrats. Jag gjorde enkelt för mig och utgick från 2005 som basår eftersom det är siffror som jag har. Då ser befolkningsminskningen ut så här,

För hela kommunen är befolkningsminskningen ungefär 6% under perioden.

Uppdatering: Ser att jag misslyckats med att överföra Eds siffror till % och därmed så stämde inte siffrorna för befolkningsminskningen i Ed. De rätta siffrorna är att Ed minskar med kommungenomsnittet på ca 6% och inte alls 52%.