Företagsklimatet i Sollefteå bland Sveriges bästa!

Idag fick vi resultatet från Sveriges kommuner och Landstings (SKL) insiktsmätning för Företagsklimat bland landets kommuner. Detta är första gången som Sollefteå deltar och resultatet är riktigt bra. Sollefteå är långt bättre än riksgenomsnittet med ett Nöjd-kund-index (NKI) på 76 jämfört med riksgenomsnitt på 67. Skulle Sollefteå ha haft samma resultat senast mätningen genomfördes 2011 så skulle det ha inneburit en 3dje plats i riket.

SKL har kontaktat 202 företag i kommunen med en svarsfrekvens på 71 % jämfört med riksgenomsnittet på 63,4%.

Det företagen är mest nöjd med är bemötandet som företagarna får, där når Sollefteå ett resultat på 81. Störst skillnad med övriga riket är det i frågan om effektivitet i handläggningen av sina ärenden, där når Sollefteå ett NKI på 79 jämfört med 69 i övriga landet.

Intressant är att Sollefteå är bättre än riksgenomsnittet på alla områden.

De frågor där Sollefteå var bäst i förhållande med riksgenomsnittet var (siffror för riket inom parantes) på en skala 1-10.

Tiden för handläggning av ditt ärende 8,1 (7,0)

Vårt engagemang i ditt ärende: 8,4 (7,5)

Resultat Sollefteå kommun vs riket

Man skulle då kunna fråga sig hur det kan skilja sig så mycket mellan två mätningar som båda hävdar att man mäter företagsklimat. I Svenskt Näringslivs mätning hamnade ju Sollefteå sist och i SKLs mätning hamnar vi bland de bästa.

Det beror ju givetvis på vad man mäter.

I Svenskt näringslivs mätning tas en rad faktorer som inte har något med kommunens företagsklimat att göra, såvida man inte ägnar sig åt riktigt krystad argumentation. T.ex. kommunalskatt, andel privata utövar inom välfärdssektorn, offentliga sektorns storlek osv.

Dessutom så ställs en del frågor som direkt är svåra att mäta och svara. Tillexempel vilka attityder man upplever att andra har gentemot en själv. Även om man samtidigt uppger att man under det senaste året aldrig varit i kontakt med någon av de personer vars attityder man betygsätter.

Däremot mäts en rad faktorer som har med företagsklimatet att göra men som kommunen själva inte kan påverka. Tillexempel infrastruktur samt tele och it-nät som är en oerhört viktiga i glesbygden.

SKLs mätning vänder sig däremot till företag som under året haft någon kontakt med kommunen i något ärende. Med andra ord frågor som kommunen direkt kan påverka, även om man inte kan påverka utgången av beslutet så kan kommunen påverka informationen, bemötandet och rättssäkerheten i handläggningen.

I SKLs mätning är det också frivilligt för kommunerna att delta vilket gör att mätningen omfattar ca 150 av landets 290 kommuner.

Däremot har SKL en långt bättre svarsfrekvens på sina mätningar i Sollefteå svarade hela 71 % av de tillfrågade medan svarsfrekvensen i Svenskt Näringslivs mätning låg under 50 % (47 % om jag inte minns fel).

SKLs kontaktar också företag som varit i kontakt med kommunen oavsett organisationstillhörighet medan halva urvalet av Svenskt Näringslivs ranking utgörs av deras egna medlemmar.

Uppdatering,

Kan påminna om min sågning av Svenskt Näringslivs ranking här.

Befolkningsstatistik januari – maj

Befolkningsstatistik januari – maj

Senaste siffrorna gällande Sollefteå kommun ser hyggliga ut, under årets första 5 månader har kommunen tappat -82 personer. Vilket är färre än motsvarande tid förra året. Roligare är dock att flera orter håller ställningarna och Ed sticker ut och ökar!

Sollefteå oförändrat
Multrå-Sånga oförändrat
Graninge -4%
Långsele oförändrat
Ed 2%
Resele -3%
Helgum -1%
Ådals-Liden -1%
Junsele -1%
Boteå -1%
Överlännäs oförändrat
Ramsele-Edsele -1%