Befolkningen i Sollefteå ökar!

Enligt prognoser från SCB har befolkningen i Sollefteå ökat med 32 personer under perioden maj-juli. Det är mycket goda nyheter. Av Sollefteås 13 församlingar är det 6 som ökar eller håller ställningarna under årets första sju månader.

 

Tabell; befolkningsförändring januari-juli 2013

Församling Förändring Jan-Juli i antal invånare
Boteå 0
Edsele 2
Helgum 5
Långsele -4
Ramsele -11
Sollefteå  23
Ådalsliden -14
Ed 3
Graninge -11
Junsele -9
Multrå 1
Resele -19
Sånga -4
Överlännes 0

 

I jämförelse med tidigare år så är siffrorna uppmuntrande.  Under 2011 (-151) och 2012 (-101) var befolkningsminskningen under de två första kvartalen mycket större.

 

Befolkningsutveckling under det första halvåret åren 2011-2013

Ökning under kvartal 2

Även under kvartal 2 hade Sollefteå kommun en befolkningsökning på 13 personer. Kan låta lite men att jämföra men 2011( -84) och 2012 (-13).

 

Juli överraskar

Det som kanske ger mest skäl till glädje är att siffrorna för julimånad är så pass bra.  Från juni till juli så ökade till och med befolkningen i kommunen med 16 personer.

Det är särskilt uppmuntrande eftersom juli borde vara en månad då flyttnettot är mer negativ. För då flyttar många som under hösten påbörjar nytt jobb eller studier på annan ort.

Men man ska komma ihåg att det fortfarande är mycket kvar av året och att befolkningsminskningen brukar vara stor under kvartal 3 av ovannämnda anledningar.  Men det har börjat bra och det finns skäl att vara optimistisk.

Andel med 3 år eller mer eftergymnasial utbildning

Idag har Marcus Bohlin en viktig text i Allehanda om utbildningsnivå kopplad till arbetslöshet. Jag kollade hur läget var i länets samtliga kommuner under perioden 2000-2012.

 

Jag har bara tittat på människor i åldersgruppen 19-65 som på något sätt bör sägas utgöra den ”riktiga” arbetskraften. Jag har med andra ord tagit bort barn och ungdomar i gymnasieåldern och även pensionärer. Det kan tyckas lite konstigt att man även tar med 19 åringar eftersom få i den åldern har haft chansen att ta en eftergymnasial utbildning (även om 4 stycken i Sverige hade gjort det 2012).

 

Resultaten är att trots befolkningsminskning och annat så har både andelen och antalet personer med tre år eller mer eftergymnasial utbildning ökat i alla kommuner.

 

Bäst i länet 2012 var Härnösand med 18,5% i åldersgruppen som hade 3 års eftergymnasial utbildning eller mer. I Universitetsstaden Sundsvall var det 18,3%. Bäst har Ö-vik lyckats med endast 10,4% hade eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 2000 och år 2012 var siffran 17,5%. Riksgenomsnittet ligger på 20,8%.

 

Graf: Andel med 3 år eller mer i eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 19-65 år under perioden 2000-2012,

 

Ibland kan man roa sig med att försöka tänka bort Stockholm. Tar man bort kommunerna i Stockholms län blir andelen i åldersgruppen som 2012 hade tre år eller mer eftergymnasial utbildning i Sverige 18,9 %.

 

Jag tittade lite närmare på Sollefteå kommun och åldersgruppen 25-40 år. Där var det endast 9,1 % i den åldersgruppen som år 2000 hade tre år eller mer eftergymnasial utbildning. År 2012 var det 17.6% i åldersgruppen. Även där har antalet ökat trots befolkningsminskning.

 

Graf: Andel med 3 år eller mer i eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-40 år. Perioden 2000-2012. Sollefteå kommun

 

En bonusgraf om anslag i miljoner till grundutbildning från staten till Mitt Universitetet under perioden 2009-2013 och prognos fram till och med 2015.

 

Klicka på graferna för att få dom större.

Flyttnetto och födelseöverskott 2001-2012

Mitt i all diskussion som förs om befolkningsminskning och ”vem skulle vilja flytta hit” kan det vara bra att titta på lite siffror.

Jag har tidigare sagt att det är inte flyttnettot som är ett problem, i Sollefteå har vi haft flyttnetto som varit positiv några år under 2000-talet och under 12 år är flyttnettot -137.

Det är inte med andra ord inte så farligt med tanke på alla skräck historier om utflyttning och att ingen vill bo kvar eller flytta hit.

Den stora boven är födelseöverskottet under samma period har det dött 1849 personer mer än det har fötts i kommunen.