Föräldrar nöjda med förskolan

Idag kom Skolverket med en undersökning bland föräldrar och Sveriges kommuner om förskolan och gruppernas storlek. I överlag verkar det vara bra siffror och de flesta föräldrar verkar vara nöjda med sakernas tillstånd.

När det kommer till länet och Sollefteå finns ett par intressanta siffror.

Dagarna i förskolan är som längst i storstadsområdena. I Solna gåt ett barn i genomsnitt 36 timmar/veckan i förskolan medan genomsnittlig tid i Sollefteå är 29 timmar/veckan. Genomsnittet för riket är 31 timmar/veckan.

När det kommer till barngrupper så är riksgenomsnittet 16,9 barn per grupp. Medan för Sollefteå når upp till 23,5 barn per avdelning.

Men här kommer det intressanta. Föräldrar i Sollefteå är generellt mer nöjda med barngrupperna än både resten av länet och riket i övrigt.

I Sollefteå uppger 62 % av föräldrarna att förskolan uppfyller deras behov och önskemål i ”mycket hög” och ”ganska hög” utsträckning. Siffror för hela länet,

Ånge

61

Timrå

51

Härnösand

61

Sundsvall

55

Kramfors

60

Sollefteå

62

Örnsköldsvik

58

Riket

57

 

När det kommer till gruppen som är ganska eller mycket missnöjd så toppas den av Timrå, så här ser siffrorna ut,

Ånge

26

Timrå

33

Härnösand

21

Sundsvall

29

Kramfors

25

Sollefteå

27

Örnsköldsvik

28

 

I Sollefteå är också gruppen som svarade ”varken eller” minst,

Ånge

13

Timrå

16

Härnösand

17

Sundsvall

16

Kramfors

13

Sollefteå

11

Örnsköldsvik

12

Man kan ju givetvis dra slutsatsen att föräldrar i Sollefteå kanske inte förstår bättre eller att en trygg och bra förskola handlar om något annat än bara om barngruppernas storlek.

En egen personlig reflektion.

Vi flyttade från Uppsala just när vi började titta på förskolor och skulle välja förskola. I Uppsala är den genomsnittliga barngruppen 16,8 barn/avdelning. Men jag skulle vilken dag som helst välja vår förskola i Sollefteå framför någon av de 10 förskolor som vi gick runt och tittade på i Uppsala.

P.s Mittnytt rapporterade om detta. Slutknorren tycker jag är bäst,

Sollefteåföräldrarna är inte fullt så missnöjda, trots stora barngrupper. Var tredje förälder är ganska eller mycket missnöjda.”

Ett annat sätt att säga det på är t.ex att Sollefteåföräldrarna är nöjdare än riksgenomsnittet eller kanske till och med vara så positiva att vi säger nöjdast i länet.

Dags att avliva myten ”Ingen vill bo här”

I det senaste numret av Dagens Samhälle har tidningen tittat på befolkningsutvecklingen de senaste 20 åren och kommit fram till att 19 kommuner i landet, däribland Sollefteå och Kramfors, kommer att dö om utvecklingen fortsätter. För att illustrera det hela reser tidningen upp gravstenar där Kramfors påstås dö ut 2074 och Sollefteå 2090.

Dramaturgin där Dagens Samhälle dödförklarar en rad kommuner är enkel och garanterar tidningen största möjliga spridning. Det är inte heller första eller sista gången som denna typ av granskning blir en nyhet. I våras ägnade Sveriges Television åt en liknande övning som också fick stor spridning.

Formeln lyckades även denna gång. Nyheten att 19 kommuner i Sverige är utdöende fick stor spridning och i länet plockade både Mittnytt och Sveriges Radio Västernorrland upp artikeln i Dagens Samhälle.

För varje gång vi dödförklaras uppstår en livlig debatt där de välkända myterna ingen vill bo kvar och ingen vill flytta hit odlas vidare. Men det är få som lyfter upp den utveckling som pågår parallellt med att vi med jämna mellanrum dödförklaras.

Här är några exempel,

· Människor som befinner sig i åldersgruppen 25-50 år anses vara de svåraste att flytta på. Det är människor som är mitt uppe i karriären och som antingen börjat eller redan rotat sig. Trots det var det 7 900 personer i den åldersgruppen som flyttade till Sollefteå och Kramfors kommun under perioden 2000-2012. Viktigt att påpeka att flyttnettot har varit positivt i den här åldersgruppen under perioden.

· Flyttnettot i Sollefteå har allt sedan försvarsnedläggningarna i början av 2000-talet pendlat mellan att vara positiv vissa år och negativ andra. Däremot blir det intressant att bryta ner siffrorna i åldersgrupper.

· I Sollefteå kommun är flyttnettot positivt i nästan alla åldersgrupper. Det är i åldrarna 19 till 23 år som flyttnettot av förklarliga skäl är negativt. Men räknar man bort den här gruppen så har Sollefteå kommun haft ett positivt flyttnetto 9 av de senaste 10 åren.

· Samtidigt är det allt fler välutbildade ungdomar som flyttar till Kramfors och Sollefteå. Antalet personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-35 år har ökat med nästan 66 % under perioden 2000-2012. Med tanke på att varken Sollefteå eller Kramfors är högskole- eller universitetsstäder är det en utveckling värd att lyfta fram.

· Den stora befolkningsminskningen går att spåra till födelsenettot. De senaste 10 åren har 3 530 fler personer avlidit än som har fötts i Sollefteå och Kramfors kommun. Men det är en utveckling som sakta men säkert är på rätt väg.

Givetvis står våra kommuner inför utmaningar och det är bra och nödvändigt med en kontinuerlig diskussion om befolkningsminskningens konsekvenser. Däremot är det dags att en gång för alla avliva myten att ingen vill bo här.