Sollefteå mot strömmen

Nyligen kom Socialstyrelsen öppna jämförelse över hur det ekonomiska biståndet ser ut bland landets kommuner. För de flesta kommuner är det en dyster läsning. Kostnaderna skenar iväg och 2012 hade 268 000 personer långvarigt försörjningsstöd. Förändringar in socialförsäkringen och A-kassan pekas ut av många kommuner som anledningarna till ökningen. Totalt räknar Socialstyrelsen fram att närmare 400 000 behövde ekonomiskt bistånd.

För Sollefteå ser det dock bättre ut. De långvariga försörjningsstödet som ökar överallt annars minskar här.

Andelen personer med långvarigt försörjningsstöd (10-12 månader) minskade med -7,5 % mellan 2011-2012 det är 5e bäst i hela landet. I Västernorrland ökade andelen med hela 4,4 %.

Siffror för hela länet

Kommun
Långvarigt försörjningsstöd (10-12 mån) av samtliga biståndstagare i %
 
 
 
2011
2012
Skillnad 2011-2012
Västernorrland
26,4
30,8
4,4
Härnösand
22,7
22,5
−0,2
Kramfors
23,9
23,9
2,6
Sollefteå
25,7
18,2
−7,5
Sundsvall
32
35,5
3,5
Timrå
15
27,8
12,8
Ånge
21,7
20,8
−0,9
Övik
22,7
37
14,3

Glädjande är också att detsamma gäller för dom som har mycket långvarigt försörjningsstöd (mer än 3 år), där minskar gruppen med 1,5 % i Sollefteå medan det ökar i länet med 1,5%.

Andel med mycket långvarig ekonomiskt bistånd (3 år eller mer) av samtliga biståndstagare %

 

2012 Skillnad 2011-2012 %
Västernorrland 18 1,5
Härnösand 12,5 2,6
Kramfors 16,8 1,3
Sollefteå 12,2 -1,7
Sundsvall 21,2 1,6
Timrå 9,9 1,1
Ånge 12,2 0,6
Övik 22,8 2,9

Detta betyder också att Sollefteå kommuns kostnader för försörjningsstöd minskar. Hela 3,3 miljoner sparade Sollefteå mellan 2011-2012. Det här inget som har hänt av sig självt utan är resultatet av ett stort arbete från en hel kedja från socialsekreterare till Arbetsmarknadsenheten i Sollefteå.

Däremot ökar andelen personer som får försörjningsstöd på grunda arbetslöhset. Här har Sollefteå ett av länets lägsta siffror 48,9 % av dom som får försörjningsstöd får det på grund av arbetslöshet. I Ånge är siffran upp på 63,4 %.

2012 Försörjningshinder pga arbetslöshet % Försörjningshinder pga ohälsa % Försörjningshinder pga sociala skäl %
Västernorrland 49,6 11,8 10,3
Härnösand 53,5 13,2 6,2
Kramfors 45,9 13,4 1,7
Sollefteå 48,9 10,3 6
Sundsvall 47,7 12,9 14,3
Timrå 48,4 10,2 6
Ånge 63,4 11,3 4,3
Övik 50,8 8,9 11,7

 

 

Trygg eller inte?

Idag kommer SKLs stora öppna jämförelse om trygghet och säkerhet. Ska man tro SKL så är kommunerna Kramfors och Sollefteå väldigt otrygga platser att bo på. Rent generellt är Norrland otryggt och hemskt.

AV de 44 kommuner som finns i de fyra nordligaste länet är 42 med i undersökningen. Hela 32 av dessa kommuner placerar sig på den andra halvan av SKLs ranking. Hela 20 av 42 hamnar på plats 200 och neråt.

Otryggast i landet är, håll i er, Dorotea. Har de 2 769 kommuninvånarna i Dorotea skäl att låsa dörrarna och hålla sig inomhus tills brottsvågen och otryggheten är över? Är det verkligen så att Dorotea kryllar av pyromaner och kriminella som gör livet surt för befolkningen?

Nja, däremot har Dorotea ett av landets högsta medelålder. Enligt SCB så är medelåldern 48,1 år. Det är högt. Sen är Dorotea också en väldigt glesbefolkad kommun där människor i mycket hög utsträckning bor i egna hem framför höghus osv.

Tryggast i landet, enligt SKL är Lomma i Skåne. Det är en kommun med en låg medelålder 40 år och dessutom väldigt tätbefolkat.

Medelåldern.

Jag har samkört SKLs ranking med statistik från SCB över kommuner med högst medelålder. Om de 20 kommunerna med högst medelålder vore en kommun så skulle dom placera sig i botten på SKLs ranking.

Samtidigt som de 20 kommuner med lägst medelålder skulle tillhöra toppen i SKLs mätning.

Stor yta och glesbygd = otrygghet 

Hur stor yta en kommun har får också stort genomslag i SKLs mätning. Av de 10 kommuner som hamnar i botten på SKLs mätning har en sammanlagd areal på 36 318 km2 det motsvarar nästan 7% av hela landets yta. Det kan  jämföras med de 10 kommuner som hamnar på 10-listan i SKLs mätning, dessa kommuner har en areal som tillsammans motsvarar Sollefteå kommuns.

Jämförelse med Polisens trygghetsindex

Under 2012 genomförde polisen en stor trygghetsundersökning. Där visade det sig att befolkningen i Sollefteå, Kramfors och hela Västernorrland kände sig trygga. I den mätningen redovisas resultatet på en skala mellan 0-6 där 0=närmast obefintligt problem och 6-alarmerande påtagligt problem.

Sollefteå hamnar på 1,21 (samma som Lomma). Detta kan ställas mot t.ex. Staffanstorp som får 1,39 i Polisens mätning med 9e plats i SKLs mätning. Burlöv som anses vara tryggare än både Sollefteå och Kramfors får höga 2,58 i Polisens mätning.

Slutsats,

Stor yta tillsammans med hög medelålder innebär att kommun blir otryggare i SKLs mätning. Dessutom spelar faktorer som att vi i större utsträckning bor i egna hem och villor in medan flerbostadshus anses vara ett tryggare alternativ enligt SKL.

Med andra ord, ta fram saltkaret och fortsätt att sova gott om nätterna 🙂

Uppdatering.

Också i TÅ med bild på den alltid så photogenica jag.

Uppdatering 2,

Jag har nu även gått igenom BRÅs siffror för brottsligheten i länet 2012. Förra året anmäldes 6531 brott mot person (t.ex. misshandel osv.)  i Västernorrland. Enbart 467 av dessa var i Sollefteå.

Kan vara intressant att veta att brottsligheten omräknat till antal brott per 100 000 av medelfolklängden är lägre i Sollefteå än i länet i övrigt. Omräknat till 100 000 invånare skulle det ske 2353 brott mot person i Sollefteå motsvarande siffror för länet är 2 698 stycken. Härnösand är då sämst i länet med 3000 anmälda brott.

Även jämfört med riket ligger Sollefteå bra till. Vi har lägre antal anmälda brott. För riket är samma siffror 2 682.

Samma förhållande gäller kategoring brott mot förmögenhet. Siffran för hela landet är 8882 anmälda per 100 000 invånare. För länet är det 6145 och för Sollefteå 5733. Sämst i länet då är Sundsvall med 6484.

Befolkningsstatistik Sollefteå kvartal 3

När befolkningssiffrorna kom för kvartal 1 och kvartal 2 var jag hyggligt optimistiskt om ett förhållandevis bra år för befolkningsutvecklingen. Kvartal 2 innehöll till och med ett litet plus.

Men kvartal 3 har inte varit lyckat. Befolkningsminskningen hamnar på -98 personer. Det är precis dubbelt så stort som förra året och man får gå tillbaka till kvartal 3 2010 för att hitta ett kvartal som varit sämre.

Positivt är att födelsenettot krymper från att ständigt ha haft ett snitt på -34 de senaste 13 kvartalen till att hamna på -14 för kvartal 3. Positivit är också att inflyttningen är högre även genomsnittet för de senaste 13 kvartalen +217 jämförts med snittet på +190.

Stora boven är utflyttningen. Hela 302 personer flyttade från Sollefteå, snittet ligger på -212 personer.  Nu är kvartal 3 generellt svåra eftersom det är då främst studenter flyttar. Men den stora utflyttningen gör att flyttnettot blir -85 för kvartal 3.

 

Sollefteå  befolkningsstatistik kvartal 3

Folkmängd: 19 576

Folkökning: -98

Födelseöverskott: -14

Flyttnetto:  -85

Befolkningstatistik januari-oktober

I väntan på att SCB ska släppa statistiken för kvartal 3 så kommer lite befolkningssiffror för respektive församling under perioden januari till och med oktober.

Eds församling är de som går bäst hittills i år med ett tillskott på 2 personer. Annars så är minskningen modest i de flesta församlingar.

Positivt är också att jämfört med september månad så visar Graninge, Ådals-liden och Sånga på befolkningsökningar.

Församling Per sista okt. 2013 Diff. Sedan 1/1 Diff i %
Sollefteå 8 341 -43 -1%
Multrå-Sånga 1 261 -3 0%
Graninge 404 -13 -3%
Långsele 2 342 -26 -1%
Ed 726 2 0%
Resele 566 -32 -5%
Helgum 766 -6 -1%
Ådals-Liden 1 086 -9 -1%
Junsele 1 341 -18 -1%
Boteå 496 -4 -1%
Överlännäs 274 0 0%
Ramsele-Edsele 1 935 -46 -2%