Befolkningsstatistik Sollefteå kvartal 3

När befolkningssiffrorna kom för kvartal 1 och kvartal 2 var jag hyggligt optimistiskt om ett förhållandevis bra år för befolkningsutvecklingen. Kvartal 2 innehöll till och med ett litet plus.

Men kvartal 3 har inte varit lyckat. Befolkningsminskningen hamnar på -98 personer. Det är precis dubbelt så stort som förra året och man får gå tillbaka till kvartal 3 2010 för att hitta ett kvartal som varit sämre.

Positivt är att födelsenettot krymper från att ständigt ha haft ett snitt på -34 de senaste 13 kvartalen till att hamna på -14 för kvartal 3. Positivit är också att inflyttningen är högre även genomsnittet för de senaste 13 kvartalen +217 jämförts med snittet på +190.

Stora boven är utflyttningen. Hela 302 personer flyttade från Sollefteå, snittet ligger på -212 personer.  Nu är kvartal 3 generellt svåra eftersom det är då främst studenter flyttar. Men den stora utflyttningen gör att flyttnettot blir -85 för kvartal 3.

 

Sollefteå  befolkningsstatistik kvartal 3

Folkmängd: 19 576

Folkökning: -98

Födelseöverskott: -14

Flyttnetto:  -85

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *