Trygg eller inte?

Idag kommer SKLs stora öppna jämförelse om trygghet och säkerhet. Ska man tro SKL så är kommunerna Kramfors och Sollefteå väldigt otrygga platser att bo på. Rent generellt är Norrland otryggt och hemskt.

AV de 44 kommuner som finns i de fyra nordligaste länet är 42 med i undersökningen. Hela 32 av dessa kommuner placerar sig på den andra halvan av SKLs ranking. Hela 20 av 42 hamnar på plats 200 och neråt.

Otryggast i landet är, håll i er, Dorotea. Har de 2 769 kommuninvånarna i Dorotea skäl att låsa dörrarna och hålla sig inomhus tills brottsvågen och otryggheten är över? Är det verkligen så att Dorotea kryllar av pyromaner och kriminella som gör livet surt för befolkningen?

Nja, däremot har Dorotea ett av landets högsta medelålder. Enligt SCB så är medelåldern 48,1 år. Det är högt. Sen är Dorotea också en väldigt glesbefolkad kommun där människor i mycket hög utsträckning bor i egna hem framför höghus osv.

Tryggast i landet, enligt SKL är Lomma i Skåne. Det är en kommun med en låg medelålder 40 år och dessutom väldigt tätbefolkat.

Medelåldern.

Jag har samkört SKLs ranking med statistik från SCB över kommuner med högst medelålder. Om de 20 kommunerna med högst medelålder vore en kommun så skulle dom placera sig i botten på SKLs ranking.

Samtidigt som de 20 kommuner med lägst medelålder skulle tillhöra toppen i SKLs mätning.

Stor yta och glesbygd = otrygghet 

Hur stor yta en kommun har får också stort genomslag i SKLs mätning. Av de 10 kommuner som hamnar i botten på SKLs mätning har en sammanlagd areal på 36 318 km2 det motsvarar nästan 7% av hela landets yta. Det kan  jämföras med de 10 kommuner som hamnar på 10-listan i SKLs mätning, dessa kommuner har en areal som tillsammans motsvarar Sollefteå kommuns.

Jämförelse med Polisens trygghetsindex

Under 2012 genomförde polisen en stor trygghetsundersökning. Där visade det sig att befolkningen i Sollefteå, Kramfors och hela Västernorrland kände sig trygga. I den mätningen redovisas resultatet på en skala mellan 0-6 där 0=närmast obefintligt problem och 6-alarmerande påtagligt problem.

Sollefteå hamnar på 1,21 (samma som Lomma). Detta kan ställas mot t.ex. Staffanstorp som får 1,39 i Polisens mätning med 9e plats i SKLs mätning. Burlöv som anses vara tryggare än både Sollefteå och Kramfors får höga 2,58 i Polisens mätning.

Slutsats,

Stor yta tillsammans med hög medelålder innebär att kommun blir otryggare i SKLs mätning. Dessutom spelar faktorer som att vi i större utsträckning bor i egna hem och villor in medan flerbostadshus anses vara ett tryggare alternativ enligt SKL.

Med andra ord, ta fram saltkaret och fortsätt att sova gott om nätterna 🙂

Uppdatering.

Också i TÅ med bild på den alltid så photogenica jag.

Uppdatering 2,

Jag har nu även gått igenom BRÅs siffror för brottsligheten i länet 2012. Förra året anmäldes 6531 brott mot person (t.ex. misshandel osv.)  i Västernorrland. Enbart 467 av dessa var i Sollefteå.

Kan vara intressant att veta att brottsligheten omräknat till antal brott per 100 000 av medelfolklängden är lägre i Sollefteå än i länet i övrigt. Omräknat till 100 000 invånare skulle det ske 2353 brott mot person i Sollefteå motsvarande siffror för länet är 2 698 stycken. Härnösand är då sämst i länet med 3000 anmälda brott.

Även jämfört med riket ligger Sollefteå bra till. Vi har lägre antal anmälda brott. För riket är samma siffror 2 682.

Samma förhållande gäller kategoring brott mot förmögenhet. Siffran för hela landet är 8882 anmälda per 100 000 invånare. För länet är det 6145 och för Sollefteå 5733. Sämst i länet då är Sundsvall med 6484.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *