Skattekraften i länet

Idag kom siffror från SCB om skattekraften ibland Sveriges kommuner. Inte helt oväntat var skattekraften i Danderyd högst i länet på 326854 kr/invånare och sämst i Årjäng (Värmland) med 136 448 kr/inv.

Sollefteå hamnar på en 217e plats i landet. Här är skattekraften 162 107 kr/invånare och det motsvarar 87 % av riksgenomsnittet.

I Västernorrland är det bara Sundsvall som har en starkare skattekraft per invånare än riksgenomsnittet och det är inte med mycket.

Inget av detta är kanske särskilt uppseendeväckande. Det som dock är oroande är att samtliga våra kommuner tappar i skattekraft jämfört med riket. Inte ens vår regionala ”tillväxtmotor” Sundsvall är mycket till en motor när det kommer till skattekraften.


Störst är tappet kanske i Sundsvall och Timrå.

Sundsvall som år 2000 hade 6 % högre skattekraft än riksgenomsnittet är nu bara uppe i 1 %. Härnösand som höll någorlunda jämna steg med riket i övrigt år 2000 har nu 8 % sämre skattekraft än riket i övrigt.

Tittar man på tillväxttakten jämfört med utgångspunkten är Härnösand och Timrå de största förlorarna.

Skattekraften i riket ökade med 69 % under perioden 2000-2014. Men bara 59 % i Timrå och Härnösand. I Sundsvall ökade skattekraften med 61 %. I Sollefteå var ökningen 64 %. Örnsköldsvik är enda kommun i länet som sticker ut och där ökade skattekraften med 72%.

Här är ett diagram med utvecklingen av skattekraften i länets kommuner jämfört med rikets, 

Klicka på grafen för att göra den större.

Detta är något som kan vara bra att ha i bakhuvudet när man läser och ser nyheter som detta. 

Genomgång av cancervården i Sollefteå vs länet & riket

Det kan ju inte ha undgått någon att Sollefteå sjukhus har varit på tapeten den senaste tiden. I alla fall beslutet att flytta cancerkirurgin från Sollefteå sjukhus till Örnsköldsvik och Sundsvall.

 

Argumenten för och emot har varit många och sträckt sig från att ha handlat om vårdens kvalitet till regionalpolitik.

 

Det som gjorde mig nyfiken var när jag hörde att vårt sjukhus här i Sollefteå skulle vara näst bäst i Sverige och tillhöra Europa och världstoppen när det kommer till cancerkirurgi. Nämligen att 97,4 % av alla som opereras i Sollefteå för koloncancer lever 3 år efter operationen. Det är fantastiska siffror, riksgenomsnittet är på 91,6% och det är bara Ersta Sjukhus med sina 98,4 % som är bättre i hela landet.

 

Eftersom flytten av cancerkirurgin från Sollefteå till Örnsköldsvik och Sundsvall görs baserat på en utredning som läkarkåren och professionen själva har gjort så blev jag givetvis nyfiken. För visst borde onkologer, kirurger och andra experter inom Regionalt Cancercentrum Norr (RCC) ha koll på detta? Hur kan man då hänvisa till kvalitetsskäl när man flyttar på operationerna.

Verkade orimligt.

Så jag började plöja i kvalitetsregister och hittade till slut den spännande skriften ”Registret för Koloncancer 2012”.

 

Innan vi går in i den vill jag bara säga 2 saker,

1)      Som semi-hypokondriker så vet jag nu på tok för mycket om koloncancer för mitt eget bästa

2)      Läkarkåren är inte världens bästa pedagoger. Aldrig varit med om en kår med så många krångliga förkortningar och ord som inte förklaras eller skrivs ut.

 

Tillbaka till rapporten,

Ja, det stämmer att Sollefteå kommun är nästbäst när det kommer till koloncancer operationer. Men det gäller enbart i förväg (elektiva) bestämda operationer. Under perioden 2007-2012 genomfördes 37 sådana i Sollefteå med en överlevnadsgrad på 97,4 % efter tre år.

 

Det är dock färre operationer i Sollefteå än någon annanstans. Siffrorna för Sundsvall är 90,1 % och Örnsköldsvik 88 %. I Sundsvall är det 195 operationer och Örnsköldsvik 106 operationer.

 

Under samma period opererades 10 personer akut i Sollefteå, där var överlevnaden efter tre år lägre, 65,9% jämfört med riksgenomsnittet på 68,9% och Sundsvalls 71,6% (54 akuta operationer).  Bäst i landet på akuta operationer var Halmstad med en överlevnad på 90,5%.

 

Men rapportförfattarna skriver också uttryckligen att det är svårt att göra jämförelser mellan olika sjukhus eftersom man i detta inte har tagit hänsyn till patientunderlaget. Eller på läkarspråk, ”Skillnaderna mellan klinikerna förvånansvärt stora men måste betraktas med försiktighet då ingen justering för casemix gjorts”.

 

Tittar man sedan på medianöverlevnad för patienter där cancern har spritt sig, så kallade M1-patienter så är medianöverlevnaden i Solleteå 6,1 månader jämfört med riksgenomsnittet 10,4 månader. Här är Övik knappt bättre med 6,2 månader och Sundsvall i toppskiktet med 13,4 månader.

 

Här skriver rapportförfattarna, ”Extremt stora skillnader som är svårförklarade annat än att det är stora skillnader i resultateten mellan sjukhusen”.

 

Postoperativa komplikationer

Under perioden 2010-2012 uppstod komplikationer vid 25,8% av alla i förväg bestämda operationer av koloncancer i Sollefteå. Det är nästan lika bra som riksgenomsnittet på 25 %. Bäst i landet var Örnsköldsvik som bara hade komplikationer i 12,8 % av fallen och Sundsvall med 14,5 %.

 

När det kommer till akuta operationer är siffrorna bättre för Sollefteå. Bara komplikationer vid 11,1 % av tillfällena. Men samtidigt är underlaget väldigt litet, bara 9 fall. I Sundsvall 22,2 % och Ö-vik 40 %.

 

Måluppfyllelse

Rapporten har också undersökt hur sjukhusen uppfyller uppsatta mål i 21 olika frågor. Det kan vara alltifrån överlevnad efter operation, väntetider till antalet undersökta körtlar osv.

 

Når man målet får man betyget 0. Når man inte målet så får man minuspoäng. Ju längre man är ifrån att nå målet desto fler minuspoäng. Riksgenomsnittet för sjukhusen i hela landet var   -27 poäng.

 

För att kunna göra jämförelsen lite enklare har man delat upp resultaten i både effektmått som är det som har med själva operationen och den kirurgiska delen att göra. Samt processmått, det är processen och vården fram till operationen.

 

För länet effektmått

Sollefteå -12

Sundsvall -11

Örnsköldsvik – 17

 

Processmått för länet

Sollefteå -27

Sundsvall – 26

Örnsköldsvik – 18

 

Totalt måluppfyllelse

Riksgenomsnitt -27

Sollefteå -39

Sundsvall -37

Örnsköldsvik -35

 

Med andra ord är kirurgin i Sundsvall knappt bättre än Sollefteå på måluppfyllnad. Medan Örnsköldsvik är bättre på att uppnå målen när det kommer till vården innan operation.

 

Slutsats,

På det hela står det klart att, oavsett vad, så måste något göras för att vårt län ska nå riksgenomsnittet för måluppfyllnad.

Samt att det är svårt att hävda att cancervården i Sollefteå när det kommer till koloncancer är näst bäst i Sverige.

 

P.s Sen finns det andra mått där det är svårt att jämföra Sollefteås siffror eftersom återraporteringen från sjukhuset inte har varit tillfredsställande.

Befolkningsstatistik november

Idag 2/12 fick jag i händerna färsk statistik befolkningsstatistik från SCB gällande november. En bra månad, plus 3 invånare.

Det gör att vi i vid två separata månader (juni +16 och november +3) haft positiva siffror jämfört med månaden innan. Totalt är befolkningsminskningen under årets första 11 månader -148 och vi är idag 19 588 personer som bor i Sollefteå.

Jämfört med oktobermånad ökade följande församlingar sina befolkningsantal,

Boteå +2

Helgum +13

Sollefteå +29

Ådalsliden +1

Graninge +1

Ramsele-Edsele +1

 

November var således en mycket bra månad för Helgum. Som dessutom är den enda församlingen som visar plus siffror för året fram till november, +7.  Även Multrå-Sånga, Ed, Boteå och Sollefteå har klarat sig bra hittills i år.

Här är utvecklingen för alla församlingar från 1/1 till sista november 2013.

Församling Skillnad jan-nov Skillnad i %
Sollefteå -14 0%
Multrå-Sånga -5 0%
Graninge -12 -3%
Långsele -36 -2%
Ed -2 0%
Resele -37 -6%
Helgum 7 1%
Ådals-Liden -8 -1%
Junsele -22 -2%
Boteå -2 0%
Överlännäs -3 -1%
Ramsele-Edsele -47 -2%
Sollefteå kommun -181* -1%

*det finns en 33 personer som bor i kommunen men som än så länge är skriven på annan ort. Därför är befolkningsminskningen egentligen bara 148.