Sjukhusvården i Sollefteå dyrast?

Idag körde Sundsvalls tidning nyheten om att vården i Sollefteå är mycket dyrare än den i Sundsvall och Örnsköldsvik. Journalisten bakom reportaget tog sig också tid att skriva en liten krönika som kan uppfattas lite hånfullt med rubriken ”Sollefteås sak är vår”.  För att behålla Sollefteå sjukhus kan ju närmast bara jämföras med det finska vinterkriget.

 

Nyheten plockades upp och kördes i nästan samtliga medier i länet. Vinkeln var given. Ska inte Sollefteå sjukhus läggas ner trots allt? Nu är det ju bevisat att det är dyrt att ha ett litet sjukhus så långt ifrån Sundsvall.

 

Men innan vi klappar igen ett eller flera av våra sjukhus baserad på ett års statistik så kanske vi ska titta lite på rapporten. Den finns att läsa i sin helhet här och är en hygglig intressant läsning och nedan går jag igenom lite utdrag från rapporten.

 

Men ett par saker som kan vara bra att tänka på innan, 

1) Det är svårt att göra jämförelser

För det första så ska man komma ihåg att precis som SKL och Socialstyrelsen skriver så är det här en mycket vansklig jämförelse. Det är på tok för många variabler som skiljer sjukhusen mellan för att man ska kunna hävda att kostnadsmåtten är relevanta jämförelsemått.

 

2) Vem som är patient spelar roll. 

Jag grävde bland Socialstyrelsens siffror och tittade bland annat på medelåldern på patienterna inom slutenvården. Alltså vården där patienten är boende på sjukhuset och skillnaderna är stora. Medelåldern för en patient i Sollefteå var 63,62 år gammal, i Sundsvall 55,46 och Övik 59,74 år.

Även andelen personer över 75 år som vårdades var högre i Sollefteå jämfört med Sundsvall och Övik. Givetvis är vården av en äldre patientgrupp dyrare, en yngre person kan återhämta sig snabbare än vad en äldre gör. Det syns också på siffrorna att medelvårdtiden är högre i Sollefteå 5,1, Övik 4,13 och Sundsvall 3,84 dagar.

 

3) Den slutna vården var billigast i Sollefteå 2011!

Med DRG (DiagnosRelaterade Grupper) är en metod som används för att mäta resursåtgången i vården av patienterna. Ju högre DRG-vikt ett sjukhus har desto högre är kostnaden. Läs mer om DRG här.

Men intressant är att tittar man på medel för DRG för våra sjukhus så ser man att den slutna vården i Sollefteå är billigare än både Sundsvall och Övik. Men skillnaderna är väldigt små.

 

Medelvikt DRG 2011

Sundsvall 0,86

Övik, 0,85

Sollefteå 0,84

 

Kan också vara bra att veta att Sollefteå är det enda sjukhuset som minskat sina kostnader för slutenvård sedan 2009.

 

Dessa siffror är från 2011 och är de senaste som Socialstyrelsen har i sina databaser. Oavsett hur siffrorna ser ut för 2012 visar detta att skillnaderna är små och att det INTE går att dra drastiska slutsatser om att vården är dyrare på ett sjukhus framför ett annat. Skulle man följa den logiken borde vi ha lagt ner sjukhuset i Sundsvall.

 

Det kanske finns säkert andra goda skäl man kan åberopa när man vill lägga ner ett sjukhus men detta är inte ett av dessa.

 

Sammanfattning

 

Utdrag från SKLs Öppna jämförelse över sjukhusen 2012

Kostnad per producerad DRG-poäng Somatisk slutenvård 2012

Sollefteå 42 384

Sundsvall 38 428

Övik 42 530

 

Kostnad per vårdtillfälle förlossning

Sollefteå 30 974

Övik 37 537

Sundsvall 26 474

 

Knäprotes operationer

Sollefteå 21a bästa sjukhuset att göra en knäprotesoperation på, Sundsvall på plats 50.

95% av dom som fått en knäprotes i Sollefteå behöver inte operera om inom 10 år. Bättre än Sundsvall och Övik.

Kostnad per vårdtillfälle total knäprotesoperation

Sollefteå 81 881

Sundsvall 81 195

Övik 70 800

 

Andel om-operationer inom 2 år efter total höftoperationer, 

Sollefteå 0,62

Sundsvall 3

Örnsköldsvik 0,63

89,4% av patienterna i Sollefteå säger att de är nöjda efter en total höftoperation efter ett år. Sundsvall 83,2 och Övik 87,4%.

Kostnad vårdtillfälle höftledsoperationer

Sollefteå 85 032

Sundsvall 78 037

Övik 67 250

 

Andel döda inom 28 dagar efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt 

Sollefteå 14,1

Sundsvall 12,9

Övik 12,5

 

Andel strokepatienter som 12 månader efter insjunknandet anger att behovet av rehabilitering är tillgodosett

Sollefteå 71,4

Sundsvall 55,8

Övik 61,8

 

Väntetid från remissdatum till första besök hos specialist vid utredning för prostatacancer, 

Sollefteå 30

Sundsvall 38

Övik 54,5

 

Andel patienter som skrevs ut nattetid från intensivvårdsavdelningen 

Sollefteå 2,1

Sundsvall 6,4

Övik 2,4

Andel patienter som oplanerat återinskrevs på samma intensivvårdsavdelning

Sollefteå 2,2

Sundsvall 3,8

Övik 1,6

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *