Befolkningen i Sollefteå 2013

Idag släppte SCB den kompletta befolkningsstatistiken för 2013. Sollefteå kommun backar något (-113). Men det finns en del positiva saker att ta med sig.

 

Dels är minskningen mindre än på länge. Sedan 1990 har bara befolkningsminskningen varit lägre vid 4 andra tillfällen (91, 03, 04 och 09). Dessutom så slår utfallet för 2013 de prognoser som SCB ställt. Vi var 50 personer fler 2013 än vad SCB har prognostiserat.

 

Intressant är också att folk i åldersgruppen 20-39 växte med 36 personer. Bra med tanke på att samma åldersgrupp minskade med -39 personer år 2012.

 

Flyttnettot

Flyttnettot i Sollefteå var positiv med +33 personer. Då ska det också sägas att de asylsökande som Sollefteå tagit emot inte finns med i statistiken ännu, eftersom mottagningen började så sent. Däremot syns de i Kramfors (+71) och Härnösands )+194) siffror.

 

Födelseöverskott

Även födelseöverskottet börjar jämna ut sig. Antalet födslar håller fortfarande en hög nivå och 2013 föddes 180 barn i Sollefteå. Sedan år 2000 är det bara vid fyra andra tillfällen som antalet födslar varit lika högt.

Samtidigt avled 325 personer förra året. Det gör att födelseöverskottet blir -145. Detta ska ställas mot befolkningsminskningen på -113. År 2012 var samma siffra -168.

 

Församlingar

Tittar man på enskilda församlingar finns det fler skäl att vara glad idag.

De flesta håller ställningarna och några ökar till och med. Junsele visar upp en ökning för första gången sedan 2007. Ed och Helgum ökar för första gången sedan 2006.

 

Tittar man på minskningen så är det framförallt Resele (-6%) och Ramsele-Edsele (-2%) som befolkningsminskningen är som störst.

Klicka på bilden för att få grafen större.

Jämförelse med SCB-prognoser

Baserat på befintlig befolkningsstatistik och historik brukar SCB årligen ta fram prognoser för hur befolkningen i respektive församling kan förväntas att förändras. Jämför man utfallet för 2013 med de prognoser som SCB haft så har nästan alla församlingar slagit förväntningarna.

 

Sollefteå Bättre än prognos
Multrå-Sånga Bättre än prognos
Graninge Bättre än prognos
Långsele Bättre än prognos
Ed Bättre än prognos
Resele Sämre än prognos i nivå med prognosen för 2017
Helgum Bättre än prognos
Ådals-Liden Bättre än prognos
Junsele Bättre än prognos
Boteå Sämre än prognos i nivå med prognosen för 2018
Överlännäs Bättre än prognos
Ramsele-Edsele Sämre än prognos i nivå med prognosen för 2014
Sollefteå kommun Bättre än prognos

 

Bättre nästa år

Under 2013s sista månader flyttade närmare 150 personer som är asylsökande till Sollefteå. Dessa ingår inte i denna statistik eftersom inte särskilt många av dessa hade hunnit få uppehållstillstånd för att räknas in i befolkningsstatistiken.

Graf: Förvärvsinkomst

Allehanda skriver idag om löneutvecklingen och medianlönen i länet. Siffrorna som presenteras längst ner i artikeln rör personer i åldrarna 20-64. Inte helt oväntat är löneläget lägre i Sollefteå än på många andra ställen.

Jag har tidigare skrivit om detta i egentligen två perspektiv. Det ena perspektivet är att detta inte behöver vara ett problem eftersom även kostnadsläget är lägre. Men å andra sidan är det ett problem eftersom det också innebär att skattekraften är lägre. I takt med att kommuner förväntas sköta allt större del av välfärden samtidigt som statsbidragen inte kommer i samma takt så blir skattekraften i kommunen allt viktigare.

Hur som helst. Här kommer två grafer. En som visar medianinkomsten fördelat på ålder för länet och en för några utvalda inlandskommuner.

Medianinkomst länet, åldersgrupper

Medianinkomst utvalda inlandskommuner

Klicka för att förstora graferna.