Vad kan man göra på 14 000 minuter?

Häromdagen postade jag en bild på Facebook om antalet sidor nationella prov i matematik som lärare i Sollefteå behövde rätta varje år. Totalt närmare 3000 sidor.

Den stora högen är antalet sidor nationella prov och den lilla högen är ett axplock av alla rutiner, riktlinjer och lagar som en vanlig F-9 skola måste förhålla sig till.

 

Idag har Lärarnas Nyheter ett reportage på samma tema.

 

De senaste åren har antalet nationella prov ökat och för att kompensera för ökade kostnader har regeringen höjt statsbidragen.

 

När statsbidragen utformades räknade man med att varje nationellt prov skulle ta 30 minuter att rätta. Nu visar det sig att det inte stämmer. Att rätta ett prov i svenska i årskurs 3 tar 70 minuter. Mer än dubbelt så lång tid.

 

Överför man det till Sollefteå så är det alltså 14 000 minuter av våra svenska lärares prov som går till att rätta nationella prov.

 

Vad kan man då göra på 14 000 minuter?

– Ta en promenad från Sollefteå till Flensburg i Tyskland och ändå ha 5 timmar över till att shoppa billig öl.

– Ta bilen från Sollefteå till Kapstaden och ändå ha ett dygn att döda.

– Fira Earth Hour 233 gånger.

– Klippa min gräsmatta 116,5 gånger!

– Se ”Nyckeln till frihet” topplistad på IMDB ca, 100 gånger.

Eller som lärare ägna sig åt det man är utbildad till; undervisning…

Death by vindkraft?

Den senaste veckan har Mittnytt kört en granskning av Vindkraften. Jag har faktiskt inte följt den alls förutom på Twitter där jag har sett att bland annat Svensk Vindindustri har haft synpunkter på fakta underlaget (se här och här).

 

Men idag så jag något som fångade mitt intresse. Mittnytt hävdar i ett inslag att ”varje vindkraftverk är en säkerhetsrisk” och hänvisar till siffror från en sajt som tillhör vindkraftsmotståndare i Skottland. Organisationen, CWIF, har sammanställt antalet dödsfall som dom anser är kopplade till vindkraften.

 

Totalt bedömer organisationen att det sedan år 2000 har skett 83 olyckstillfällen där ungefär 120 personer har dött.

 

Mittnytt hävdar i sitt inslag att 65 personer har dött på grund av vindkraften. Hur man har kommit fram till siffran 65 kan jag inte utröna. En ren gissning är att redaktionen gått igenom listan på dödsfall som organisationen har publicerat och godtyckligt (baserat på väldigt lite information) valt ut dödsfall som redaktionen själva menar härrör till vindkraftverken.

Det finns goda skäl för att ta informationen från CWIFs med en stor nypa salt. För när läser man igenom det material som organisationen sammanställt så blir det nästan lite komiskt.

 

Ca, 70 av dödsfallen av är arbetsplatsolyckor (stor del i Kina). Här ingår,

  •     Personer som dött i fabriksområden där delar till vindkraftverk tillverkats.
  •     Helikopterolycka till följd av starka vindar.
  •     Personer som dött under transport av vindkraftsdelar
  •     Drunkningsolyckor till följd av båt som vältrat på grunda av storm
  •     Personer som dött av koldioxidförgiftning i samband med underhållsarbete

 

Under perioden 2000-2013 har det alltså dött ca, 70 personer i arbetsplatsolyckor som är kopplade till vindkraften. I snitt 5 personer per år i HELA VÄRLDEN!

 

Det kan man jämföra med att det 2013 dog 7 personer i arbetsplatsolyckor inom byggbranschen bara i Sverige. Sen 2002 har det dött 125 personer i byggolyckor i Sverige. Enligt Mittnytts så borde varje byggnadsställning i Sverige utgöra en direkt säkerhetsrisk.

 

Räknar man bort arbetsplatsolyckorna så räknar organisationen, CWIF med att det har dött ca 45 personer som man kopplar till vindkraften.  Då räknas bland annat (antal personer inom parantes)

 

1)      Bilolyckor (22)

a.       Däribland olycka där buss kör in i bil som transporterar delar till vindkraftverk (17)

2)      Fallolycka (4)

a.  Personer som försökt klättra upp för ett vindkraftsverk och fallit

3)      Fallskärmshoppare som hamnade snett (1)

4)      Flygolyckor (10)

5)      Självmord (2)

6)      Snöplog kör in i staket till ett vindkraftsområde (1)

7)      Övervåld av polis (1) person blir skjuten av polis i Mexiko i samband med demonstration mot vindkraft

8)      Olycksfall (5)

a. T.ex obehörig som tagit sig in i vindturbin

b. Person som kör utför ett stup när han är i ett område och tittar på vindkraftsverk

 

Antalet fall där personer faktiskt dött på grund av vindkraft är som jag hittar egentligen lika med noll. Det kanske man kan jämföra med kolkraften som 2011 beräknades ha dödat närmare 250 000 personer i enbart Kina. Eller med de 7500 personer som årligen dör av partiklar som släpps från kolkraftverk i USA.

 

Sen kan man fråga sig varför Mittnytt väljer att ta siffror från en liten organisation i Skottland som enda källa? För det finns ju många andra mer trovärdiga källor (t.ex WHO) som redovisar antalet dödsfall per energislag.

 

Vore man en konspirationsteoretiker så skulle man kunna tänka sig att det beror på att alla andra seriösa aktörer visar att vindkraften är ofarlig om man jämför med andra kraftkällor.

 

Dödsfall per producerad TWH

Kol – genomsnitt för världen – 161
Kol – kina 278
Kol – USA 15
Olja 36
Naturgas 4
Biobränsle 12
Torvmassa 12
Solenergi 0,44
Vindkraft 0,15
Vattenkraft 1,4
Kärnkraft 0,04

Det finns säkert många aspekter av vindkraften som ska belysas och kritiskt granskas. Men just den här vinkeln om vindkraftverk som dödsfällor känns aningen tveksam.