Death by vindkraft?

Den senaste veckan har Mittnytt kört en granskning av Vindkraften. Jag har faktiskt inte följt den alls förutom på Twitter där jag har sett att bland annat Svensk Vindindustri har haft synpunkter på fakta underlaget (se här och här).

 

Men idag så jag något som fångade mitt intresse. Mittnytt hävdar i ett inslag att ”varje vindkraftverk är en säkerhetsrisk” och hänvisar till siffror från en sajt som tillhör vindkraftsmotståndare i Skottland. Organisationen, CWIF, har sammanställt antalet dödsfall som dom anser är kopplade till vindkraften.

 

Totalt bedömer organisationen att det sedan år 2000 har skett 83 olyckstillfällen där ungefär 120 personer har dött.

 

Mittnytt hävdar i sitt inslag att 65 personer har dött på grund av vindkraften. Hur man har kommit fram till siffran 65 kan jag inte utröna. En ren gissning är att redaktionen gått igenom listan på dödsfall som organisationen har publicerat och godtyckligt (baserat på väldigt lite information) valt ut dödsfall som redaktionen själva menar härrör till vindkraftverken.

Det finns goda skäl för att ta informationen från CWIFs med en stor nypa salt. För när läser man igenom det material som organisationen sammanställt så blir det nästan lite komiskt.

 

Ca, 70 av dödsfallen av är arbetsplatsolyckor (stor del i Kina). Här ingår,

 •     Personer som dött i fabriksområden där delar till vindkraftverk tillverkats.
 •     Helikopterolycka till följd av starka vindar.
 •     Personer som dött under transport av vindkraftsdelar
 •     Drunkningsolyckor till följd av båt som vältrat på grunda av storm
 •     Personer som dött av koldioxidförgiftning i samband med underhållsarbete

 

Under perioden 2000-2013 har det alltså dött ca, 70 personer i arbetsplatsolyckor som är kopplade till vindkraften. I snitt 5 personer per år i HELA VÄRLDEN!

 

Det kan man jämföra med att det 2013 dog 7 personer i arbetsplatsolyckor inom byggbranschen bara i Sverige. Sen 2002 har det dött 125 personer i byggolyckor i Sverige. Enligt Mittnytts så borde varje byggnadsställning i Sverige utgöra en direkt säkerhetsrisk.

 

Räknar man bort arbetsplatsolyckorna så räknar organisationen, CWIF med att det har dött ca 45 personer som man kopplar till vindkraften.  Då räknas bland annat (antal personer inom parantes)

 

1)      Bilolyckor (22)

a.       Däribland olycka där buss kör in i bil som transporterar delar till vindkraftverk (17)

2)      Fallolycka (4)

a.  Personer som försökt klättra upp för ett vindkraftsverk och fallit

3)      Fallskärmshoppare som hamnade snett (1)

4)      Flygolyckor (10)

5)      Självmord (2)

6)      Snöplog kör in i staket till ett vindkraftsområde (1)

7)      Övervåld av polis (1) person blir skjuten av polis i Mexiko i samband med demonstration mot vindkraft

8)      Olycksfall (5)

a. T.ex obehörig som tagit sig in i vindturbin

b. Person som kör utför ett stup när han är i ett område och tittar på vindkraftsverk

 

Antalet fall där personer faktiskt dött på grund av vindkraft är som jag hittar egentligen lika med noll. Det kanske man kan jämföra med kolkraften som 2011 beräknades ha dödat närmare 250 000 personer i enbart Kina. Eller med de 7500 personer som årligen dör av partiklar som släpps från kolkraftverk i USA.

 

Sen kan man fråga sig varför Mittnytt väljer att ta siffror från en liten organisation i Skottland som enda källa? För det finns ju många andra mer trovärdiga källor (t.ex WHO) som redovisar antalet dödsfall per energislag.

 

Vore man en konspirationsteoretiker så skulle man kunna tänka sig att det beror på att alla andra seriösa aktörer visar att vindkraften är ofarlig om man jämför med andra kraftkällor.

 

Dödsfall per producerad TWH

Kol – genomsnitt för världen – 161
Kol – kina 278
Kol – USA 15
Olja 36
Naturgas 4
Biobränsle 12
Torvmassa 12
Solenergi 0,44
Vindkraft 0,15
Vattenkraft 1,4
Kärnkraft 0,04

Det finns säkert många aspekter av vindkraften som ska belysas och kritiskt granskas. Men just den här vinkeln om vindkraftverk som dödsfällor känns aningen tveksam.

3 reaktioner till “Death by vindkraft?”

 1. Suverän sammanställning, spot on!
  Att SVT kan sänka sig så lågt att utan kommentar använda ”CWIF” som källa är ju pinsamt. Statlig nyhetskanal….megafon åt antivindkraftorganisation!

 2. IPPC börjar inse att småskaliga lösningar inte är någon framtid så man föreslår oljekraft med CCS (CO2 lagring), vattenkraft och kärnkraft. Kärnkraft och CCS ( lagring av CO2) ger möjlighet till framställning av många kolväteföreningar som drivmedel till fordon och flyg utan CO2 belastning.

  Invitation Scoping Meeting on Renewable Energy Sources
  Date : November 30th, 2007 Our Ref. : 405/07 IPCC OD BM /PB/Th Subject : Invitation Scoping Meeting on Renewable Energy Sources,
  20-25 January 2008, Lübeck, Germany.

  Scaling Up
  The issue of scaling up particular technologies is an issue, and some analyses conclude that only very large facilities such as nuclear power, large scale hydro or large coal plants with carbon capture and storage can meet the needs for growing energy demand. But let us explore this issue in further detail.
  Consider for a moment the following example. A 1000 MW large power facility takes approximately 10 years to complete. If all goes well and it could operate at full power in the 11th year following its completion, it would produce 8.8 TWh of electricity.

  Som gratis biprodukt till högtrycksånga för turbinen erhålls hetvatten efter turbinen som levereras till industrier och fjärrvärmenätet. Idag spolar vi ut hetvattnet i havet som ger vissa nackdelar.

  Stora fördelen är att människor kan behålla sin hälsa utan att bli störda av vindkraften. Djur får större habitat. Fåglar och fladdermöss blir skonade överlever och störs inte. Naturen återgår när vindkraften rivits och fundament tagits bort. Återplantering borgar för fortsatt skogsbruk med CO2 upptag. Tråkigt att så enormt stora ekonomiska värden är bortkastade där skattebetalare och elkonsumenter varit med och betalat.
  Jag hoppas att man lär sig att vid nästa runda tänker efter före.

  https://www.ipcc.ch/pdf/supporting-material/proc-renewables-lubeck.pdf
  se sid 7.

  1. Det du refererar till är mer eller mindre ett protokoll från ett spånmöte som resulterade i en rapport på 1000 sidor som kom 4 år senare.

   Där nämns vindkraften fortfarande som en viktig källa till förnybar energi medan metoden du nämns i förbigående och tillsammans med hoppet om fusionskraft.

   Så att säga att IPPC föreslår det är kanske att gå en aningen långt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *