Befolkningens utbildning 2013

Nyligen släppte SCB siffror över befolkningens utbildning och där det konstaterade att utbildningsnivån i Sverige ökar. Hur står det då till i länet och i Sollefteå?

 

Jo, även här ökar utbildningsnivån bland befolkningen i gruppen 16-74 år.

 

År 2001 hade hela 16,8 % av alla Sollefteå bor i åldrarna 16-74 år endast förgymnasial utbildning som var kortare än 9 år. År 2013 var det bara 7,5 %.

 

Samtidigt ökade andelen som hade gymnasieutbildning, minst 3 år från 14,7% 2001 till 22,3 % 2013.

 

Även andelen som hade eftergymnasial utbildning (3 år eller mer) ökade från 9,2 % år 2001 till 12,5 % år 2013.

 

Däremot går utvecklingen något snabbar i länet och i riket i övrigt. Det kan i sin tur att ha och göra med att Sollefteå inte är någon högskola eller universitetsort.

 

Kommun

Andel med eftergymnasial utbildning  2001

Andel med eftergymnasial utbildning 2013

Skillnad

Sollefteå

18,2

23,3

+ 5,1 %

Västernorrland

21,8

27,7

+ 5,9

Riket

25,7

33,3

+7,6%

 

Tittar man på gruppen 25-34 så ser man följande,

  • Andelen som har eftergymnasial utbildning är 27,6 procent. Högre än befolkningen i övrigt i kommunen.  Däremot så är utvecklingen något böljande. Även om utvecklingen har varit positiv sedan 2001 (+5,2 %) så är den inte spikrak.

 

  • Tex var så var andelen högre år 2011 än den är idag. Man ser också att utvecklingen gick snabbt mellan 2001 – 2006. Allt fler skaffade sig en eftergymnasial utbildning. Sedan dess har utvecklingen stannat av och de senaste åren legat still och till och med backat något. Det kan bero på att allt fler unga väljer att plugga allt senare.

 

Graf 1. Andel 25-34 med eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år.

 

För gruppen 35-44 så ser det ut som följer,

 

  • Andelen som har eftergymnasial utbildning är högre än befolkningen i övrigt. Hela 31,4 procent av Sollefteåborna 35-44 har en eftergymnasial utbildning. Det har också varit en ökning sedan 2001 (+7,4 %).

 

  • Här är det också gruppen som har en eftergymnasial utbildning på minst 3 år som ökat mest. Från 10,2 procent 2001 till 18,4 procent 2013. Medan gruppen som bara har 2 år eftergymnasial utbildning till och med har minskat något sedan 2001.

 

Graf 2. Andel med eftergymnasial utbildning 35-44 år

 

Chocklindring för landstinget?

I dagens Allehanda kan man läsa att politikerna i Landstinget är förvånade över att vi har höga kostnader för sjukhusvård jämfört med övriga landsting. Per Wahlberg som ser väldigt förvånad ut (lite elak bildval kan man tycka) säger att Landstinget ska söka svar.

Tänkte hjälpa till lite för att skingra det mesta av förvirringen och chocken.

 

Här landstingen rankade efter befolkningens storlek i respektive län, 2013, minst först,

Gotland

1

Jämtland

2

Blekinge

3

Kronoberg

4

Kalmar

5

Västernorrland

6

Norrbotten

7

Västmanland

8

Västerbotten

9

Värmland

10

Dalarna

11

Sörmland

12

Gävleborg

13

Örebro

14

Halland

15

Jönköping

16

Uppsala

17

Östergötland

18

Skåne

19

Västra Götaland

20

Stockholm

21

 

 

Här är landstingen med andelen 70+ år, högst andel först,

Kalmar

1

Blekinge

2

Västernorrland

3

Värmland

4

Gotland

5

Dalarna

6

Gävleborg

7

Norrbotten

8

Jämtland

9

Sörmland

10

Västmanland

11

Kronoberg

12

Halland

13

Jönköping

14

Örebro

15

Västerbotten

16

Östergötland

17

Skåne

18

Västra götaland

19

Uppsala

20

Stockholm

21

 

 

Landstingen rankade efter befolkningstäthet, glest befolkat först,

Jämtlands län

1

Norrbottens län

2

Västerbottens län

3

Dalarnas län

4

Västernorrlands län

5

Gävleborgs län

6

Värmlands län

7

Gotlands län

8

Kalmar län

9

Kronobergs län

10

Jönköpings län

11

Örebro län

12

Östergötlands län

13

Uppsala län

14

Södermanlands län

15

Västmanlands län

16

Blekinge län

17

Hallands län

18

Västra Götalands län

19

Skåne län

20

Stockholms län

21

 

Här är kostnaderna per invånare enligt Sveriges Läkarförbund för alla landsting,

Gotland

1

Kronoberg

2

Blekinge

3

Västernorrland

4

Gävleborg

5

Sörmland

6

Västerbotten

7

Jämtland

8

Västmanland

9

Norrbotten

10

Dalarna

11

Kalmar

12

Jönköping

13

Skåne

14

Örebro

15

Värmland

16

Stockholm

17

Uppsala

18

Halland

19

Östergötland

20

Västra Götaland

21

 

Notera Västernorrlands position i samtliga delar. Hoppas att den största chocken nu har lagt sig.

 

Lärarlöner i Sollefteå

I dagens Allehanda säger Lärarnas Riksförbund att lärarlönerna i Sollefteå tillhör ett av de sämsta i Sverige. Det stämmer inte.

Den här frågan kan delas upp i två delar, löneutveckling och faktiska löner.

Löneutveckling

I sin mätning mäter Lärarnas Riksförbund (LR) löneutvecklingen bland sina egna medlemmar och försöker sedan applicera resultatet på hela lärarkåren. Det blir fel. T.ex så hävdar LR att löneökningen för lärarna i Sollefteå 2013 var bara 2 procent. Det är fel. Rätt siffra är närmare 3 procent.  2 procent gäller enbart LRs egna medlemmar. Men även den siffran är fel eftersom löneökningen 2013 för LRs medlemmar var något högre (siffrorna för 2012 har jag inte just nu eftersom jag är hemma med sonen idag).

Sen är löneutveckling inte helt rättvisande att mäta om man som LR bara tar enskilda år. Det kan föreligga andra anledningar till varför en grupp får mindre löneökningar under två år medan andra får högre. I Sollefteå t.ex. görs det nu särskilda satsningar mot gruppen förskolelärare eftersom de har halkat efter (förskolelärare är som jag har förstått det oftast medlemmar i det andra lärarfacket).

Faktiska löner

Den andra delen är faktiska löner. Här är en jämförelse mellan lönerna för lärare i olika kategorier i Sollefteå jämfört med riksgenomsnittet för kommuner, enligt SCB.

Siffrorna är för 2012 år eftersom det är det senaste året som SCB har offentlig statistik för.

Kategori

Sollefteå

Riksgenomsnitt

Lärare gymnasium, allmänna ämnen

30 101

28 500

Lärare yrkesämnen

28 643

28 500

Grundskolelärare

27 011

26 500

Förskolelärare

24 693

24 600

P.S.

Det här är en helt annan fråga än om lärarna ska ha högre lön. Det kan man definitivt tycka. Däremot är det fel att peka ut Sollefteå som kommun där genomsnittslönen sticker ut på ett negativt sätt.

Min sambo studerar till lärare så jag hoppas verkligen att lärarlönerna höjs. Men rätt ska vara rätt.