Befolkningens utbildning 2013

Nyligen släppte SCB siffror över befolkningens utbildning och där det konstaterade att utbildningsnivån i Sverige ökar. Hur står det då till i länet och i Sollefteå?

 

Jo, även här ökar utbildningsnivån bland befolkningen i gruppen 16-74 år.

 

År 2001 hade hela 16,8 % av alla Sollefteå bor i åldrarna 16-74 år endast förgymnasial utbildning som var kortare än 9 år. År 2013 var det bara 7,5 %.

 

Samtidigt ökade andelen som hade gymnasieutbildning, minst 3 år från 14,7% 2001 till 22,3 % 2013.

 

Även andelen som hade eftergymnasial utbildning (3 år eller mer) ökade från 9,2 % år 2001 till 12,5 % år 2013.

 

Däremot går utvecklingen något snabbar i länet och i riket i övrigt. Det kan i sin tur att ha och göra med att Sollefteå inte är någon högskola eller universitetsort.

 

Kommun

Andel med eftergymnasial utbildning  2001

Andel med eftergymnasial utbildning 2013

Skillnad

Sollefteå

18,2

23,3

+ 5,1 %

Västernorrland

21,8

27,7

+ 5,9

Riket

25,7

33,3

+7,6%

 

Tittar man på gruppen 25-34 så ser man följande,

  • Andelen som har eftergymnasial utbildning är 27,6 procent. Högre än befolkningen i övrigt i kommunen.  Däremot så är utvecklingen något böljande. Även om utvecklingen har varit positiv sedan 2001 (+5,2 %) så är den inte spikrak.

 

  • Tex var så var andelen högre år 2011 än den är idag. Man ser också att utvecklingen gick snabbt mellan 2001 – 2006. Allt fler skaffade sig en eftergymnasial utbildning. Sedan dess har utvecklingen stannat av och de senaste åren legat still och till och med backat något. Det kan bero på att allt fler unga väljer att plugga allt senare.

 

Graf 1. Andel 25-34 med eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år.

 

För gruppen 35-44 så ser det ut som följer,

 

  • Andelen som har eftergymnasial utbildning är högre än befolkningen i övrigt. Hela 31,4 procent av Sollefteåborna 35-44 har en eftergymnasial utbildning. Det har också varit en ökning sedan 2001 (+7,4 %).

 

  • Här är det också gruppen som har en eftergymnasial utbildning på minst 3 år som ökat mest. Från 10,2 procent 2001 till 18,4 procent 2013. Medan gruppen som bara har 2 år eftergymnasial utbildning till och med har minskat något sedan 2001.

 

Graf 2. Andel med eftergymnasial utbildning 35-44 år

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *