Insinuations-bonanza på Mittnytt

Idag kör Mittnytt ett inslag om ett fall där Sollefteå kommun har förlorat ett mål i förvaltningsrätten gällande ett LSS-beslut. I sig är fallet säkerligen intressant att rapportera om, kommunen fattade ett beslut som visade sig vara felaktigt (mer om beslutet längre ner).

 

Men Mittnytt nöjer sig inte med det utan försöker hävda att kommunen satt i system att säga nej till LSS-ansökningar. Tanken är, menar Mittnytt, att eftersom överklagandeprocessen tar så långtid så ska kommunen komma undan att betala ersättningar och dylikt.

 

Det är ju en rätt allvarlig anklagelse. Så vad baserar SVT detta på då?

INGET!

Absolut ingenting!

 

Det enda vi får se och höra är en statsvetare som säger sig ha ”fog” för anklagelsen. Det är ingen forskningsrapport hon presenterar. Hon har inte heller granskat LSS-ärenden i Sollefteå. Hon nämner inte ens Sollefteå. Utan hon har en känsla att KOMMUNER försöker komma undan.

 

Jag säger inte att hon har fel i sin oro eller teori. Jag vet inte. Det kanske är så att det finns kommuner som har satt det i system. Men att Mittnytt försöker göra kopplingen att Sollefteå gör det genom att intervjua en forskare som pratar generellt är direkt missledande.

Låt oss då titta på sakfrågan.

 

Fel i 1 % av ärenden

Jag blev nyfiken och frågade givetvis vår Individ- och familjeomsorg om det låg något i anklagelsen. Svaret blev ett rungande och nästan upprört nej.

 

Men jag gav mig inte och gjorde lite så att säga journalistiskt arbete. Jag ställde några frågor.

Hur många LSS-ansökningar har kommunen behandlat de senaste 3 åren?
Svaret, ungefär 250 stycken.

 

Jag ställde en följdfråga.

 

Hur många gånger har kommunen blivit fällda i förvaltningsdomstolen de senast 3-åren för att man tolkat LSS-lagen fel?

Eftersom det var sent på eftermiddagen så hade ingen en exakt siffra. Men man trodde att det var i två fall. Men vi tar i och säger 3 fall. Det är alltså 3 gånger på 3 år som Sollefteå kommun har fattat fel beslut i LSS-ärenden. 3 fall av 250. Det är en felmarginal på 1,2 procent.

 

Det är givetvis inte bra när det blir fel. Men när det sker i 1 procent av alla fall då är det knappast systematiskt.

 

Tittar man också på kostnader för LSS så ser man att Sollefteå ligger högt över riksgenomsnittet.

Kostnad kr/inv för LSS

 

 

Fallet i fråga.

När det kommer till fallet i fråga så misslyckas Mittnytt med att berätta något väldigt, väldigt avgörande. Nämligen att det beslut som Sollefteå kommun fattade var helt korrekt enligt den praxis som fanns bland landets kommuner.

Problemet var att praxis ändrades efter att ärendet avgjordes.

 

Tidslinjen;

Maj 2013: Ansökan lämnas in till Individ- och familjeomsorgen för att få kostnader täckt för att delta i ett läger under sommaren 2013.

 

Juni 2013: Individ- och familjeomsorgen i Sollefteå gör en utredning enligt den praxis som finns bland landets alla kommuner. Eftersom tanken är att man ska behandlas lika oavsett vart man bor i Sverige finns det utarbetade praxis om hur man ska bedöma olika ansökningar och fall. Just denna praxis (att avslå liknande ansökningar) har sin grund i ett annat mål som avgjordes av Högsta Förvaltningsdomstolen 2006, som konstaterade att utrymmet för just denna form av insats är begränsat.

 

Den 17 juni 2013 fattar Individ- och familjeomsorgen sitt beslut om avslag enligt den praxis som finns.

 

Men sen händer något.

 

November 2013 avgör Högsta förvaltningsdomstolen ett mål där Borås kommun är inblandat. Borås har följt samma praxis som alla andra kommuner i landet och avslagit en ansökan om ersättning för ett sommarkollo.

 

Nu beslutar Högsta förvaltningsdomstolen att Borås kommun har gjort fel. Man anför för första gången skäl till varför den fastslagna praxisen från 2006 inte borde gälla för just ungdomar.

 

Med andra ord, praxis ändras.

 

I just detta fall är problemet att praxis ändras för alla kommuner i landet ett halvår efter att Sollefteå kommun har fattat sitt beslut. När förvaltningsdomstolen i april 2014 fäller Sollefteå kommun så hänvisar man till Borås-fallet som skäl.

 

Detta är också uppenbart för Mittnytt. Dom har tillgång till domen och får också höra bakgrunden från förvaltningschefen. Men det ignoreras nästan helt i rapporteringen. I själva sändningen ignoreras denna väldigt avgörande del och på nätet tas det upp som notis längst ner i artikeln.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *