Dags att ändra bilden av Vallaskolan…

Hur viktig är egentligen mediebilden när vi tolkar nyheter, rapporter och enkäter. Den frågan kunde man ställa sig när man den här veckan läste om den enkät som Vallaskolan hade gjort tillsammans med Friends.

 

Totalt svarade närmare 37 000 elever på enkäten och Vallaskolans resultat skiljer sig inte från resten av riket. Skolan kan till och med på ett par punkter visa att den är bättre än riksgenomsnittet. Exempelvis visade enkäten på att 90 procent av eleverna trivdes på skolan.

 

Men den mediala bilden och tolkningen blev något helt annat. Rubriken i Tidningen Ångermanland blev; ”Elever vantrivs och är otrygga i skolan”.

Det kan exempelvis jämföras med när Gudmundråskolan i Kramfors den 8/4 fick rubriken ”eleverna som är nöjdast i länet”. Då hade Gudmundråskolan deltagit i en enkät där 85 procent av eleverna hade sagt att de trivs i skolan.

 

Varför fick Gudmundråskolan inte samma rubriker som Valla? Uppenbarligen visar den undersökningen att det finns 15 procent som ”vantrivs” på Gudmundråskolan. Varför läggs fokus på det negativa i fallet Valla och det positiva i fallet Gudmundråskolan?

 

En ren gissning skulle kunna vara att det finns en etablerad bild av Vallaskolan som en ”problemskola”. Det är den skola som får överlägset mest skit i debatten och som tas upp som exempel så fort någon i kommunen eller länet ska visa att något inte fungerar i skolväsendet.

 

Den bilden har givetvis sitt ursprung någonstans. Men har bilden något med verkligheten idag att göra? Finns det skäl att sluta skälla på Valla och börja omvärdera bilden av skolan?

Enligt mig, ja.

 

En titt på resultaten,

Valla är Sollefteå och länets största skola. När det inte går bra för länet eller kommunen så brukar Valla pekas ut som syndabocken. Den skola som representerar den dåliga prestationen. Oftast brukar man just rikta sig mot att det är så många elever inte klarar av att nå målen i alla ämnen i årskurs 9.

 

Men hur ser det?

För det första så vill jag påpeka att jämföra skolor rakt av är urbota dumt. Det säger ingenting.

Låt oss ta två exempel i länet. Gerestaskolan i Härnösand där 78,8 % av eleverna når målen i alla ämnen och Sörliden skola i Ö-vik där bara 51,4 % av alla elever i 9:an når målen i alla ämnen.

Jämför man bara rakt av så är saken klar, Geresta är den bästa skolan.

 

MEN!

Tittar man på elevernas bakgrund kan man snabbt se att på Geresta har få elever med utländsk bakgrund samtidigt som nästan 2/3 av alla vårdnadshavare har en eftergymnasial utbildning.

 

På Sörliden skola har 6 av 10 elever utländskt bakgrund och bara 43,2 % av vårdnadshavarna med barn på skolan har en eftergymnasial utbildning.

 

Inget av detta gör Sörliden till en sämre skola däremot är förutsättningarna helt annorlunda.

(Har man en skola där många av eleverna nyligen kommit till Sverige och inte sällan från länder utan en fungerande utbildningsväsende så är det klart att det kommer att påverka möjligheten att exempelvis klara Fysik-kursen i årskurs 9. Likväl finns det mängder med forskning som visar att föräldrarnas utbildningsbakgrund är avgörande för barnens prestation i skolan).

 

Tittar man de så kallade SALSA*-resultaten så ser man att Sörliden presterar bättre än Geresta.

*(SALSA är en modell där man jämför skolors betygsresultat. De faktiska betygen sätts i relation till bakgrundsfaktorer som påverkar resultatet. Såsom föräldrars utbildningsnivå och andel nyinvandrade elever).

 

Skola

Faktisk andel som klarat målen i alla ämnen

Förväntad resultat enligt SALSA

Skillnad

Sörliden

51,4

56

-4,6

Geresta

78,8

90

-11,2

Båda skolorna underpresterar mot vad de egentligen ska uppnå men Sörlidens resultat skiljer sig mindre från SALSA än vad Gerestaskolans gör.

 

För Vallaskolan ser det ungefär likadant ut som för Sörliden. Av alla som gick i årskurs 9 år 2013 hade 17,2 utländsk bakgrund samtidigt som bara 47,3 av föräldrarna hade en eftergymnasial utbildning. Totalt var det 63,9 % av alla eleverna i årskurs 9 som uppnådde målet i alla ämnen.

 

Skola

Faktisk andel som klarat målen i alla ämnen

Förväntat resultat enligt SALSA

Skillnad

Vallaskolan

63,9

68

-4,1

 

Även Vallaskolan underpresterar i jämförelse med SALSA men marginalerna är små. För Vallaskolan hade det krävts att ytterligare 7 av årskursens 169 elever skulle ha nått godkänt i alla ämnen för att skolan skulle ha klarat SALSA-kraven. Små marginaler med andra ord.

 

Samtidigt är Valla en skola som blivit bättre och bättre de senaste 3 åren. 2011 var SALSA-skillnaden hela 3 ggr så stor och förra året dubbelt så stort. Så det är en skola som utifrån sina egna förutsättningar tar stora kliv framåt.

 

Den skola i länet som presterar sämst i förhållande till SALSA är bland annat min gamla skola, Landgren i Härnösand och Sundsvalls Montessori skola där ungefär 20-25 % borde klara av målen i alla ämnen än det faktiska resultatet.

 

Med andra ord så finns det gott om anledningar att börja omvärdera bilden av Vallaskolan från att vara ”problemskolan” till att vara en skola som ständigt utvecklas och som faktiskt har alla möjligheter att bli länets bästa skola.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *