Felaktigheter i TÅ om lärarlöner

Jag har sagt det förr, vill man ha uppmärksamhet så gör en ranking där du ställer kommuner mot varandra. Vill du återvinna en ”ranking” som du redan fått uppmärksamhet för gör det på sommaren.

Enligt den devisen så publicerar Tidningen Ångermanland en artikel imorgon om lärarnas löner i Sollefteå. Det är en återanvändning av den ”ranking” som Lärarförbundet körde i mars månad och som TÅ skrev om då. Som jag redan då ifrågasatte och kunde med siffror visa inte stämde.

I morgondagens artikel (22/7) hävdas det att lärarlönerna i Sollefteå skulle vara lägst i länet och ligga under riksgenomsnittet. Som sagt det stämmer inte.

Tvärtom jämför man lärarlönerna i Sollefteå med den statistik som SCB nyligen publicerade så kan man se att lönerna i Sollefteå är i nivå med eller till och med något högre än riksgenomsnittet.

Jämförelse lärarlöner Sollefteå jämfört med riksgenomsnittet år 2013.

Lärarkategori Medellön/månad lärare i Sollefteå Medellön/månad riksgenomsnittet enligt SCB
Förskolelärare

25 378

26 000

Grundskola

27 914

27 900

Lärare gymnasium, allmänna ämnen

30 664

29 900

Lärare gymnasium, yrkesutbildning

29 004

29 900

Jag vet inte heller vart i löneanaylsen TÅ hittar att medellönen för lärare skulle vara 28 932 kronor. Eftersom lönerna för lärare delas upp enligt kategorierna ovan och det finns ingen ”medellön på 28 932 kronor”. Utan medellönen för respektive lärarkategori är det som står ovan.

Lönerna i Sollefteå jämfört med länet,

I löneanalysen som kommunen tar fram varje år så jämförs också medianlönen i Sollefteå med resten av länet och med kommuner med färre än 25 000 invånare. Där kan man se att lönerna i Sollefteå inte skiljer sig från resten av länet, utan tvärtom är något högre vissa kategorier.

Dessa siffror är från 2012. Men de visar tydligt att det knappast kan vara så att lärarlönerna i Sollefteå skulle vara 1500 kr lägre än resten av länet.

Lärarkategori Medianlön/månad Sollefteå Medianlön/månad Y-län Medianlön kommuner mindre än 25 000 inv
Förskolelärare 24 675 25 294 25 178
Grundskolelärare 26 950 26 800 27 393
Lärare gymnasium 30 050 30 013 29 800

Varför skiljer sig SACOs siffror från SCB och kommunens?

Efter samtal idag med journalisten så tog jag reda på varför siffrorna från kommunens löneanalys skiljer sig från de siffror som SACO har tagit fram.

Kommunens löneanalys bygger på de löner som sätts för samtliga medarbetare i Sollefteå kommun. Lönerna är förhandlade med såväl fackföreningar som med enskilda medarbetare.

SACOs siffror är en ögonblicksbild från november månad. Här tar SACO hänsyn till den lönesumma som kommunen betalar ut under en viss månad under året. Det betyder att sjukskrivningar, föräldraledighet, tjänstledighet och pensionsavgångar påverkar den lönesumma som betalas ut.

Säg att tillexempel 10 av kommunens bättre betalda lärare går i pension under hösten det betyder att den lönesumma som betalas under november också blir lägre eftersom de nya lärarna som förmodligen är yngre kommer in på en lägre lön. Sen brukar det jämna ut sig när nya löner åter ska sättas under våren osv.

SACO tar också bara hänsyn till lönen för medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, så lärare som inte är ansluten till dessa två fackföreningar inte räknas med i statistiken.

Detta kommunicerades också till tidningen även om de inte finns med i den publicerade artikeln.

Avslutningsvis,

Inget av det jag har skrivit ovan betyder på något sätt att lärarlönerna i Sollefteå kommun är optimala eller toppen. Tvärtom. Jag har följt skoldebatten under snart 10 års tid. Lärarlönerna är för låga i hela landet. Att medellönen för en grundskolelärare inte är högre än 28000 i riket är inte okej.

Men det jag vänder mig emot är den felaktiga beskrivningen att lärarlönerna i just Sollefteå skulle vara lägre eller så mycket sämre än så väl riket som länsgenomsnittet.