Ekonomiskt bistånd en genomgång 2013

Nyligen kom det nya siffror från Socialstyrelsen om utvecklingen av försörjningsstödet. Det är rätt intressanta siffror.

 

Under 2013 var det 410 918 personer (inkl. barn) som vid något tillfälle fick någon form av ekonomiskt bistånd. Det var en ökning med 12 045 personer jämfört med 2012. Det är långtifrån krissiffrorna från 90-talet men högre än när siffrorna var som lägst åren 2006 och 2007.

 

Antal personer som fått ekonomiskt bistånd övertid.

 

Tittar man bara på de vuxna är det ca 270 000 personer som år 2013 fått ekonomiskt bistånd.

 

Ungefär 47 % av alla som fick ekonomiskt bistånd fick det för att man saknade arbete (totalt 120 000 personer). 18 % (47 000) fick ekonomiskt bistånd för att den ersättning man hade inte räckte och 27 % (68 000) för att man inte hade någon som helst annan ersättning.

 

Den grupp som ökat är personer som är sjukskrivna med läkarintyg som inte har någon annan ersättning. De utgör nu 9 % av alla som fått ekonomiskt bistånd. 7 % av dom som är sjukskrivna med läkarintyg har ingen annan ersättning. Medan 1 % har en ersättning som är för låg och 1 % väntar på att få annan ersättning.

 

En majoritet av alla som fått ekonomiskt bistånd har fått det för att man helt saknat eller att ersättningarna från andra sociala försäkringssystem varit för låga. Räknar vi bort dom som fått ekonomiskt bistånd i väntan på annan ersättning är det alltså 146 984 personer som fått ekonomiskt bistånd för att andra sociala försäkringssystem inte har räckt till.

 

Kostnaderna ökar…

Idag kostar försörjningsstödet kommunerna cirka 10,8 miljarder kronor. Det är ungefär 2,1 miljard mer än det var 2006. Man får faktiskt gå tillbaka till år 2000 för att hitta ett år då kommunernas kostnad för försörjningsstöd var högre än 2013 (inflationsjusterat).

 

Men kostnaderna för ekonomiskt bistånd gick ner under perioden 1997-2003. Den ökade något år 2004 för att sedan minska igen och nå sin lägsta nivå år 2007. Sedan dess har kostnaderna återigen ökat.

 

Tabell – utveckling försörjningsstöd i 2013 års priser och tusental.

 

Västernorrland

Bilden av Västernorrland har två sidor.

 

För det första så är Västernorrland inget undantag.  Även här ökar kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Totalt betalar länets kommuner ut 250 milj. kronor i ekonomiskt bistånd. Kostnaderna har också ökat sedan år 2006 och börjar nu närma sig nivåer från slutet av 90-talet och saneringspolitikens tider.

 

 

Kostnad ekonomiskt bistånd i tusental. Inflationsjusterat i 2013 års priser.

 

Kostnadsutveckling respektive kommun. Tusental och inflationsjusterat i 2013 års priser.

 

 

 

 

Jämfört med 2006 så har kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd ökat med över 49 miljoner kronor i fasta priser.

 

 

Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd år 2013 jämfört med 2006.

Ånge 1 282
Timrå 7 967
Härnösand 2 455
Sundsvall 24 010
Kramfors 952
Sollefteå 6 490
Örnsköldsvik 6 165

 

 

Det innebär att Sollefteå kommuns kostnader för ekonomiskt bistånd är ca 6,5 miljoner kronor högre 2013 än de var 2006. Faktum är att om kostnaderna för ekonomiskt bistånd hållit samma nivå under perioden 2007-2013 som den gjorde 2001-2006 så skulle Sollefteå kommun ha haft 46,1 miljoner kronor mer. Det är inga små pengar för en kommun av Sollefteås storlek.

 

 

Vi kan däremot vara lite glada över att det är allt färre som får försörjningsstöd. Totalt var det 11 000 inkl. barn som år 2013 fick försörjningsstöd varav 7000 var vuxna. Även som andel av befolkningen minskar antalet personer som får försörjningsstöd.

 

 

Totalt var det 4,44 % av befolkningen som fick ekonomiskt bistånd år 2013 i vårt län. Skillnaderna är inte heller så stora mellan kommunerna. I Timrå är det 5,51 % av befolkningen som fått ekonomiskt bistånd år 2013 och lägst är det i Örnsköldsvik där 3,09 % av befolkningen fått ekonomiskt bistånd. Men de flesta kommuner finns inom radien av 0,5 % procent.

 

 

Andel av befolkningen som fått ekonomiskt bistånd – utveckling över tid.

 

 

Tittar man på 2013 års siffror så kan man se att Västernorrland inte skiljer sig så mycket genom riksgenomsnittet. De flesta får ekonomiskt bistånd för att man saknar tillgång till eller får för lite från andra sociala försäkringar.

 

Ånge är kanske den kommun som sticker ut mest. Där får hela 68, 2 % av alla som får ekonomiskt bistånd det för att man saknar arbete.

 

Andel i % och orsak till ekonomiskt bistånd.

Arbetslöshet Sjukskriven med läk.intyg Sjuk- eller aktivitets.ers.
Härnösand 59.4 8.2 3.9
Kramfors 49.2 9.0 4.4
Sollefteå 53.8 7.6 2.5
Sundsvall 50.2 9.9 3.6
Timrå 43.1 7.4 1.8
Ånge 68.2 7.3 X
Örnsköldsvik 52.0 5.7 4.4

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *