Färre försörjs med sociala ersättningar och bidrag

Idag redovisade SCB för första gången statistik över hur stor andel av befolkningen i åldrarna 20-64 runt om i landet och kommunerna som är beroende av olika former av sociala ersättningar och bidrag för sin försörjning.

 

Som väntat är nivån högre i Västernorrland än riket i övrigt.

 

December 2014 var 17,3 % av befolkningen i Västernorrland beroende av någon form av ersättning för sin försörjning motsvarande 14,3 % i riket.  Positivt är att andelen minskade från januari till december. I januari var andelen 18,3 % i Västernorrland och 14,9 % i riket.

 

Asyl- och flyktingmottagandet har inte lett till högre ”bidragsberoende”.

En slutsats man kan dra är att asyl- och flyktingmottagandet inte har lett till ökat bidragsförsörjning under året. Det fanns en del röster som menade att ett högt asyl- och flyktingmottagande skulle också leda till att bidragsförsörjningen skulle öka.

Tvärtom visar siffrorna att andelen har sakta men säkert minskat under hela året. *

*siffrorna visar att andelen som försörjdes av sociala ersättningar och bidrag var som lägst under sommarmånaderna (juni-sept) säkerligen på grund av kortare semestervikariat för att sedan stabiliseras.

 

Demografiska utmaningen är här!

Samtliga kommuner i vårt län har en demografisk utmaning. Vår befolkning blir allt äldre och allt färre måste försörja allt fler. Rent teoretiskt utgör idag gruppen 20-64 år (personer i arbetsför ålder) knappt över 50 % av befolkningen i våra kommuner.

 Andel av befolkningen 20-64 år
Ånge

54,1%

Timrå

54,3%

Härnösand

53,5%

Sundsvall

56,9%

Kramfors

53,0%

Sollefteå

53,0%

Örnsköldsvik

54,4%

Länet

55,1%

Riket

57,7%

 

Men räknar man bort andelen som försörjs av sociala ersättningar och bidrag så ser fördelningen ut som följer,

Ånge

43,5%

Timrå

44,9%

Härnösand

43,9%

Sundsvall

47,4%

Kramfors

41,8%

Sollefteå

42,1%

Örnsköldsvik

46,2%

Länet

45,6%

Riket

49,5%

 

Det borde innebära att i Kramfors så är det 41,8 % av befolkningen som står för skattekraften i kommunen.

 

Andel av befolkningen som försörjs med sociala ersättningar och bidrag.

  Andel av befolkningen 20-64 år    
  Jan Dec Diff jan-dec
Ånge

20,4

19,6

-0,8

Timrå

18,9

17,4

-1,5

Härnösand

18,9

18,1

-0,8

Sundsvall

17,4

16,7

-0,7

Kramfors

22

21,2

-0,8

Sollefteå

21,6

20,6

-1

Örnsköldsvik

16,8

15,2

-1,6

Länet

18,3%

17,3%

-1%

Riket

14,9

14,3

-0,6

 

Översatt till antal personer,

  Summa helårsekvivalenter    
  Jan Dec Diff jan-dec
Ånge

1048

1006

-42

Timrå

1848

1701

-147

Härnösand

2506

2393

-113

Sundsvall

9639

9259

-380

Kramfors

2155

2074

-81

Sollefteå

2261

2162

-99

Örnsköldsvik

5054

4573

-481

Länet

24511

23168

-1343

Riket

835402

804622

-30780

 

Den enda ersättningsform som ökar i hela länet är sjukpenningen. I december var det 673 personer fler som fick sjukpenning än januari. Det följer också rikstrenden.

Sjukpenning
Jan Dec Diff jan-dec
Ånge 186 245 59
Timrå 327 357 30
Härnösand 378 438 60
Sundsvall 1768 2060 292
Kramfors 313 415 102
Sollefteå 334 364 30
Örnsköldsvik 721 821 100
Länet 4027 4700 673
Riket 142915 160009 17094

 

Andelen människor i andra ersättningsformer minskar,

  Sjuk- och aktivitetsersersättning    
  Jan Dec Diff jan-dec
Ånge

351

350

-1

Timrå

629

602

-27

Härnösand

915

911

-4

Sundsvall

3030

3045

15

Kramfors

821

810

-11

Sollefteå

725

713

-12

Örnsköldsvik

1731

1698

-33

Länet

8202

8129

-73

Riket

295291

291012

-4279

 

Arbetslöshet

  Arbetslöshet    
  Jan Dec Diff jan-dec
Ånge

159

88

-71

Timrå

192

121

-71

Härnösand

413

214

-199

Sundsvall

1239

889

-350

Kramfors

310

187

-123

Sollefteå

348

212

-136

Örnsköldsvik

773

401

-372

Länet

3434

2112

-1322

Riket

110736

74669

-36067

 

Arbetsmarknadsåtgärder

  Arbetsmarknadsåtgärder    
  Jan Dec Diff jan-dec
Ånge

291

260

-31

Timrå

524

470

-54

Härnösand

611

624

13

Sundsvall

2618

2300

-318

Kramfors

570

503

-67

Sollefteå

674

642

-32

Örnsköldsvik

1446

1253

-193

Länet

6734

6052

-682

Riket

192362

189122

-3240

 

Ekonomiskt bistånd

  Ekonomiskt bistånd    
  Jan Dec Diff jan-dec
Ånge

62

62

0

Timrå

176

152

-24

Härnösand

190

205

15

Sundsvall

984

964

-20

Kramfors

141

159

18

Sollefteå

179

231

52

Örnsköldsvik

383

400

17

Länet

2115

2173

58

Riket

94098

89810

-4288

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *