S misslyckas med skolan

Med buller och bång gick Örebros politiska ledning i veckan ut och meddelade att de får 52,7 miljoner från staten till Örebros skolor. Visst är det bra, dock ingen nyhet och heller inte enkom positivt för skolorna.

Skolorna i Örebro behöver arbetsro, tydlighet från politiken och långsiktiga förutsättningar för sin verksamhet. Detta framkom tydligt när jag, tillsammans med andra politiker, träffade rektorer i veckan.

Att så mycket som 20% av skolornas budget kommer från diverse utpytsade statsbidrag är inte bra. Speciellt som bidragen ska sökas och därmed orsakar merarbete och skapar stor osäker kring vilka pengar man har för sin verksamhet.

Dessutom är stora delar av de statsbidrag vi får sånt som ges till kommuner med problem. Visst, det är bra att staten ger pengar till de som har problem. Men det är över huvud taget inte bra att Örebro spelar i lägsta division när det handlar om skolresultat!

Nej, något pris för bästa skolkommun kommer den här kommunledningen inte att få!

I veckan fick vi på Grundskolenämndens möte en genomgång av hur det ser ut inför skolavslutningen med elevernas resultat. Det visar sig att hela 24% av niorna, 276 elever, riskerar att inte komma in på gymnasiet. Det är väldigt många elever och inget annat än ett stort misslyckande för socialdemokraterna i Örebro.

Nej, något skolparti har socialdemokraterna aldrig varit. Att på kommunal nivå sprida ut skolans uppdrag på massor av annat än just kunskap är ett misstag och det är eleverna som får betala priset.

 

Lika för alla

I dagarna två samlas 2400 moderater i Göteborg för vårt Sverigemöte som i år, med fyra månader kvar till valet, också är valkonvent.

Det är så kul och energigivande att samlas, peppas av tal från våra främsta företrädare, sätta budskapen inför valet, lyssna på intressanta seminarier och fram för allt att träffa moderater från hela landet.

Det viktigaste för dagen var budskapet som vi går till val på – Lika för alla – Vi vill ha ett Sverige som är en öppen men inte kravlös gemenskap där rättigheter, skyldigheter och möjligheter gäller lika för alla.

Arbetslinjen ska gälla lika för alla. Lagen och rättstryggheten ska gälla lika för alla. Alla barn ska få en bra start i livet. Varje barn ska få hjälp att lyckas i skolan där vi vill ge lika möjligheter för alla.

Elisabeth Svantesson pratade idag om att alla barn ska få förutsättningar att göra sin livsresa. Det börjar i skolan med skickliga lärare som ställer krav och har förväntningar på varje elev. Det handlar om en skola som fokuserar på kunskap och i samband med det föreslår vi att eleverna får en timmes mer matte i skolan.

Vidare ska vi prata om problem när det är problem och inte säga att det är utmaningar. I dagens skola måste vi ta tag i problemet med att allt för många elever inte når kunskapsmålen, att elever känner otrygghet och att allt för många flickor hålls tillbaka i sin kunskapsresa medan pojkarna tillåts halka efter.

Första maj

Idag är det första maj och dagen tillägnas arbetarrörelsen. Eller gör den det? Själv sitter jag på landet, njuter av ledigheten och försöker förbereda kommande dagars möten.

Jag funderar också en del över hur socialisterna år efter år demonstrerar och lyckas samla skarorna oavsett om de styr landet eller ej. Det är fascinerande detta, att demonstrera mot sig själv….

I år önskar jag att man sluter upp för alla barn som inte klara skolan. Protesterar kraftfullt mot bristande resurser, mot att lärare tvingas göra så mycket annat än att undervisa och mot skolor som år efter år misslyckas med sitt uppdrag.

För det är de så kallade arbetar-barnen som drabbas när skolan misslyckas. Elever som kommer från studieovana hem har det svårare i skolan och denna orättvisa borde Sveriges alla socialdemokrater skandera emot idag!

Vidare borde de ifrågasätta varför den egna regeringen och de kommuner där de själva styr misslyckas så kapitalt med detta viktiga uppdrag!

Skolan är nyckeln till så mycket. Klarar man skolan så ligger världen öppen. Då är valen och möjligheterna många.

Vårkampanj

Våren är här och som vanligt har vi moderater vårkampanj i hela Sverige. I år testar vi också organisationen inför valet så det är extra tryck på oss alla att vara ute och möta väljarna.

För egen del tycker jag att kampanj är det roligaste i mitt politiska engagemang. Jag älskar att möta örebroarna och då speciellt när vi knackar dörr! Det är något visst med att höra vad människor anser att vi ska fokusera på och vad de tycker om de förslag vi presenterar. Argumenten vässas och vi får med oss en hel del goda förslag.

I vårens kampanj är vårt fokus på en hoppfull framtid för Sverige. Vi har stora problem och dessa ska vi presentera lösningar på men Sverige är ett fantastiskt land och det finns hopp.

När det gäller skolan pågår det en massa bra saker ute i våra skolor och klassrum. Problemet i Örebro är att så många som 25% av eleverna inte klarar godkända betyg i alla ämnen när de slutar grundskolan. Detta är en reell framtidsfråga som vi måste lösa!

Hoppet i detta är att det finns massor av forskning och beprövad erfarenhet att nyttja för att skolorna ska klara kunskapsuppdraget. Vi måste helt enkelt göra mer av det vi vet fungerar!

I Örebro lyfter vi fram följande punkter för skolan under vårkampanjen:

Undervisningen ska fokusera på kunskap, inte flum. Eleverna ska lära sig att ta in, värdera och bearbeta information, att arbeta strukturerat och att prestera självständigt.

Alla människor är olika. Undervisningen ska individanpassas och elever som behöver särskilt stöd ska få det tidigt.

Alla grundskole- och gymnasieelever ska få kvalificerad studie- och yrkesvägledning.

Sverige behöver fler företagare. Skolan ska lära ut entreprenörskap, skatteregler och grundläggande företagsekonomi.

Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och vara anpassade efter arbetsmarknadens behov. Det ska finnas en tvåårig yrkesskola som ett alternativ till det treåriga gymnasiet.

Välkommet besked om 2-årig yrkesskola

Äntligen kom i veckan ett gemensamt besked från Alliansen om förslag på en två-årig yrkesskola på gymnasiet!

Jag har sedan förändringen från två till tre års studier för yrkesprogrammen i gymnasiet varit kritisk. Jag tror att tvånget till studier, som det upplevs av många, slår ut och skrämmer bort elever. Jag är övertygad om att många elever som är praktiskt lagda med detta förslag kommer få så mycket bättre förutsättningar att klara en gymnasieutbildning.

Nu är dock denna tvååriga yrkesutbildning främst menad för de som är 16 till 21 år och som inte har behörighet till nationellt gymnasieprogram samt till nyanlända. Men det är ett steg i rätt riktning. Dessa elever får en reell chans till att få en utbildning som leder till jobb.

Förslaget som presenteras innehåller mer än detta. Exempelvis så handlar det om att alla gymnasieprogram ska kunna erbjuda högskolebehörighet men att det inte ska vara obligatoriskt på yrkesprogram. Vidare att stärka gymnasiet introduktionsprogram så att varje elev får individuella mål och ett tydligt avslut på programmet.

Ytterligare ett välkommet besked är att lyfta studie- och yrkesvägledningen. Om det har vi Örebromoderater pratat länge – Vi vill garantera elever samtal med en studie- och yrkesvägledare varje år. I Alliansens förslag ska studievägledningen öka under högstadiet och vägledarna ska få vidareutbildning och bättre verktyg för att stötta eleverna i deras val av gymnasieprogram.

Att ha en gymnasieutbildning är idag nästan en förutsättning för att komma i arbete. Därför känns det extra bra att Alliansen nu har en gemensam politik som ger fler unga förutsättningar att klara gymnasiet. 

Mobiltelefoner i skolan

Tänk om socialdemokraterna ägnade sig åt beslut som skulle göra verklig skillnad i skolan istället för den populism som präglar förslaget om förbud mot mobiltelefoner. Detta är enligt min mening ett tråkigt slag i luften.

Huruvida elever ska ha sina mobiler på lektionerna är en ordningsfråga som varje lärare, rektor, skola själv kan och bör ta beslut om. Dessutom kan ju en mobiltelefon vara ett riktigt bra hjälpmedel på lektionen.

Men, säkert finns det väljare som går på enkla lösningar och tror att detta kommer lösa skolans utmaningar…

Jag önskar att vår S-regering istället kunde föreslå mer tid i skolan, eller kanske förbud mot annat fokus i skolan än på att varje elev ska utvecklas till sin fulla potential? Det skulle göra skillnad!

Nej då ger jag mer på Ulf Kristersson som idag slog ett slag för att mer måste göras för att barn och unga som har fått en tuff start i livet ska lyckas. Det handlar exempelvis om att ge barn vars föräldrar får försörjningsstöd eller som är arbetslös mer tid i förskolan. Och om att korta väntetiderna i vården för barn och unga med psykisk ohälsa. Läs mer om förslagen här.

Det ska vara ordning och studiero i skolan. Med detta ska vi från politikens sida vara tydliga. Vilka regler som ska gälla, beträffande mobiltelefoner och annat, är dock upp till varje skola att bestämma!

Bra med mer tid i skolan

Idag ger vi Moderater tre tydliga besked till väljarna vad gäller skolan. Vi lovar ökad undervisningstid, mer matte o svenska på lågstadiet och garanterad lovskola för elever som halkar efter.

Det är viktigt att vi är tydliga med att svensk skola måste bli bättre på att ge varje elev förutsättningar att utvecklas så långt det bara går.

Just mer tid i skolan och att fokusera mer på matte och svenska på lågstadiet anser jag är rätt väg att gå. Att skolor ska ha läxhjälp och dessutom ska garantera lovskola till elever som riskerar att inte klara kunskapsmålen är klokt.

Det är inte så konstigt att svenska elever inte klarar kunskapskraven lika bra som elever från andra länder när de har mindre undervisningstid. Detta är det hög tid att vi ändrar på!

Att öka undervisningstiden med en timma om dagen är en välkommen förändring.

Svenska elever har rätt till en skola där de tidigt får tillräckligt med tid i viktiga ämnen som lägger grunden till fortsatt inlärning. Att bygga med mer svenska och matte i lågstadiet är en bra förutsättning för det.

Detta ska vi ute i kommunerna sedan stötta genom att vara kloka i vår resursfördelning till skolan. Vi ska erbjuda en bra arbetsmiljö för lärare och tillräckligt med resurser för varje skola att klara sitt uppdrag.

Friskolor

Socialdemokraterna gillar inte friskolor och mest illa tycker de om religiösa friskolor. Det är egentligen inte så konstigt då S har i ryggmärgen att samhället sköter saker och ting bäst och när religionen sedan blandas in i detta så blir det liksom extra fel av allt…

Så, gårdagens besked var väntat. Men, ändå konstigt då argumenten som presenteras inte får någon effekt på de säger är grundproblemet – segregationen. Det verkar vara muslimska skolor de vill åt, skolor som samlar barn med samma bakgrund och skolor där elever känner sig tvingade att be och utöva en religion som de inte själva valt. Vällovligt men löser vi dessa problem med ett förbud?

Det är ett problem när barn med utländsk bakgrund under sin skoltid inte träffar svenska barn. Och det är också ett problem om konfessionella inslag finns i undervisningen.

Ta Vivallaskolan, den är kommunal och utan religiösa inslag – där möter barn med utländsk bakgrund väldigt få svenska barn. Andra exempel är Grenadjärskolan och Hannaskolan – de är båda skolor med kristen profil, med en blandad elevgrupp (både vad gäller ursprung och religion) och med goda kunskapsresultat. Nej, verkligheten är inte alltid svart eller vit.

Vi ska möta de problem vi har i skolan. När religiösa friskolor, i strid mot lagen, låter religionen påverka undervisningen ska vi agera kraftfullt. Vi ska också agera när skolor misslyckas med sitt uppdrag att förmedla tillräckligt med kunskaper till sina elever.

Den myndighet som ska kontrollera detta är Skolinspektionen. Det bästa vore om regeringen såg till att just Skolinspektionen har förmågan att genomföra tuffa inspektioner och sätta stopp för skolor (oavsett inriktning och huvudman) som inte följer skollagen eller skolans styrdokument!

Debatt i TV4 Nyhetsmorgon mellan Anna Ekström (S) och Erik Bengtzboe (M)

Lovskola

Idag är eleverna i Örebro tillbaka i skolan efter sportlovet. Ett lov som i år gav möjlighet till vinteraktiviteter även i och kring Örebro. Jag vurmar ju för fysisk aktivitet och rörelse, och hoppas att många elever nyttjade alla de möjligheter till aktiviteter som erbjöds förra veckan. Det är bra att kommunen och föreningar erbjuder lediga elever ett aktivt sportlov och att det finns möjlighet att testade nya sporter.

Men ännu bättre hade det varit om eleverna också erbjöds lovskola. Att få möjlighet att under lovet läsa ikapp det man missat eller på annat sätt behöver fördjupa sig i vore bra för många elever. Särskilt för alla de som idag inte klarar skolans kunskapsmål.

För Örebro kommun klarar inte sitt uppdrag att ge alla elever fullgoda kunskaper i den kommunala skolan. Efter förra läsåret (2016/2017) hade 136 elever (9%) inte knäckt läskoden i etta, 320 elever (21%) inte klarat kunskapskraven i trean, 301 elever (25%) inte klarat godkänt i alla ämnen i sexan och 318 elever (27%) i nian hade inte klarat målen i alla ämnen.

Ja, siffrorna talar för sig själv – Detta är ett misslyckande som vi måste komma tillrätta med! Att erbjuda lovskola på alla lov löser inte problemen men det är ett steg i rätt riktning. Det talar om att skolan är viktig, att vi satsar på kunskap och att målet är att varje elev ska klara minst godkända betyg.

 

Gör rätt från början

Skapar vi förutsättningar för att det blir rätt från början så ökar förutsättningen för våra elever att klara skolan. Detta låter för de flesta klokt men orkar vi göra just detta?

Det handlar om att vara tydlig med skolans uppdrag och att förskollärare och lärare får en chans att sköta sitt jobb. Det handlar också om att lyfta frågorna högt upp i på den politiska dagordningen.

Förskollärare vittnar konstant att vi gör precis tvärt om. De skriver kontinuerligt insändare om en ohållbar situation på våra förskolor men ansvariga politiker tiger, tiden går och det är eleverna som får betala det högsta priset.

Förskoleupproret som startade 2013 beskriver nu i #pressatläge vardagen i förskolan och det är allt annat än en smickrande beskrivning. Något av detta går att läsa i Anki Janssons insändare från den 7/2 och idag i insändaren signerat ”Kumla-pedagog”.

Vi behöver ta tillvara den kraft som finns bland förskolans personal innan den tar slut. Ta seriöst på det viktiga uppdrag som förskolan har i att förbereda våra barn för skolan och skapa rätt förutsättningar för det.

Ett krav från förskoleupproret som vi Örebromoderater håller med om, och har drivit i flera år, är att ha max 15 barn i förskolan grupper. Vi anser också att förskollärare ska finnas på varje avdelning och att vi ska införa karriärtjänster i förskolan. Allt detta behövs för att värna kvalitén och locka fler att välja att jobba i förskolan.