Goda nyheter om svensk skola

Skolresultaten i de viktiga ämnena matte och NO vänder rapporterades i alla medier igår efter att Timss 2015 presenterats. Detta är så bra och ett erkännande av Alliansens politik under åtta år. Men som många påpekade är det lärare och elever som gjort jobbet – inte politiker!

Det vi politiker ska göra är att skapa förutsättningar. Det gäller allt från jobb, bostäder till en bra skola. När det gäller just skola ska vi se till att rätt resurser finns, att professionen får verka och att politiken sätter kloka mål som nogsamt följs upp.

Resultatet i Timss 2015 visar att elevers förutsättningar hemifrån påverkar resultatet. Detta är inget nytt men ett beklagligt bevis på att skolan inte klarar sitt kompensatoriska uppdrag.

Jag har i tidigare blogginlägg påpekat vikten av att föräldrar förstår vilken stor betydelse de har för sina barns skolgång. Och jag är övertygad om att föräldrar oavsett utbildning kan stötta sina barn till bra skolresultat. Här måste dock skolan samverka med föräldrar och förklara hur detta kan gå till.

Skolan är viktig – Klara vi inte skolan så klarar vi inte jobben. Därför måste vi prata väl om skolan och vikten av kunskap, lyfta goda exempel och se till att rätt förutsättningar finns i varje klassrum.

NA

 

Ge elever mer rörelse i skolan

Jag håller med Utbildningsminister Fridolin om att elever ska röra sig varje dag. Jag anser dock att det ska ske på egen tid i skolan och organiserat.

Det som Bunkeflo-projektet bevisat är att elever som får organiserad rörelse en timme per dag klarar skolan bättre. Det är därför vi Örebromoderater vill testa det i en skola under ett år för att se hur detta skulle kunna gå till i vår stad. Vår ambition är att sedan införa en timmes organiserad rörelse (i form av idrottslektioner och andra organiserade aktiviteter) för alla elever i Örebro.

Tid måste frigöras och det kan göras genom att, som Alliansen föreslår, ta tid från elevens val och utöka ämnet idrott o hälsa. Jag tror också att detta är så viktigt att skoldagen ska utökas något. Jag håller med läraren Mikael Bruner om att tid inte ska tas från andra ämnen.

Svensk skola klara sig inte speciellt bra i internationell jämförelse och svenska elever är värda att mer görs för att höja kunskapsresultaten. Detta gäller särskilt för eleverna i vårt län och vår stad som ligger bland de sämsta i landet. Att ge eleverna en timmes rörelse/fysisk aktivitet per dag är en av de kloka åtgärderna som behöver vidtas.

Trygga omklädningsrum

Skolan måste varje dag jobba med värdegrundsfrågor. Hela tiden ska lärare, rektorer och övrig personal prata med eleverna om hur vi ska vara mot varandra, vad som är OK och vilka beteenden som inte accepteras i samhället eller i skolan.

 Att ständigt jobba med trygghet i skolan kräver tid, rätt inställning och förståelse för hur viktig tryggheten är för att elever ska lyckas i skolan.

Så fort något händer måste läraren, rastvakten, städerskan eller personalen som serverar mat ingripa om en elev blir kränkt. För det värsta som kan hända är att en elev upplever att vuxna på skolan väljer att inte se vad som pågår.

Idag tar NA:s Evelyn Schreiber, på ledarplats, upp situationen i skolans omklädningsrum. Det är bra att hon lyfter denna viktiga fråga. Omklädningsrummen är en plats ”som gjord” för kränkningar om vuxna inte är närvarande. Likaså är just ämnet Idrott och hälsa ett ämne som många elever har tveksamheter kring just beroende på hur utsatta de känner sig.

 Men det stämmer inte att politiken inte bryr sig om frågan – Jag har själv initierat att grundskolorna i Örebro tittar just på detta. Hur garanteras tryggheten i våra omklädningsrum?

Jag anser att det ska finnas vuxna i omklädningsrummen och att mobiltelefoner med kamera och inspelningsfunktion ska vara förbjudna.

På torsdag står frågan på dagordningen när Grundskolenämnden sammanträder – Då ska verksamheten presentera hur de garanterar att Örebroeleverna är trygga i skolans omklädningsrum. Är svaren ofullständiga kommer jag, och vi Moderater, fortsätta att agera.

Max 15 barn per förskoleavdelning

Örebro växer och vi som politiskt jobbar med skolfrågor tar i stort sett varje månad beslut om bygge av nya förskolor. Det är positiva beslut att ta men det gäller också att det i de förskolor vi bygger ges förutsättningar för en trygg och bra verksamhet för våra barn.

Tryggheten ligger mycket i att personalen ges rätt förutsättningar att klara sitt pedagogiska uppdrag. För mig är därför antalet barn per förskolegrupp central.

Jag anser att Örebro bör ha max 15 barn per grupp i förskolan. Det är ett riktmärke som Skolverket tagit fram. Skolverket säger max 15 barn per grupp i åldrarna 4 till 5 år och max 12 barn för åldrarna 1 till 3 år.

I Örebro är grupperna i snitt 16-17 barn. Vi bygger idag för 18 barn per avdelning och jag vet att det på befintliga förskolor många gånger är långt över 17 barn per grupp.

Alla partier säger sig vilja minska barngrupperna i Örebro men det är endast vi moderater som agerar i frågan. Det är endast vi moderater som anser att vi måste börja någon stans och att det är lämpligt att nya förskolor anpassas efter max 15 barn per avdelning.

När jag besöker förskolor så är det just detta som varje förskollärare säger. De vill ha färre barn i grupperna för att kunna ge mer tid till varje barn och därmed klara sitt pedagogiska arbete på ett bättre sätt. Mer tid till varje barn innebär att pedagogen på ett bättre ser varje barns behov, stöd kan då sättas in tidigt och förutsättningar för barn att klara skolan ökar.

Därför är vi Moderater envisa och yrkar i varje bygge av förskolor i Örebro att lokalerna ska anpassas till max 15 barn per avdelning.