Gör rätt från början

Skapar vi förutsättningar för att det blir rätt från början så ökar förutsättningen för våra elever att klara skolan. Detta låter för de flesta klokt men orkar vi göra just detta?

Det handlar om att vara tydlig med skolans uppdrag och att förskollärare och lärare får en chans att sköta sitt jobb. Det handlar också om att lyfta frågorna högt upp i på den politiska dagordningen.

Förskollärare vittnar konstant att vi gör precis tvärt om. De skriver kontinuerligt insändare om en ohållbar situation på våra förskolor men ansvariga politiker tiger, tiden går och det är eleverna som får betala det högsta priset.

Förskoleupproret som startade 2013 beskriver nu i #pressatläge vardagen i förskolan och det är allt annat än en smickrande beskrivning. Något av detta går att läsa i Anki Janssons insändare från den 7/2 och idag i insändaren signerat ”Kumla-pedagog”.

Vi behöver ta tillvara den kraft som finns bland förskolans personal innan den tar slut. Ta seriöst på det viktiga uppdrag som förskolan har i att förbereda våra barn för skolan och skapa rätt förutsättningar för det.

Ett krav från förskoleupproret som vi Örebromoderater håller med om, och har drivit i flera år, är att ha max 15 barn i förskolan grupper. Vi anser också att förskollärare ska finnas på varje avdelning och att vi ska införa karriärtjänster i förskolan. Allt detta behövs för att värna kvalitén och locka fler att välja att jobba i förskolan.

Örebroarnas pengar ska användas rätt

Jag tror på människors förmåga att bestämma över sina egna liv. För mig är det självklart att varje familj ska bestämma vilken skola barnen ska gå i och den äldre vem som kommer hem och utför den vård som hen behöver. Lika självklart är det för mig att vi gemensamt, via skatten, finansierar detta.

Viktigt för mig är att skattebetalare ska kunna lita på att vi politiker förvaltar pengarna som betalas in effektivt och med respekt. Vi ska heller inte ta in mer i skatt än vad som är nödvändigt.

Med detta som utgångspunkt är jag stolt över att vi idag har presenterat förslaget att Örebroarna ska få tillbaka den skattehöjning på 50 öre som Socialdemokraterna genomförde 2016. Vi ser att kommunen inte behöver dessa pengar när skatteprognosen nu räknas upp (med 88 miljoner), kommunens överskott är stora och effektiviseringar i politiken och kommunens förvaltning kan göras.

Socialdemokraterna påstår i debatten att vi riskerar välfärden. Men själva gör de i Örebro ett dubbelfel när de tar ut för mycket skatt av Örebroarna och levererar alldeles för låg kvalité i välfärden. Dessutom vet alla med insyn i kommunens ekonomi att pengarna finns men behöver användas rätt.

Vi Moderater har länge sagt att Örebro kommun behöver komma tillbaka till sitt kärnuppdrag – skolan, vården, omsorgen.

Det handlar om att styra verksamheten åt rätt håll och förvalta Örebroarnas pengar väl. Vi Moderater vill fokusera på det som örebroarna förväntar sig att vi ska fokusera på. Att barnen ska få en förskola och skola som gör dem redo för arbetslivet och att ge en värdig omsorg till våra äldre.

Det handlar också om ett tryggt Örebro, att vi med respekt och värdighet tar hand om människor som behöver stöd och inkluderar och erbjuder relevant utbildning för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Örebroarna ska kunna lita på kommunen – I det ingår att vi har ett rimligt skatteuttag så att människor får bestämma så mycket som möjligt över sina egna pengar.

 

Läsvärt signerat Lars Ströman

Kvalité i förskolan kräver rätt bemanning

En förskola med kvalité är en viktig del i hur våra barn sedan klara sin skolgång. Därför oroas jag av det förslag på bemanning av förskollärare som socialdemokraterna i Örebro nu föreslår.

I deras värld räcker det att ha en förskollärare på två avdelningar – I min värld är det en absurt låg ambitionsnivå!

Att tro att vi får en förskola med kvalité om en förskollärare ska hantera två avdelningar är naivt. (Det är ju förskollärarna som har ansvaret för att barnen lär sig det de ska enligt läroplanen!) Arbetstiden för den förskolläraren kommer troligtvis gå till handledning av övrig personal istället för att jobba i barngrupp. Det kommer innebära att den utbildade pedagogen spenderar för lite tid i barngrupp för att veta barnens behov. Det blir ett moment 22…

Istället måste ambitionsnivån höjas och målet ska vara att det jobbar två förskollärare på varje avdelning. Då säkras kvalitén och förskolans pedagogiska uppdrag kan genomföras.

I debatten anklagar socialdemokraterna mig för att inte se verkligheten där bristen på förskollärare är ett faktum. Jag menar att vi just på grund av detta måste ha en hög ambitionsnivå, säkra kvalitén och skapa förutsättningar för förskollärare att vara förskollärare. Örebro kommer behöver kunna locka rätt personal till våra förskolor och det gör vi inte om förskollärare inser att de kan få jobba ensamma med hela det pedagogiska ansvaret för så många barn som två avdelningar är. De flesta inser att det uppdraget blir ogenomförbart!

Vi måste locka med höga ambitioner och en vilja att införa karriärtjänster, högre lön för duktiga pedagoger, bra ledarskap, möjlighet att påverka och utveckla verksamheten, kompetensutveckling och kollegialt lärande.

För mig lyser det igenom att Örebros socialdemokrater vill sätta en låg nivå på antalet förskollärare för att sedan kunna skriva grönt i protokollet när verksamheten utvärderas! Detta är inget annat än ett svek mot barn, föräldrar och Örebros skattebetalare!

Måndagens debatt i P4 Örebro

Innanförskap

En av Sveriges stora utmaningar är att se till att människor som kommit och kommer till vårt land känner sig välkomna, förstår vårt samhälle, lär sig språket och klarar sin egen försörjning. Vi måste bli bättre på att möjliggöra innanförskap!

Jag anser att varje ”inhemsk” svensk i detta har ett ansvar. Vi kan exempelvis vara trevliga mot grannar med annan härkomst och engagera oss ideellt i något av allt som finns (språkcaféer, mentorsprogram mm) för att möta våra nysvenskar. Men det största ansvaret har individen att inkludera sig själv i sitt nya hemland.

Här ska vi vara tydliga, förklara vad som gäller, presentera de verktyg som finns samt tala om vilka rättigheter och skyldigheter vi alla har som bor i det här landet. Om jag kom till ett nytt land för att bosätta mig och min familj är detta precis vad jag skulle efterfråga.

Jag anser också att vi ska vara tydlig med att språket har stor betydelse för hur väl man kommer in i det svenska samhället. Kan man svenska är det lättare att få ett jobb och att vara med och bidra i det svenska samhället.

En som är tydlig i detta är Mustafa Panshiri som reser runt i Sverige och pratar med ensamkommande om att de måste lära sig svenska och de kulturella koderna . Jag har lyssnat till honom och anser att han är en av de som på ett bra sätt kan kommunicera med våra nysvenskar.

Vi Moderater presenterade i förra veckan ett förslag som innebär att vi ska ställa krav på att kunna svenska för att få etableringsersättning, permanent uppehållstillstånd och bli svensk medborgare.

Förslaget är bra och nödvändigt! Det innebär dock ett stort ansvar på oss ute i kommunerna att erbjuda bra kvalité på undervisningen i svenska.

Här anser jag att har vi kan göra mer. SFI-undervisningen måste bli bättre och mer tillgänglig för alla samt att våra grundskolor och gymnasieskolor måste få förutsättningar att klara sitt uppdrag

 

Värna valfriheten för Örebros äldre

Här om dagen aviserade Örebros socialdemokrater, tillsammans med C och KD, att de kraftigt vill begränsa örebroarnas rätt att välja vem som kommer hem till dem och utför hemtjänst. Anledningen ska vara att komma tillrätta med kommunens stora underskott på området. Ett underskott som S/C/KD-styret själva åstadkommit eftersom de misslyckats med att anpassa den kommunala verksamheten efter att Örebros äldre själva väljer hemtjänst.

Men att på detta sätt begränsa människors rätt att bestämma vem som kommer in i deras hem är helt fel väg att gå! Nej, gör om och gör rätt. En kommun i framkant måste kunna hantera valfriheten och se till att den egna organisationen anpassas efter den verklighet som råder.

Detta handlar om välfärdens innersta kärna. Det är människor som behöver hjälp och som måste öppna upp sina hem för att klara sin vardag. Jag anser att vi ska erbjuda kvalité i det som finansieras via skatten och ha stor respekt för den enskildes inflytande.

Vi Moderater föreslår därför bibehållen valfrihet men att de företag som erbjuder hemtjänst ska erbjuda allt som den äldre har behov av, både service och omsorg. Idag kan företagen vara specialiserade på en del av dessa två uppdrag vilket gör att många äldre i Örebro har flera utförare inne i sina hem och därmed möter massor med olika personer.

Med vårt förslag blir det enklare och mer överskådligt för de äldre att välja. Utföraren får en bättre insyn i den äldres behov och önskemål och kan då samordna de insatser som behövs. Jag är övertygad om att förutsättningarna för hög kvalité i hemtjänsten med detta blir stor och att antalet olika människor som är hemma hos den äldre minskar.

För mig är det viktigt att äldre örebroare har ett rikt utbud av hemtjänst att välja på och att de, oavsett vad de väljer, garanteras hög kvalité.

Valrörelse

Valåret 2018 har börjat och för egen del filar jag på förslag till den skolpolitik som vi Örebromoderater ska gå till val på. För mig är en skola som klarar sitt uppdrag den frågan som står mig närmast men självklart finns det många andra frågor som också är viktiga.

Att fler av de som står långt ifrån arbetsmarknaden (exempelvis utlandsfödda och människor med en funktionsnedsättning) kommer i arbete står högt på dagordningen. Likaså att få ordning på kommunens verksamhet så att Örebroarna kan lita på att de skattepengar som de betalar in används på bästa sätt. Dessutom värnar jag valfriheten inom skola och omsorgen då jag har ett stort förtroende för att människor i Örebro vet vad som passar dem bäst.

Många är de organisationer som agerar i valrörelsen och visst, så ska det vara. Partierna har sina ”samarbetspartners” vilka i de flesta fall är öppna med sina sympatier och driver sina frågor vilket gynnar endera sidan i svensk politik.

Vad som dock vänder sig i min mage är LO. Jag vet deras historia och jag anser att de värnat sina grupper på många goda sätt genom åren. Men att så tydligt, som Guovelin och Andersson gör i dagens NA, gå ut med att fackliga företrädare ska agera valarbetare för Socialdemokraterna är magstarkt. (Jag som trodde att tvångsanslutningen var avskaffad!)

Är det verkligen OK för LO:s medlemmar att deras avgifter går till att bedriva partipolitik istället för att värna medlemmarnas arbetsvillkor?

För egen den skulle jag direkt gå ur facket om mitt fackförbund (Civilekonomerna) tog så tydlig ställning för ett parti.

Nej, låt de politiska partierna bedriva valrörelse!

Ledarskap

Jag har alltid haft inställningen att ledarskapet i en organisation kan försätta berg. Har man en bra chef så upplevs jobbet enklare, man sporras till att prestera vilket oftare leder till att uppsatta mål nås. Det gäller att välja rätt chef brukar jag säga men, så klart är det inte alltid så lätt och det händer ju att man i ett befintligt jobb blir tilldelad en chef. Då handlar det om att ledarskapet längre upp i organisationen presterar och förstår sin roll i tillsättande av chefer.

Allt detta gäller i privata näringslivet likväl som i offentligt finansierad verksamhet. Skillnaden är dock att i offentlig verksamhet är det skattebetalarnas pengar som riskeras när ledarskapet brister. (Ett aktuellt exempel på det har vi i Örebro när Lars Jonsson köps ut med två årslöner.) Skillnaden är också att brister i offentlig verksamhet påverkar kvalitén på vård, skola och omsorg. Detta är allvarligt. Vi ska kunna lita på att våra skattepengar förvaltas väl!

I skolans värld har rektorn stor betydelse för hur väl eleverna presteras. Ett tydligt exempel på det är Hamid Zafars ledarskap på Sjumilaskolan i Biskopsgården i Göteborg. Höga förväntningar, tydlighet, ordning och reda har vänt en kaosskola till en normal skola. Allt går vilket jag ständigt hör när jag pratar med kloka skolledare.

Våra elever är vädra bra skolledare. Det handlar om bra ledarskap men också förutsättningar att verka och tydlighet från ledning och politik om vad skolan ska hålla på med. Kunskapsuppdraget ska stå i fokus och vara det som genomsyrar all skolverksamhet. I det måste ingå trygghet, studiero och en bra studiemiljö.

I dagarna diskuteras just de mjuka värdena i skolan och den rapport från Svenskt Näringsliv som jämför hur privata och offentliga skolor presterar. Rapporten påvisar att elever i privata skolor ger sina skolor bättre omdömen när det handlar om elevomsorg. Jag är övertygad om att ledarskapet på skolan har stor betydelse för detta resultat.

En skola i kris?

Det är alltid lika intressant att läsa Inger Enkvists kolumn i SvD. Hon är skarp, kritisk och har ofta rätt om sakers tillstånd i svensk skola. Idag kan vi läsa om vikten av att se sambanden i vad som händer i skolan och att de få åtgärder som regeringen genomför leder fel. Enkvists analys är att allt blinkar rött just nu!

Lärarutbildningen måste bli bättre så att den lockar till sig de bästa studenterna. Det går inte att som nu bara öka antalet platser och därmed locka till sig studenter som tyvärr har för låga ingångskunskaper.

Vi måste även se till att de lärare som vi har får vara lärare, undervisa och slippa uppgifter som andra kan göra. Lärare måste också kontinuerligt få kompetensutveckling och coachning för att bli skickliga i sitt yrke. För det är just skickliga lärare som våra elever ska möta.

En sak som denna regering gjort bra är att införa ’samverkan för bästa skola’. Där går Skolverket in i skolor som har stora problem att klara sitt uppdrag och hjälper till med att rota fram vad grunden till problemen är och sedan föreslå åtgärder. Mer sånt!

Studiero måste garanteras i svensk skola. Det behövs tydlighet från alla att i skolan är det kunskapsinlärning som gäller vilket kräver struktur, ordning och reda under skoltid. Om elever och föräldrar möts av denna tydlighet så är jag övertygad om att det går. Skolan ska vara skola och inget annat!

En bra skola

På förra veckans debatt i Kommunfullmäktige fick jag frågan vad jag menar är en bra skola. Det var i debatten om mitt förslag om att vi Moderater vill införa aktivt skolval i Örebro som frågan ställdes. För mig är det enkla svaret att en skola som klarar av att ge alla elever minst godkända betyg är en bra skola.

Socialdemokraterna i Örebro håller inte med. De vill fortsatt kunna ha en lägre målsättning och även inkludera en massa andra målvärden för att betygsätta skolor.

Jag kan delvis hålla med. En skola kan jobba väldigt bra med en massa saker och ge elever utveckling och en fantastisk kunskapsresa och visst är det då rimligt att definiera den skolan som bra.

Men vi måste vara tydliga med det uppdrag som skolan har – att se till att varje elev utvecklas så långt det bara går. För mig är det lägsta målet då att minst ett godkänt betyg uppnås. Jag har en klok skolledares ord som vägledning i det påståendet ”Gör vi rätt så klarar vi varje elev.”

Det handlar alltså om att göra rätt. För att göra rätt behövs skolledare som ser till att skickliga lärare möter eleverna. Varje elev ska mötas av lärare som tror på dem och som har höga förväntningar på att eleven kan lyckas.

Det handlar mycket om inställning, struktur och kunskapsfokus men också om att få förutsättningar att göra ett bra jobb. Att kunna påverka sin skola, utveckla den efter det man tror på som rektor och kollegium. I detta måste man ha tillräckligt med resurser men också en huvudman som efterfrågar rätt saker.

I Örebro har vi långt kvar till mitt mål att alla elever ska ha minst godkända betyg. Jag anser dock att det är möjligt. Vi har en hel del bra arbete på gång och en massa kompetens ute på våra skolor.

Jag vill rensa i skolans uppdrag från oss kommunpolitiker och endast efterfråga tre saker: varje elev ska klara minst godkänt betyg, varje elev ska vara trygg i skolan och våra elevers meritvärden ska kontinuerligt öka.

Gör vi på rätt sätt så klarar vi varje elev – för mig är det en bra skola.

Ökad läsförståelse

Glädjen i att läsa en god bok är vi många som känner igen. För egen del är jag precis på väg ut ur en svacka där jag under ett par år läst väldigt lite. Idag har läslusten kommit tillbaka med hjälp av Joyce Carol Oates och Jojo Moyes.

Att läsa böcker och försvinna in i den fantastiska värld som en berättelse skapar i ens inre, är avkopplande och även nyttigt för att få perspektiv i livet. Läsning bidra också till bildning och personlig utveckling.

I skolans värld pratar vi om att knäcka läskoden och att det är viktigt att det sker tidigt. I Örebro mäter vi om barnen knäcker läskoden i första klass vilket jag tycker är bra. Det är dock inte alla skolor som klarar detta mål, så vi har en utmaning.
Dessutom räcker det inte med att knäcka läskoden. En hel del jobb återstår tills eleven är fångad i läsglädjen och omvandlas till bokmalen som invaderar bibliotek på jakt efter nästa bok. Men ack så viktigt detta är!

Därför är det glädjande att Skolverket idag presenterar att svenska elever ha kommit ut sin dipp i läsförståelse. Man mäter på elever i fjärde klass och svenska elever är nu tillbaka på samma nivå som de hade 2001. Detta är viktigt då läsförståelse är betydelsefullt, inte bara för att kunna njuta av en god bok, utan främst för att klara alla olika ämnen i skolan.

Fortsatt presentera flickorna bättre än pojkarna men skillnaden har inte ökat mellan könen och heller inte mellan olika socioekonomiska grupper.

Att positiva besked kommer om svensk skola är ett bevis på att alliansens politik, som styrt mot mer kunskap i skolan, har fått effekt.