Trygga omklädningsrum

Skolan måste varje dag jobba med värdegrundsfrågor. Hela tiden ska lärare, rektorer och övrig personal prata med eleverna om hur vi ska vara mot varandra, vad som är OK och vilka beteenden som inte accepteras i samhället eller i skolan.

 Att ständigt jobba med trygghet i skolan kräver tid, rätt inställning och förståelse för hur viktig tryggheten är för att elever ska lyckas i skolan.

Så fort något händer måste läraren, rastvakten, städerskan eller personalen som serverar mat ingripa om en elev blir kränkt. För det värsta som kan hända är att en elev upplever att vuxna på skolan väljer att inte se vad som pågår.

Idag tar NA:s Evelyn Schreiber, på ledarplats, upp situationen i skolans omklädningsrum. Det är bra att hon lyfter denna viktiga fråga. Omklädningsrummen är en plats ”som gjord” för kränkningar om vuxna inte är närvarande. Likaså är just ämnet Idrott och hälsa ett ämne som många elever har tveksamheter kring just beroende på hur utsatta de känner sig.

 Men det stämmer inte att politiken inte bryr sig om frågan – Jag har själv initierat att grundskolorna i Örebro tittar just på detta. Hur garanteras tryggheten i våra omklädningsrum?

Jag anser att det ska finnas vuxna i omklädningsrummen och att mobiltelefoner med kamera och inspelningsfunktion ska vara förbjudna.

På torsdag står frågan på dagordningen när Grundskolenämnden sammanträder – Då ska verksamheten presentera hur de garanterar att Örebroeleverna är trygga i skolans omklädningsrum. Är svaren ofullständiga kommer jag, och vi Moderater, fortsätta att agera.

Trygg skola

Barn måste vara trygga för att ta till sig den kunskap som skolan förmedlar. Därför är det viktigt att vi politiker har höga förväntningar på tryggheten i våra skolor.

När jag läser vad som skrivs om skolan i S/KD/C-budgeten för Örebro 2017 ägnas ett stycke och någon punkt åt trygghet i skolan. Det är bra men jag anser att man åter igen saknar tydlighet i sitt budskap och de fallerar helt när målet för andelen elever som ska vara trygga inte har en siffra.

För mig finns endast ett målvärde att ha. Varje elev, 100%, ska vara trygga i Örebros skolor!

Grunden till trygghet på våra skolor är att skolan har en genomarbetad värdegrund som är förankrad bland personal och elever. Varje skola ska ha ordningsregler för hur alla på skolan ska bete sig mot varandra och hur man tillsammans tar ansvar för varandra och de lokaler man är i.

Med detta i ryggen är det sedan viktigt att varje lärare, varje dag följer upp och jobbar med värdegrundsfrågorna. Problem som uppstår ska tas tag i direkt och det ska finnas ett engagemang från vara varje vuxen på skolan.

Trygga elever har lättare att i lugn och ro ta tag i skolarbetet och lära sig saker. För om man inte behöver oroa sig över vad som ska hända på nästa rast fastnar glosorna bättre och mattetalen är lättare att förstå.

Allt detta är rektors ansvar och det är vi politiker som ska ha en tydlig målsättning och tillsätta rätt resurser för att varje skola ska vara en trygg plats för varje elev.