Den tredje statsmakten

På den tiden som jag gick i skolan så fick vi läsa om ”den tredje statsmakten” på samhällskunskapen. Där fick jag lära mig om vikten av att ha en kontrollfunktion inom en demokrati, en instans som hela tiden hade i uppgift att granska makthavarna så att de inte missbrukar den makt de besitter.

När vi nu har kommit så långt i informationssamhället så att vem som helst kan skriva något på Facebook eller Twitter så har man helt kapat bort journalistiken ur ekvationen. Det stora problemet med det är att man även där har kapat bort källkritiken och granskningen av att den information som går ut verkligen stämmer.

När du har ett inlägg som delas tusentals eller kanske bara hundratals gånger så betyder det att en stor mängd människor har läst inlägget och kanske ansett det som sant. För i sanningens namn få man fråga hur många tar reda på sanningshalten i de inlägg som senare delas vidare..?

Så vad är problemet med det? Kan vi inte ha råd med att en och annan osanning förmedlas..? Det farliga med det är att om jag som politiker baserar mina beslut på information som saknar verklighetsförankring eller att du som medborgare röstar på ett visst sätt baserat på rena lögner, då är vi farligt ute.

För vad är det som skiljer en demokrati från en diktatur? En oerhört viktig del är att folket måste ha rätt till insyn och en faktisk möjlighet att påverka styrningen av landet. Men om folket inte tar reda på fakta, om medborgarna väljer regering baserat på ”Facebooksanningar” lever vi fortfarande i en demokrati då eller har vi uppfunnit ett helt nytt styrelseskick? Vad tycker du?