En omsorg med hjärta!

Jag har varit på Mikaeligården flera gånger nu eftersom jag både ville ha möjlighet att se vad undersköterkorna och sjuksköterskorna gör men även få höra hur de ser på sin verksamhet. Jag spenderade därför en förmiddag med några undersköterskor och en annan förmiddag med en sjuksköterska. Passen började tidigt, redan kl. 07.00 och jag fick följa med när två undersköterskor arbetade hårt med att få upp de boende. Alla dagliga bestyrskulle utföras: tandborstning, hårborstning, tvättning etc. och det under enorm tidspress då det finns ett tiotal boende på avdelningen och alla skulle få möjligheten att komma upp så att frukosten inte skulle bli för sen. En del av de boende kunde en personal ta hand om själv men det fanns några som krävde två personal för att utföra samma arbetsuppgifter. Det som slog mig var att personalen var så goa medmänniskor. Trots stress och tidspress så stannade de ändå upp… De talade med de äldre, de såg dem och de tog sig tid till detta. På avdelningen som jag besökte bodde äldre med demens och därför var det svårt att få veta vad de tyckte om den vård de fick men trots det så var de väldigt glada och det syntes att de tyckte om personalen.

Jag fråga personalen vad de kände och det återkommande som sas var ju att de tyckte om att jobba på Mikaeligården. De trivdes så mycket med arbetskamrater, med de boende men att de var oerhört utslitna. De berättade om delade arbetspass där de fick fyra timmar mitt på dagen som de inte fick betalt för men där det var få som hade möjlighet att kunna åka hem. För de flesta tog det för lång tid att åka hem och därför blev aldrig tiden någon verklig avkoppling då de stannade kvar i något personalutrymme på arbetsplatsen. Personalen vittnade om en känsla av att alltid vara i tjänst. Här kan jag ju inte annat än tänka på (v)årt förslag om att införa en arbetstidsförkortning för att se till att personalen orkar med. I partigruppen åkte vi ner till Göteborg och fick möjlighet att själva få höra om det enormt lyckade försök de haft på Svartedalens vård- och omsorgsboende. Där fick vi höra vilken skillnad det hade gjort för personalen i form av kvalitétstid med de äldre, möjlighet till friskvård, verklig möjlighet till återhämtning och minskad stress. Tänk hur underbart det hade kunnat vara att erbjuda våra fantastiska undersköterskor det!

Dagens förmiddag spenderade jag tillsammans med Emma, som är sjuksköterska. Jag fick möjligheten att tala lite med henne och hennes kollegor om deras arbetssituation. Jag följde med henne på en vanlig förmiddag som stod i att ta hand om äldre med olika sorters sår, ta prover samt lämna dem till labb, göra olika undersökningar och administration. Under de timmar som jag tillbringade med Emma satt vi knappt ner annat än på rasten. Även här fick jag se ett enormt åtagande  till våra äldre, en verklig vilja att vara tillmötesgående i de äldres önskningar och viljor. När jag frågade om deras arbetssituation så förstod jag att även de hade det tufft. När jag var där var en av sjuksköterskorna sjukskriven och när jag frågade vem som ersatte henne så fick jag svaret: ingen. Problemet var att de ofta jobbar på miniminivån tre sjuksköterskor istället för fem som de ska vara. Det verkar som om även denna del av förvaltningen skär ner på kostnader genom att inte ersätta frånvarande personal. Jag fick höra att följderna ofta blev att det administrativa arbetet blev liggandes på hög med det stresspåslag som det innebär.

Idag fick jag, till skillnad från förra gången, möjlighet att tala lite med de boende eftersom vi träffade flera äldre som var inte hade några demensproblem och de var väldigt glada. De sa att personalen var så bra och snäll. Att de hade det väldigt bra och kände sig trygga. Jag känner mig stolt över att vi, tack vare personalens slit, har en sån fin omsorg och jag vet att vi kan göra den så mycket bättre med en budget som satsar på våra äldre, en budget som lyfter personalen. För det är dags att göra något åt dräneringen av våra resurser och se till att varenda krona går dit de ska!  För (v)år välfärd är samhällets stöttepelare.

Arbetarnas dag

Idag är det arbetarnas dag. Idag demonstrerar vi för att göra Sverige bättre.

Det är inte för dig och mig som borgarna slåss när de återigen väljer att rösta för att riskkapitalisterna ska få ha kvar sina vinster. Det är inte för oss de stora bolagen talar när de säger att välfärden går under utan vinster. Vi ska vara väldigt medvetna om att det är endast egenintresset och den egna girigheten som låter sin röst bli hörd.

Här i Örebro kan vi se hur privatiseringarna sliter sönder vår äldreomsorg, vi ser hur personalen går på knäna och vi ser hur äldreomsorgen blöder. Varför? Jo, allt för att det är viktigare för styret i kommunen C, KD med Socialdemokraterna i spetsen, att fortsätta sitt privatiseringsexperiment än det är att sätta de äldres välmående i centrum. Vi i Vänsterpartiet vägrar stå bredvid och se på när de äldre får betala notan. Vi har bestämt oss för att ta fram ett eget punktprogram för att åtgärda och stärka verksamheten men även förslag på helt nya satsningar för att få en blomstrande äldreomsorg för alla som behöver den.

Vi i Vänsterpartiet vill ta bort privatiseringarna som dränerar våra resurser och istället satsa på vår personal. Vi anser att utbildad och kompetent personal men även personal som tillåts må bra på sina jobb är en nyckel för att våra äldre ska få den bästa omsorgen.

Vi vill överbygga generationsgapen genom att skapa nya flexibla boenden där äldre och yngre medborgare kan mötas, för att det är i möten som vi får förståelse för varandra, i mötet som vi ser det som vi har gemensamt snarare än det som skiljer oss åt.

Vi vill ge våra äldre en kreativ boendemiljö med musik, färg och teknik. Våra äldre ska få valmöjligheterna att fortsätta vara sig själva; att se teaterföreställningar, spela fysiska tv-spel, måla, plocka svamp.

Vi ser en framtid där våra äldre ska ha verkliga valmöjligheter, möjligheter att välja VAD de vill ha och inte vilket företag som ska tjäna pengar på dem. Låt oss nu tillsammans skapa en kommun där vi ser fram emot att åldras, en äldreomsorg där alla mår bra, både äldre och personal. Låt oss nu sluta slösa bort våra viktiga skattemedel.

Åren under Reinfeldt så fick vi höra att nyckeln till ett mer välfungerande samhälle är att sänka skatterna för alla som arbetar. De som hade det dåligt ställt skulle få mer i plånboken och på så sätt skulle det bli bättre. Hur blev det i verkligheten då? Jo, vi kan se att inkomstklyftorna i Sverige har ökat drastiskt. Det som skulle hjälpa dig och mig hjälpte det rikaste toppskiktet. I Sverige så ökar inkomstklyftorna snabbare än i något annat västland. Det är den rikaste 10-delen av befolkningen som har fått en 80 % löneökning medan vi på botten har stått still. Vilka drabbas hårdast av det? Jo, det gör vi kvinnor. Samtidigt som vi ser en trend av att kvinnor inte bara går ner i arbetstid för att ta hand om sina barn utan att de även går ner i tid för att ta hand om sina gamla föräldrar. På grund av att vår välfärd utarmas av giriga riskkapitalister och skatteintäkterna minskar så har ryggraden i vår välfärd nästan helt försvunnit. Det skyddsnät som tagit oss många år att bygga upp har nästan helt raserats under några få år genom att tidigare regeringar har sålt ut den.

Dessutom så är det vi kvinnor som jobbar mest ofrivillig deltid och det är de kvinnodominerade yrkesgrupper som har de lägsta lönerna. Det resulterar i att när vi kvinnor till sist blir pensionärer så har vi en så låg pension så att vi knappt klara av att överleva! Det är våra kroppar som är totalt utslitna efter ett liv av konstant arbete, både på jobbet och i hemmet. Ännu en del i detta är ju även att barnfattigdomen ökar till följd av att kvinnor som är ensamstående inte är så attraktiva på arbetsmarknaden, antingen för att hon har fel namn, fel religion eller helt enkelt för att hon sjukskrivs när det tunga arbete som hon har helt har tagit slut på henne.

Det är nu som jag är så stolt över att vara vänsterpartist! Stolt över att vara en del av den motkraft som jobbar för oss fotfolk. Det är vi som sett till att glasögonbidrag, avgiftsfri mammografi, avgiftsfria preventivmedel och att medicin till barn inte kostar något. Det är vi som jobbar för att ta bort vinsterna i välfärden eftersom sjukvården, skolan, äldreomsorgen ska finnas för oss alla när vi behöver den. Det är välfärden i Sverige som har skapat det fantastiska samhälle som vi har haft och det är endast med en stark välfärd som vi bygger ett land som även i framtiden kan fortsätta blomstra. Det är nu mer än någonsin som vi måste ta tillbaka makten från de rika. Det är nu som vi ska arbeta för att minska klyftorna igen. Det är nu som ALLA ska vara med och bidra till ett bättre samhälle, inte bara de med lägst inkomst.

Idag är det arbetarnas dag. Idag demonstrerar vi för att göra Sverige bättre. Idag demonstrerar vi för att göra världen bättre. Det är vår tur nu!