En äldreomsorg med ansvar

Jag har under hela våren deltagit i en parlamentarisk grupp där en representant från varje parti skulle vara med och ta fram en handlingsplan samt en strategi för hur kommunens äldreomsorgen ska se ut i framtiden. Från Vänsterpartiets sida gick vi med för att vi tycker att äldreomsorgen är så viktig och att den framtida ambitionsnivån inom detta område måste höjas. Självklart är det alltid bra om partierna kan komma överrens om en allmän linje som vi ska sträva mot för att skapa en kontinuitet i verksamheten.

Så hur utvecklades detta arbete då? Jo, det var en hel del förslag och tankar som lyftes fram i gruppen som var väldigt bra. Alla hade ett bra tänk i hur viktigt det är att våra äldre ska må bra och att de ska ha den bästa omsorgen där delaktighet och medinflytande är några nyckelord. Men genom arbetet så var det två viktiga delar som gruppen undvek; organisation och finansiering.

När en parlamentariska grupp startas för att få en politisk enighet som ska ge ett långsiktigt perspektiv så krävs några förutsättningar. Tar gruppen fram en handlingsplan så innebär det alltid kostnader för att genomföra de punkter som lyfts fram. Som när det beslutades att en handlingsplan skulle läggas fram för att höja skolan i kommunen så kopplades en budget till planen på 28 miljoner för att förslagen i planen ska kunna förverkligas. Jag utgick ju därför för att det även här skulle kopplas samman en budget eftersom vi verkligen behöver göra insatser för att våra äldre ska få den omsorg de har rätt till. Hur ska planen bli verklighet om det inte finns en budget?

Sedan har vi punkt två som handlar om organisationen. Här har vi alltså en stor organisation som blöder. Äldreomsorgen har gått från ett plusresultat för några år sedan och sedan infördes Lagen om valfrihet (LOV) som innebar att äldreomsorgen inte blev sig lik. Snabbt rann det pengar ur systemet och bara några år senare så har ledningen kämpat med underskott på över 100 miljoner kronor. Men trots detta så blev mina upprepade försök att lyfta frågan om organisering helt fruktlösa. Det som återkommer är att alla övriga partier är så fasta i sin övertygelse om att LOV är enda sättet framåt att det inte ens har gått att diskutera en förändring.

När vi nu kommit fram till den sista träffen för den parlamentariska gruppen och vi ännu står fast på samma ställe i dessa två fundamentala frågor så är det med sorg i hjärtat som jag blir tvingad att inom mitt eget parti finna lösningar, finna vägarna framåt. Vi står inför större och större utmaningar där svaret aldrig kan vara att frenetiskt klamra sig fast vid principer som skjuter vår omsorg i sank. Det är nu vi måste se till vad som är bäst för våra äldre och ge dem en verksamhet som hela tiden utvecklas mot det bättre.

Vi i Vänsterpartiet kommer därför att arbeta på förslag under sommaren som vi ska finansiera krona för krona. Vi ska lägga fram ett seriöst förslag som vi kommer att kunna genomföra om vi får förtroendet av väljarna. Vi får helt enkelt lämna övriga partier i LOV-träsket och själva röra oss framåt mot en äldreomsorg där det finns tid att bli sedd, där våra skattemedel används på rätt sätt. En äldreomsorg för alla. Vi kommer se till att människor vill bli gamla i Örebro.