Hemlöshetens dag

I dag är det Hemlöshetens dag och jag var en av flera politiker som talade om det på scenen på Våghustorget. Vi stod där på torget och var rörande överrens om att det är ett viktigt problem som vi har att jobba med. Vi höll alla med om att det råder en bostadsbrist i Sverige och att vi behöver jobba hårdare för att ta itu med problemet. Men min fråga blir då genast; Om vi nu är så rörande överrens, varför fortsätter hemlösheten att vara ett problem? Borde vi då inte löst detta problem för länge sen?

Vad är det då vi ser för problem..? Jag ser flera:

– Vi har just nu ett stort underskott av lägenheter som folk har råd att bo i, med rimliga hyror.

Ja, det byggs ganska många bostäder i vår kommun men problemet är ju att inte alla har råd att bo där. När du är ung och ska flytta hemifrån så har du inte råd att lägga 10 000 kr/mån för en lägenhet. Det måste finnas alternativ!

– Vi har alltför få lägenheter vigda åt permanenta projekt som ”Bostad först” men även för att slussa ut våldsutsatta kvinnor från Kvinnohuset.

Detta skapar dels en flaskhals där kvinnor som är i akut behov av omedelbart skydd från en våldsam partner inte kan ta sig därifrån vilket ofta även påverkar barn som lever under dessa förhållanden. ”Bostad först” har visats sig vara ett väldigt lyckat sätt för människor som hamnat utanför bostadsmarknaden att få in en fot igen och med detta även ha helt andra möjligheter att bl a ta sig ur missbruk.

– Uppsökande verksamhet saknas.

I Vänsterpartiet ser vi vikten av att komma in tidigt, innan den psykiska ohälsan skapar sådana stora problem så att det är svårt att komma tillbaka igen. Vi vill se ett helt annat samarbete mellan socialtjänsten, sjukvården, civila samhället, kommunen och bostadsbolag. Vikten av att föreningar som EKSAM som jobbar förebyggande, som stöttar upp människor som hamnat i ekonomiska besvär innan det orsakar utsatthet.

– Vård- och omsorgsboende med hög tröskel behövs. 

Vi kan bara inte ha det så som vi har det idag där det fortfarande finns äldre människor med missbruk som inte får plats någonstans. Det kan inte vara så att deras enda alternativ är att få tillfälligt tak över huvudet på ett härbärge. Är det så en äldre människa ska tillbringa sina sista år…? Vi har en förstudie där Verdandi har sett över möjligheterna till att öppna ett boende. Nu är det dags för verkstad tycker jag!

Barnfamiljer blir fortfarande vräkta.

Det kan inte vara så att vi godkänner att ett enda barn blir vräkt. Kommunen har samarbetsformer idag tillsammans med ÖBO och EKSAM men här är inte de privata hyresvärdarna med. Kommunen har en skyldighet att även bjuda in de privata hyresvärdarna för att få ett heltäckande arbete med frågan. Dessa vräkningar går ofta att förebygga, det gäller bara att skapa förutsättningarna.

I Vänsterpartiet anser vi att det är en mänsklig rättighet att ha en bostad, inte bara tak över huvudet. Vi anser att vi som kommun har en skyldighet att ta hand om de människor som bor här och att se till att alla har ett värdigt liv. Det är en av anledningarna till att jag blev aktiv inom politiken och det är något som jag outtröttligt kommer att fortsätta slåss för!

Publicerat av

Martha Wicklund

Martha Wicklund

Jag är Vänsterpartiets kommunalråd. Jag sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, programnämnd social välfärd samt några utskott och arbetsgrupper. Jag har arbetat inom Kriminalvården, är gift och har tre barn. Min fritid tillbringas gärna i skog och mark eller med olika sorters brädspel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *