Ett samtal om en bättre äldreomsorg

 

Idag fick jag chansen att tala med Lena, Stig, Ann-Christine och Karin från PRO. I Vänsterpartiet så har vi nyligen släppt ett eget program med förslag om hur vi ska förbättra äldreomsorgen. Idag ser vi hur privatiseringarna, neddragningarna och ett NPM-tänk (New Public Management) har trasat sönder organisationen. I Vänsterpartiet blev vi glada när minoritetsstyret gick ut i media och sa att de skulle se över LOV (Lagen Om Valfrihetssystem). Det var tal om att problemen skulle lyftas fram samt att konkreta åtgärder skulle utarbetas för att se till att få stopp på det skenande tåg som äldreomsorgen är idag. Utredningen, som nyligen vart färdig, är en stor besvikelse. I den lyfts ordet ”valfrihet” upprepade gånger men vad för värderingar konsulterna som gjort utredningen lägger i ordet definieras aldrig. Dessutom så presenteras det fyra förslag till förändring i utredningen och ett av dem är att inte förändra något…

 Idag ser vi hur privatiseringarna, neddragningarna och ett NPM-tänk (New Public Management) har trasat sönder organisationen.

Vi i Vänsterpartiet hade ju önskat att minoritetsstyret hade tagit ett verkligt grepp om LOV:en där de vänt på alla stenar och sett över alla möjligheter. Problemet är att de inte ens tittat på möjligheten att t ex ta tillbaka hemtjänstgrupper i kommunala intraprenader, där personalen har en stor frihet att utforma sin egen verksamhet på bästa sätt. Det tycker inte vi i Vänsterpartiet är seriöst gjort av styret, då saknades det en vilja verkligen se över verksamheten.

Men i Vänsterpartiet vill vi se förändring. Vi vill införa två timmar med gratis stödinsats som de kan använda som de vill så att de ska få kvalité i sin vardag.

När vi nu fick möjligheten att tala med PRO så fanns det ett missnöje med dagens sätt att styra verksamheten. Inom PRO så pratades det också om att LOV:en hade förstört stora delar av äldreomsorgen. Men i Vänsterpartiet vill vi se förändring. Vi vill införa två timmar med gratis stödinsats som du kan använda som du vill så att de ska få kvalité i din vardag. Det betyder att du ska kunna få hjälp med julbaket, gå ut i parken, se den där konserten eller gå ut i skogen och plocka svamp. För det är vad vi anser är valfrihet, chansen att välja vad du vill göra inte vem som ska göra det. Vi talade om vårt förslag som blev infriat gällande sommaraktiviteter för äldre och Lena berättade om flera medlemmar i PRO som hade varit där samt hur underbart de hade tyckt att det var att få komma iväg under sommaren. Det är roligt att höra att vi i Vänsterpartiet är med och påverkar även när vi inte sitter med och styr.

För det är vad vi anser är valfrihet, chansen att välja vad du vill göra inte vem som ska göra det.

Vi hade ett långt samtal om alla våra förslag och vill du veta mer så hittar du hela vårt förslag till budget: http://orebro.vansterpartiet.se/files/2017/10/V%C3%A4nsterpartiets-budgetf%C3%B6rslag-2018.pdf

Det är roligt att höra att vi i Vänsterpartiet är med och påverkar även när vi inte sitter med och styr.

Jag tycker om att ha dessa samtal med människor runt om i vår kommun, då det är ni alla medborgare i vår kommun som vet vad som händer, som dagligen tar del av kommunen och som kan sitta inne med förslag eller kanske tankar kring hur vi kan utveckla kommunen i rätt riktning. Så kontakta mig gärna om du också har ett förslag: [email protected]

En blomstrande äldreomsorg

Vi ser att människor inom t ex äldreomsorgen sliter. I takt med att klyftorna ökar så förväntas även personalen att jobba hårdare med krympande resurser. Det är därför vi behöver höja lönen för dem som tjänar allra minst. Men den hårt arbetande undersköterskan som är ensamstående och som sliter för att få ihop vardagen måste få andrum. Hon behöver få en chans att till avkoppling så att hon kan orka med ett helt arbetsliv. Vi i Vänsterpartiet vill satsa på olika arbetstidinnovationer som att få sin friskvård under arbetstiden utökad eller varför inte en kortare arbetsdag med full lön och därmed en chans till mer fritid, mer kvalitetstid med barnen. Alla anställningar ska vara trygga det betyder att vi vill omvandla timanställningar till fasta anställningar. Det betyder att vi drastiskt vill minska de delade turerna, en vardag som innebär ofrivilliga ”håltimmar” mitt på dagen och att ännu ett pass slutar sent. Det är inte en hållbar livssituation och det hörsammar vi i Vänsterpartiet.

Vi i Vänsterpartiet vill satsa på olika arbetstidinnovationer som att få sin friskvård under arbetstiden utökad eller varför inte en kortare arbetsdag med full lön…

Vi ser vikten av att alla äldre ska få känna sig trygga. De ska ha möjligheten att få tala sitt modersmål för att på så sätt motverka den isolering som det annars kan innebära. Trots att vi idag kallar oss för ”Europas teckenspråkiga huvudstad” så kan vi fortfarande inte erbjuda en plats på ett vård- och omsorgsboende där huvudspråket som talas är svenskt teckenspråk, det vill vi i Vänsterpartiet ändra på. Vi ser med oro på den ojämlikhet som fortsatt får råda och hur viktigt det är att alla äldre får känna trygghet i sitt eget hem. Dessutom så kan vi även se på den fantastiska möjlighet som här finns att då kunna anställa teckenspråkiga som t ex döva personer.

Boendet ska kunna anpassas efter behov och ha gemensamma utrymmen så att människor ska ha möjligheten att mötas…

Det finns idag en tendens i Sverige av rädsla inför det som är främmande. Vi kan se att det saknas viktiga mötesplatser där människor kan mötas över generationsgränser, över kulturella gränser. Örebro kommun har fortsatta behov av att bygga fler äldreboenden, skapa fler studentbostäder etc. Med detta i åtanke och med goda exempel som vi ser runt om i världen så vill vi i Vänsterpartiet undersöka möjligheten att skapa ett boende öppet för alla. Ett boende där människor kan mötas, där äldre ska ha möjligheten att umgås med yngre, där de med stora behov men som inte känner sig hemma på en äldreboende pga sin låga ålder och där nyanlända ska kunna träffa studenter. Boendet ska kunna anpassas efter behov och ha gemensamma utrymmen så att människor ska ha möjligheten att mötas, för i mötet finns potentialen för ett mer tolerant samhälle, där vi ser alla människor som resurser.

Jämställdheten måste bli bättre!

Idag ser vi hur klyftorna ökar och barnfattigdomen fortfarande är ett stort problem. Bara under första halvan av 2017 så vräktes sju barn från sina hem i Örebro kommun. Vi i Vänsterpartiet ser dessa orättvisor och vi jobbar hårt för att alla ska få det bättre. Vi ser vikten av att värna de människor som har det svårast. Vi ser problem inom äldreomsorgen där vi har andra lösningar än den styrande minoriteten men vi ser även att hemlösheten är ett växande problem, inte bara gällande de människor som i slutet av dagen tvingas sova på gatan utan även den misshandlade kvinnan som natt efter natt tvingas sova på soffan hos en vän därför att hon fortfarande inte får plats på Kvinnohuset. På grund av den bostadsbrist som råder så finns det kvinnor som skulle kunna flytta till egna boenden och på så sätt öppna upp livsviktiga platser på Kvinnohuset. Vi anser att satsningarna på kvinnohuset är livsviktiga.

…hemlösheten är ett växande problem, inte bara gällande de människor som i slutet av dagen tvingas sova på gatan utan även den misshandlade kvinnan som natt efter natt tvingas sova på soffan hos en vän…

Vi vill också satsa på Centrum mot våld eftersom vi ser vilket lidande som Mäns våld mot kvinnor för med sig. Här har CMV kompetensen att inte bara stötta kvinnorna utan även kunna gå in och hjälpa barnen. De blir ofta utsatta dubbelt upp eftersom de inte bara har sina traumatiska upplevelser, dessutom så orkar kvinnorna ofta inte att vara förälder och pappan har kanske aldrig funnits där. Vi vill därför att CMV ska finnas tillgängliga dygnet runt på telefon, för när stunden kommer då en kvinna går så behöver vi finnas där och fånga upp henne direkt, inte bara under kontorstid. Vi lever i ett samhälle där människor som lever i samkönade relationer inte har samma rättigheter. Om t ex en utsatt man behöver en fristad så finns det ingenstans att vända sig i kommunen. Det tycker vi är fel! Vi vill se ett stödboende för våldsutsatta män också.

Ingen kvinna ska behöva säga ”me too”, det måste ändå vara vårt mål.

Arbetet som tjejjouren gör är oerhört viktigt. På senaste tiden så har just kvinnors utsatthet lyfts fram genom bl a den folkrörelse som dragit igång genom olika sociala medier så som #Me too så ser vi ännu mer hur stöttningen av våra unga kvinnor är en del i det samhälle som är framtiden. Tjejjouren arbetar aktivt med att svara på frågor, ger möjligheten att tala om svåra saker som har hänt men även chansen till gemenskap. Det tycker vi att vi ska satsa på. Ingen kvinna ska behöva säga ”me too”, det måste ändå vara vårt mål.