Ännu mer privatiseringar

När vi i Vänsterpartiet äntligen fick höra minoritetsstyret (S, C, KD) gå ut och kritisera det privat system de infört kallat LOV (Lagen Om Valfrihetssystem), ett system som har tillåtits härska fritt under flera år utan några större begränsningar, så blev vi först glada. Detta system är en stor del i det dränage av resurser som pågått under flera års tid. När LOV infördes utlovades en mångfald av utbud och en effektiv organisation och varje gång som vi i Vänsterpartiet frågade hur styret visste att de privata aktörerna gjorde det som de skulle så fick vi hela tiden svaret att vi var tvungna att visa tillit. Tillit är fint att ha till en vän eller kanske kollega men när det handlar om att vi ska veta var våra skattepengar går så känns det plötsligt inte lika fint.

Kontrollapparaten var nästintill noll och när vi lyfte frågan så fick vi ofta till svar att kontrollen av den kommunala verksamheten minsann inte heller fungerade. Men i min värld så behöver väl inte det ena stå i kontrast med det andra..? Det är viktigt att kunna se över all den verksamhet som våra skattemedel går till men när det kommer till de privata företagen så kan inte vem som helst granska den. Det är nämligen så att all offentlig verksamhet faller under offentlighetsprincipen, det betyder krasst att om du som kommunal invånare skulle vilja få ut verksamhetsdokument gällande ett vård- och omsorgsboende här i Örebro så har du rätt till det enligt lag. De privata företagen befinner sig under ”lagen om handelsbolag och enkla bolag” vilket skyddar dem från offentlig insyn. Jag har inget emot den lagen som sådan men när det handlar om en verksamhet som drivs med våra skattepengar då blir jag inte lika glad.

LOU istället för LOV

Men, tänker ni, då måste jag ju vara enormt glad av att höra att minoritetsstyret (S, C, KD) har beslutat att sluta med LOV inom omvårdnadsdelen av hemvården. Jo, det hade jag varit om det inte vore för det att de istället tänker införa LOU (Lagen om Offentlig Upphandling), vilket bara är en annan variant av privatiseringar och dessutom så har de tänkt utöka den till 50% vilket är mer än vad som finns idag… Här tar de alltså en form av privatiseringar som inte fungerar och byter ut den med ett annat system av privatiseringar som fortfarande har samma stora brister i grunden det vill säga bristande insyn och i realiteten ingen meddelarfrihet.

Vad är det då som är viktigt med meddelarfrihet undrar kanske ni. Jo, ni har säkert hört talas om ”whistleblowers” en viktig funktion inom en verksamhet som går ut på att personalen ska kunna gå ut och berätta om eventuella missförhållanden som råder på dennes arbetsplats. Inom den offentliga verksamheten så skyddas detta genom lag, vilket betyder att en chef inom det offentliga som eftersöker en personal som gått ut med information kan bli dömd i domstol för detta. Här säger styret (S, C, KD) att de lägger in meddelarfriheten i kontraktet, vilket låter jättefint, men i verkligheten så finns det inget sätt för styret (S, C, KD) att efterleva det och det blir därför bara fina ord på ett papper.

Innehållet ska styra

I Vänsterpartiet strävar vi efter ett rikt innehåll i verksamheten, där många olika sorters vård och verksamhet ska få finnas. Vi vill ha den verkliga valfriheten där det är innehållet du väljer och att det hela tiden finns full insyn i verksamheten. De privata systemen driver kostnaderna uppåt och införandet av ett rehabiliterande arbetssätt, som kommunen håller på att införa, är inte ekonomiskt lönsamt för de privata företagen. Det blir ju därför konstigt att å ena sidan säga att vi ska jobba för att vi ska arbeta för friskare äldre och samtidigt ha ett system som ger en bättre avkastning för det privata om den äldre är sjukare. Det är viktigt att vi vet att varje skattekrona går dit den ska och det ska vara lätt för oss att se var pengarna går. Vi kommer därför att fortsätta arbeta för en bra vård och omsorg för alla.

Vi i Vänsterpartiet är det tydliga alternativet till fler privatiseringar!