Folkets företrädare måste vara en del av folket!

För många örebroare innebär sommaren en tid av andrum. Den innebär att hinna tillbringa tid med nära och kära, att förkovra sig i intressen eller att läsa den där boken som allt för länge har samlat damm i bokhyllan. För många örebroare innebär sommaren också en chans till nya yrkesmöjligheter. Både studerande och arbetslösa har en chans att komma närmare arbetsmarknaden via sommarjobb eller semestervikariat. Kontrasterna mellan de som har och inte har är stora – de som har jobb eller inte har jobb, de som upplever glädje och tillhörighet eller sorg och utanförskap, de som är friska eller de som kämpar mot sjukdom. Det finns också stora ekonomiska kontraster – kommunalråd i Örebro med en månadslön på 66 900 kronor kontra en kommunanställd lokalvårdare med en knapp tredjedel av detta i månadslön.

Det är oerhört viktigt att vi politiker är medvetna om dessa skillnader och har en tydlig förankring i verkligheten. För att jag som heltidspolitiker ska kunna göra ett bra jobb så tror jag det är av största vikt att jag också känner till den verklighet som de flesta vanliga örebroare lever i. Jag har under sommaren därför passat på att jobba lite inom mitt gamla yrke inom kriminalvården. För att kunna företräda folket så vill jag också vara en del av folket. Vi politiker har ett stort ansvar att se till att våra beslut grundas på verklighetsförankring, erfarenhet och forskning. Att yrkespolitiker tappar kontakten med det ”vanliga yrkeslivet” är oerhört farligt, och tyvärr alldeles för vanligt. Vänsterpartiet vill att de som fattar beslut som påverkar ditt liv ska stå stadigt på jorden, vi vill se mer ”vanligt folk” i politiken!

För att lyfta ett exempel ur kriminalvården så ropar många just nu efter tuffare tag, längre straff och mera övervakning. Att vi behöver bli bättre gällande sexual- och våldsbrott är jag helt enig om, men vi behöver angripa roten av problemet. Detta gör vi först och främst genom ett jämlikt samhälle med en stark välfärd. Ofta är det samma krafter som ropar efter hårdare tag som genom sin politik bidrar till ökade klasskillnader, segregation och en allt mer urholkad välfärd. Ekvationen går inte ihop. De kommer med enkla och kortsiktiga svar på komplexa problem. Vi behöver inte fler politiker som är på jakt efter att plocka billiga politiska poäng och sko sig på skattepengar, vi behöver fler ansvarstagande politiker som kan se helheten och fatta beslut som bidrar till ett hållbart samhälle där vi lyfter varandra.

Detta är också en av anledningarna till att Vänsterpartiet vill se sänkta politikerarvoden och att avlönade politiker inom Vänsterpartiet betalar partiskatt. Folkets företrädare ska inte leva på en nivå som skiljer sig alltför mycket från folket. Vi tycker också det är viktigt med rotation inom politiken. Med höga löner finns också risken att människor stannar kvar i politiken av fel anledning.

Genom politiker som befinner sig närmare verkligheten och vanligt folk, som inte tjänar tre eller fyra gånger så mycket som medellönen och som inte heller stannar inom politiken hela sitt yrkesverksamma liv så tror jag att vi kan bedriva en smartare och bättre politik. Vänsterpartiet tror på ett samhälle med politiker som har medborgarnas bästa i åtanke, det skulle ge oss alla ett rikare liv på flera olika sätt.

Martha Wicklund,

Kommunalråd Vänsterpartiet Örebro

Uppmärksamma att Sveriges första pridetåg hölls i Örebro

50 år har gått sedan Stonewallupproret i New York. Upproret var kulmen på en lång tid av polistrakasserier och razzior mot klubbar som var populära bland homo- och bisexuella, transpersoner och queera (HBTQ-personer). Razzian på klubben Stonewall Inn skulle komma att utgöra startskottet för flera demonstrationer, och även stärka kampen för HBTQ-personers rättigheter världen över.

Den 15 maj 1971 skrevs historia i Örebro när det första svenska HBTQ-demonstrationen hölls här. Örebroare gick då i spetsen för lika rättigheter oavsett sexuell läggning. Det är något som vi borde vara stolta över men även se som en påminnelse om att det är vårt ansvar att fortsätta kampen.

Det är positivt att dagens Örebro är ett öppnare samhälle än 1971. Vi är stolta över att Vänsterpartiet har varit med och bidragit till det. Vänsterpartiet har i riksdagen bland annat har lagt förslag som har lett till införande av registrerat partnerskap, att homosexuella skyddas av lagar om hets mot folkgrupp, rätt till insemination för lesbiska par och rätt till bostadsbidrag för homosexuella sambopar. Under tiden som Vänsterpartiet har varit med och styrt Region Örebro Län har ett bra bemötande oavsett läggning eller könsuttryck varit en viktig fråga för oss, och många verksamheter har HBTQ-certifierats, däribland ungdomsmottagningar, hudkliniken och Ängens vårdcentral.

Vänsterpartiet fortsätter att slåss för HBTQ-personers rättighet och trygghet eftersom det handlar om människors lika värde. Kampen fortsätter nu, på nationell nivå fortsätter vi att jobba för flera HBTQ-frågor, till exempel att ändra reglerna för föräldraskap och att införa ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och man. På lokal nivå vill vi markera att Örebro ska vara en stad där alla kan känna sig välkomna, en regnbågsstad. Vänsterpartiet kommer därför vid nästa kommunfullmäktige att lägga ett förslag om att Örebro ska upprätta ett minnesmärke över det första pridetåget som hölls 1971. Vi ska verkligen vara stolta över att ha spelat en viktig roll i HBTQ-historien och detta vore ett sätt att både hedra de som vågade gå i spetsen och påminna kommande generationer om vikten av allas lika värde.

Martha Wicklund,

Kommunalråd Vänsterpartiet Örebro

Linn Josefsson,

Ordförande Vänsterpartiet Örebro