Kollektiva insatser avgörande i kristider

Jag började känna mig sjuk förra veckan med förkylningssymptom. Vanligtvis hade det inte hållit mig hemma, men denna gång fattade jag ett snabbt beslut att inte ta bussen in till min arbetsplats på Rådhuset. Jag valde att stanna kvar i mitt hem för att inte riskera att eventuellt smitta andra. Jag gjorde detta då jag inser allvaret i situationen och oavsett om mina symptom var lindriga och kanske bara berodde på en vanlig förkylning så är det så viktigt att vi alla ser stundens allvar, att vi tar vårt ansvar som samhällsmedborgare.

Just nu får vårt samhälle utstå ett rejält test i hur vi klarar av en nationell krissituation. Vi ser hur myndigheter i landet dagligen går ut med ny information kring läget. Det är en unik situation där rekommendationerna för hur vi ska agera förändras hela tiden. I detta läge så är det lätt att tappa huvudet, att panik utbryter för att människor inte riktigt vet vad som händer. Men att i den situationen ha myndigheter som håller huvudet kallt, som baserar sina beslut på fakta och vetenskap är just nu oerhört viktigt. Jag har läst åtskilliga texter från ledarskribenter och journalister som uppenbarligen anser sig veta mer än bland annat epidemiologer och smittskyddsläkare bara för att andra länder har agerat annorlunda. Jag läser även om enskilda individer som väljer att utnyttja situationen genom att köpa upp stora lager med skyddsutrustning för att sälja dyrt. Samtidigt så följer jag Facebookgrupper som hjälper till att handla åt äldre, jag ser hur människor delar med sig av viktiga mediciner, hur människor håller balkongkonserter i karantänens Italien.

När krisen kommer så går de flesta människor ihop och hjälps åt. För det är i kristider som vi verkligen ser hur vårt samhälle fungerar. Det är i dessa stunder som jag påminns om hur viktigt det är att vi har ett samhälle där vi inte bara tänker på oss själva utan ser till det gemensammas bästa. För sanningen är ju den att när samhället som helhet blomstrar det är då som alla människor i samhället mår som bäst. När vi står enade så kan vi ta oss an vad som helst. Det är inte enskilda personer som kommer att ta oss ur denna kris, det är inte ens enskilda myndigheter som kommer att göra det. Det är endast gemensamma insatser som kan hjälpa oss att hitta en väg ur denna svåra situation. Tillsammans kan vi flytta det berg som vi nu står inför för och skapa ett starkare och bättre samhälle.

Jag vill avsluta med att tacka all personal inom sjukvården, inom äldreomsorgen, inom barnomsorgen, inom skolan och så många fler. Jag vill tacka all den personal som gör att vårt samhälle står stabilt under krisen. Utan dessa viktiga samhällsbärare så hade vår möjlighet att klara krisen varit så mycket svårare. Så tack till alla er!

Martha Wicklund,

Oppositionsråd Vänsterpartiet Örebro

Publicerat av

Martha Wicklund

Martha Wicklund

Jag är Vänsterpartiets kommunalråd. Jag sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, programnämnd social välfärd samt några utskott och arbetsgrupper. Jag har arbetat inom Kriminalvården, är gift och har tre barn. Min fritid tillbringas gärna i skog och mark eller med olika sorters brädspel.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *