Vänsterpartiets budget 2021: Därför satsar vi 156 miljoner på att förstärka välfärden

Året 2020 kommer gå till historien som ett av de tuffaste åren på mycket länge. I samband med coronapandemin har viktiga samhällsfunktioner satts på prov, inte minst inom välfärden. Vänsterpartiet har länge kämpat för en stärkt välfärd och det är nu tydligt att årtionden av nedskärningar och privatiseringar har ett pris – instabilitet, sårbarhet och bristande kvalitet.

Under de senaste decennierna så har vi haft regeringar, både socialdemokratiska och borgerliga, som har prioriterat skattesänkningar före vår viktiga välfärd. Effekterna av dessa prioriteringar är nu mer tydliga än någonsin, precis som signalerna från fackförbunden – undersköterskorna i äldreomsorgen, barnskötarna och pedagogerna på förskolorna och boendestödjarna på gruppboenden kämpar i ständig uppförsbacke. Alla sliter hårt för att få verksamheten att fungera, alla vet att det saknas resurser. Trots detta gör personalen inom välfärden ett fantastiskt jobb med det lilla de har, ett arbete som pågår 24 timmar om dygnet, året om. Att tacka denna personal är minst sagt befogat, att förbättra deras situation är absolut nödvändigt!

Vi i Vänsterpartiet är därför stolta över att vi under 2020 lyckats driva igenom två viktiga reformer för att höja denna personal. Dels såg vi till att höja lönen för tusentals medarbetare inom välfärden i Örebro, dessutom ordnade vi även ett skobidrag eftersom vi vet att denna personal tillbringar större delen av sitt arbetspass på fötterna, och då krävs det bra skor om kroppen ska hålla ett helt arbetsliv.

Vi i Vänsterpartiet ser dock att välfärden behöver mer. Vi har alltid varit noggranna med att aldrig spara på äldre, unga eller sjuka. På så vis skiljer sig våra budgetförslag från styrande partiers budgetar – vi säger alltid nej till nedskärningar inom välfärden, något som vi även gör 2021. Vi ser behovet av att komma upp i en basnivå, ett utgångsläge där personalen hinner med sina arbetsuppgifter och även hinner med att finnas där för alla de människor som de ska hjälpa, stötta och ta hand om. Vi valde därför att göra en väldigt annorlunda satsning i år. Vi bestämde oss för att det enda sättet att få upp basnivån i verksamheterna till ett fungerande utgångsläge är att helt enkelt göra stora förstärkningar av välfärden.

I Vänsterpartiets budgetalternativ ”Ett Örebro För Alla” lägger vi därför 156 miljoner på ramförstärkningar till välfärden. Pengarna ska gå till att anställa fler arbetskamrater till förskoleläraren, undersköterskan och boendestödjaren. Pengarna ska användas till att utveckla verksamheterna i den riktning som behövs för att komma upp till en rimlig grundnivå, en nivå som har varit alldeles för låg alldeles för länge. Våra 156 miljoner är viktiga pengar som kan användas till det förebyggande arbetet, som kan se till att fånga upp de elever som är på glid och har få framtidsutsikter. Det är pengar som kan nyttjas för att stärka modersmålsundervisningen istället för att systematiskt försämra den.

Så istället för den styrande minoritetens lappande och lagande så väljer vi i Vänsterpartiet att satsa på en välfärd som håller både i kris och i vardagen.

Publicerat av

Martha Wicklund

Martha Wicklund

Jag är Vänsterpartiets kommunalråd. Jag sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, programnämnd social välfärd samt några utskott och arbetsgrupper. Jag har arbetat inom Kriminalvården, är gift och har tre barn. Min fritid tillbringas gärna i skog och mark eller med olika sorters brädspel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *