Tid för att leva!

Idag fick vi veta att det finns ett skatteöverskott på 87 miljoner vilket ju är en glädjande nyhet. (V)i vet ju hur vi tycker att vi ska använda delar av dessa pengar (se http://www.na.se/orebro-lan/orebro/v-vill-anvanda-extramiljoner-till-sankt-arbetstid). Vårat första och största förslag handlar ju självklart om att satsa pengar på 6-timmars arbetsdag och då talar vi om att satsa på en av de yrkesgrupper som har haft det som tuffast den senaste tiden. Jag talar självklart om personalen inom äldreomsorgen, även om det inte finns några hinder för att även införa 6-timmars arbetsdag inom fler yrkesgrupper.

Vårat första och största förslag handlar ju självklart om att satsa pengar på 6-timmars arbetsdag…

Det är 60 år sedan vi började införa 8-timmars arbetsdag och drygt 100 år sedan som vi arbetade bort emot 12-timmars arbetsdag. Vi ser hur vi jobbar på ackord, hur timmarna ska räcka till mer och mer men i slutändan så har vi bara 24 timmar på ett dygn. Vid varje sänkning av arbetstiden som facken historiskt fick igenom så kom argumenten fram som att effektiviteten skulle minska, att folk skulle bli lata mm. Sanningen är ju en annan. På de försök som gjorts runt om i Sverige kan vi se att personalen mår mycket bättre när de får en verklig chans till återhämtning. Att ha tid för fritidsintressen, få spendera tid med familjen och att få chansen att träna gör att människor mår bättre på både kort och lång sikt. Nu talar jag inte bara de människor som jobbar med våra äldre utan även de som befinner sig på den mottagande sidan av vården. Våra äldre mår bättre av en lugnare och friskare personal.

Att ha tid för fritidsintressen, få spendera tid med familjen och att få chansen att träna gör att människor mår bättre på både kort och lång sikt.

Ur ett jämställdhetsperspektiv är ju denna fråga så viktig med. Många kvinnor som idag jobbar inom äldreomsorgen har gått ner i arbetstid för att få tiden att räcka till. Vi vet att kvinnor utför mer obetalt arbete i hemmet och resultatet av det blir ju även att de får betala genom lägre sjukpenninggrundande inkomst, A-kassa och längre fram i livet en lägre pension. För att inte tala om att tidspressen men även det fysiskt tunga arbete de utför leder till att de faktiskt inte orkar med ett helt arbetsliv. Så kan vi bara inte ha det!

…de får betala genom lägre sjukpenninggrundande inkomst, A-kassa och längre fram i livet en lägre pension.

Så att då genomföra 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön kommer att ge oss möjligheten att fördela arbetet åt fler och på ett rättvisare och mer jämställt sätt. För det är när människor mår bra som samhället utvecklas positivt och det kan vi lära då vi ser resultatet av de tidigare arbetstidsförkortningarna.

För nog måste väl livet gå ut på mer än att bara överleva?

Det är nu dags att börja leva också!