Ännu mer privatiseringar

När vi i Vänsterpartiet äntligen fick höra minoritetsstyret (S, C, KD) gå ut och kritisera det privat system de infört kallat LOV (Lagen Om Valfrihetssystem), ett system som har tillåtits härska fritt under flera år utan några större begränsningar, så blev vi först glada. Detta system är en stor del i det dränage av resurser som pågått under flera års tid. När LOV infördes utlovades en mångfald av utbud och en effektiv organisation och varje gång som vi i Vänsterpartiet frågade hur styret visste att de privata aktörerna gjorde det som de skulle så fick vi hela tiden svaret att vi var tvungna att visa tillit. Tillit är fint att ha till en vän eller kanske kollega men när det handlar om att vi ska veta var våra skattepengar går så känns det plötsligt inte lika fint.

Kontrollapparaten var nästintill noll och när vi lyfte frågan så fick vi ofta till svar att kontrollen av den kommunala verksamheten minsann inte heller fungerade. Men i min värld så behöver väl inte det ena stå i kontrast med det andra..? Det är viktigt att kunna se över all den verksamhet som våra skattemedel går till men när det kommer till de privata företagen så kan inte vem som helst granska den. Det är nämligen så att all offentlig verksamhet faller under offentlighetsprincipen, det betyder krasst att om du som kommunal invånare skulle vilja få ut verksamhetsdokument gällande ett vård- och omsorgsboende här i Örebro så har du rätt till det enligt lag. De privata företagen befinner sig under ”lagen om handelsbolag och enkla bolag” vilket skyddar dem från offentlig insyn. Jag har inget emot den lagen som sådan men när det handlar om en verksamhet som drivs med våra skattepengar då blir jag inte lika glad.

LOU istället för LOV

Men, tänker ni, då måste jag ju vara enormt glad av att höra att minoritetsstyret (S, C, KD) har beslutat att sluta med LOV inom omvårdnadsdelen av hemvården. Jo, det hade jag varit om det inte vore för det att de istället tänker införa LOU (Lagen om Offentlig Upphandling), vilket bara är en annan variant av privatiseringar och dessutom så har de tänkt utöka den till 50% vilket är mer än vad som finns idag… Här tar de alltså en form av privatiseringar som inte fungerar och byter ut den med ett annat system av privatiseringar som fortfarande har samma stora brister i grunden det vill säga bristande insyn och i realiteten ingen meddelarfrihet.

Vad är det då som är viktigt med meddelarfrihet undrar kanske ni. Jo, ni har säkert hört talas om ”whistleblowers” en viktig funktion inom en verksamhet som går ut på att personalen ska kunna gå ut och berätta om eventuella missförhållanden som råder på dennes arbetsplats. Inom den offentliga verksamheten så skyddas detta genom lag, vilket betyder att en chef inom det offentliga som eftersöker en personal som gått ut med information kan bli dömd i domstol för detta. Här säger styret (S, C, KD) att de lägger in meddelarfriheten i kontraktet, vilket låter jättefint, men i verkligheten så finns det inget sätt för styret (S, C, KD) att efterleva det och det blir därför bara fina ord på ett papper.

Innehållet ska styra

I Vänsterpartiet strävar vi efter ett rikt innehåll i verksamheten, där många olika sorters vård och verksamhet ska få finnas. Vi vill ha den verkliga valfriheten där det är innehållet du väljer och att det hela tiden finns full insyn i verksamheten. De privata systemen driver kostnaderna uppåt och införandet av ett rehabiliterande arbetssätt, som kommunen håller på att införa, är inte ekonomiskt lönsamt för de privata företagen. Det blir ju därför konstigt att å ena sidan säga att vi ska jobba för att vi ska arbeta för friskare äldre och samtidigt ha ett system som ger en bättre avkastning för det privata om den äldre är sjukare. Det är viktigt att vi vet att varje skattekrona går dit den ska och det ska vara lätt för oss att se var pengarna går. Vi kommer därför att fortsätta arbeta för en bra vård och omsorg för alla.

Vi i Vänsterpartiet är det tydliga alternativet till fler privatiseringar!

Tid för att leva!

Idag fick vi veta att det finns ett skatteöverskott på 87 miljoner vilket ju är en glädjande nyhet. (V)i vet ju hur vi tycker att vi ska använda delar av dessa pengar (se http://www.na.se/orebro-lan/orebro/v-vill-anvanda-extramiljoner-till-sankt-arbetstid). Vårat första och största förslag handlar ju självklart om att satsa pengar på 6-timmars arbetsdag och då talar vi om att satsa på en av de yrkesgrupper som har haft det som tuffast den senaste tiden. Jag talar självklart om personalen inom äldreomsorgen, även om det inte finns några hinder för att även införa 6-timmars arbetsdag inom fler yrkesgrupper.

Vårat första och största förslag handlar ju självklart om att satsa pengar på 6-timmars arbetsdag…

Det är 60 år sedan vi började införa 8-timmars arbetsdag och drygt 100 år sedan som vi arbetade bort emot 12-timmars arbetsdag. Vi ser hur vi jobbar på ackord, hur timmarna ska räcka till mer och mer men i slutändan så har vi bara 24 timmar på ett dygn. Vid varje sänkning av arbetstiden som facken historiskt fick igenom så kom argumenten fram som att effektiviteten skulle minska, att folk skulle bli lata mm. Sanningen är ju en annan. På de försök som gjorts runt om i Sverige kan vi se att personalen mår mycket bättre när de får en verklig chans till återhämtning. Att ha tid för fritidsintressen, få spendera tid med familjen och att få chansen att träna gör att människor mår bättre på både kort och lång sikt. Nu talar jag inte bara de människor som jobbar med våra äldre utan även de som befinner sig på den mottagande sidan av vården. Våra äldre mår bättre av en lugnare och friskare personal.

Att ha tid för fritidsintressen, få spendera tid med familjen och att få chansen att träna gör att människor mår bättre på både kort och lång sikt.

Ur ett jämställdhetsperspektiv är ju denna fråga så viktig med. Många kvinnor som idag jobbar inom äldreomsorgen har gått ner i arbetstid för att få tiden att räcka till. Vi vet att kvinnor utför mer obetalt arbete i hemmet och resultatet av det blir ju även att de får betala genom lägre sjukpenninggrundande inkomst, A-kassa och längre fram i livet en lägre pension. För att inte tala om att tidspressen men även det fysiskt tunga arbete de utför leder till att de faktiskt inte orkar med ett helt arbetsliv. Så kan vi bara inte ha det!

…de får betala genom lägre sjukpenninggrundande inkomst, A-kassa och längre fram i livet en lägre pension.

Så att då genomföra 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön kommer att ge oss möjligheten att fördela arbetet åt fler och på ett rättvisare och mer jämställt sätt. För det är när människor mår bra som samhället utvecklas positivt och det kan vi lära då vi ser resultatet av de tidigare arbetstidsförkortningarna.

För nog måste väl livet gå ut på mer än att bara överleva?

Det är nu dags att börja leva också!

 

 

 

Ett samtal om en bättre äldreomsorg

 

Idag fick jag chansen att tala med Lena, Stig, Ann-Christine och Karin från PRO. I Vänsterpartiet så har vi nyligen släppt ett eget program med förslag om hur vi ska förbättra äldreomsorgen. Idag ser vi hur privatiseringarna, neddragningarna och ett NPM-tänk (New Public Management) har trasat sönder organisationen. I Vänsterpartiet blev vi glada när minoritetsstyret gick ut i media och sa att de skulle se över LOV (Lagen Om Valfrihetssystem). Det var tal om att problemen skulle lyftas fram samt att konkreta åtgärder skulle utarbetas för att se till att få stopp på det skenande tåg som äldreomsorgen är idag. Utredningen, som nyligen vart färdig, är en stor besvikelse. I den lyfts ordet ”valfrihet” upprepade gånger men vad för värderingar konsulterna som gjort utredningen lägger i ordet definieras aldrig. Dessutom så presenteras det fyra förslag till förändring i utredningen och ett av dem är att inte förändra något…

 Idag ser vi hur privatiseringarna, neddragningarna och ett NPM-tänk (New Public Management) har trasat sönder organisationen.

Vi i Vänsterpartiet hade ju önskat att minoritetsstyret hade tagit ett verkligt grepp om LOV:en där de vänt på alla stenar och sett över alla möjligheter. Problemet är att de inte ens tittat på möjligheten att t ex ta tillbaka hemtjänstgrupper i kommunala intraprenader, där personalen har en stor frihet att utforma sin egen verksamhet på bästa sätt. Det tycker inte vi i Vänsterpartiet är seriöst gjort av styret, då saknades det en vilja verkligen se över verksamheten.

Men i Vänsterpartiet vill vi se förändring. Vi vill införa två timmar med gratis stödinsats som de kan använda som de vill så att de ska få kvalité i sin vardag.

När vi nu fick möjligheten att tala med PRO så fanns det ett missnöje med dagens sätt att styra verksamheten. Inom PRO så pratades det också om att LOV:en hade förstört stora delar av äldreomsorgen. Men i Vänsterpartiet vill vi se förändring. Vi vill införa två timmar med gratis stödinsats som du kan använda som du vill så att de ska få kvalité i din vardag. Det betyder att du ska kunna få hjälp med julbaket, gå ut i parken, se den där konserten eller gå ut i skogen och plocka svamp. För det är vad vi anser är valfrihet, chansen att välja vad du vill göra inte vem som ska göra det. Vi talade om vårt förslag som blev infriat gällande sommaraktiviteter för äldre och Lena berättade om flera medlemmar i PRO som hade varit där samt hur underbart de hade tyckt att det var att få komma iväg under sommaren. Det är roligt att höra att vi i Vänsterpartiet är med och påverkar även när vi inte sitter med och styr.

För det är vad vi anser är valfrihet, chansen att välja vad du vill göra inte vem som ska göra det.

Vi hade ett långt samtal om alla våra förslag och vill du veta mer så hittar du hela vårt förslag till budget: http://orebro.vansterpartiet.se/files/2017/10/V%C3%A4nsterpartiets-budgetf%C3%B6rslag-2018.pdf

Det är roligt att höra att vi i Vänsterpartiet är med och påverkar även när vi inte sitter med och styr.

Jag tycker om att ha dessa samtal med människor runt om i vår kommun, då det är ni alla medborgare i vår kommun som vet vad som händer, som dagligen tar del av kommunen och som kan sitta inne med förslag eller kanske tankar kring hur vi kan utveckla kommunen i rätt riktning. Så kontakta mig gärna om du också har ett förslag: [email protected]

En blomstrande äldreomsorg

Vi ser att människor inom t ex äldreomsorgen sliter. I takt med att klyftorna ökar så förväntas även personalen att jobba hårdare med krympande resurser. Det är därför vi behöver höja lönen för dem som tjänar allra minst. Men den hårt arbetande undersköterskan som är ensamstående och som sliter för att få ihop vardagen måste få andrum. Hon behöver få en chans att till avkoppling så att hon kan orka med ett helt arbetsliv. Vi i Vänsterpartiet vill satsa på olika arbetstidinnovationer som att få sin friskvård under arbetstiden utökad eller varför inte en kortare arbetsdag med full lön och därmed en chans till mer fritid, mer kvalitetstid med barnen. Alla anställningar ska vara trygga det betyder att vi vill omvandla timanställningar till fasta anställningar. Det betyder att vi drastiskt vill minska de delade turerna, en vardag som innebär ofrivilliga ”håltimmar” mitt på dagen och att ännu ett pass slutar sent. Det är inte en hållbar livssituation och det hörsammar vi i Vänsterpartiet.

Vi i Vänsterpartiet vill satsa på olika arbetstidinnovationer som att få sin friskvård under arbetstiden utökad eller varför inte en kortare arbetsdag med full lön…

Vi ser vikten av att alla äldre ska få känna sig trygga. De ska ha möjligheten att få tala sitt modersmål för att på så sätt motverka den isolering som det annars kan innebära. Trots att vi idag kallar oss för ”Europas teckenspråkiga huvudstad” så kan vi fortfarande inte erbjuda en plats på ett vård- och omsorgsboende där huvudspråket som talas är svenskt teckenspråk, det vill vi i Vänsterpartiet ändra på. Vi ser med oro på den ojämlikhet som fortsatt får råda och hur viktigt det är att alla äldre får känna trygghet i sitt eget hem. Dessutom så kan vi även se på den fantastiska möjlighet som här finns att då kunna anställa teckenspråkiga som t ex döva personer.

Boendet ska kunna anpassas efter behov och ha gemensamma utrymmen så att människor ska ha möjligheten att mötas…

Det finns idag en tendens i Sverige av rädsla inför det som är främmande. Vi kan se att det saknas viktiga mötesplatser där människor kan mötas över generationsgränser, över kulturella gränser. Örebro kommun har fortsatta behov av att bygga fler äldreboenden, skapa fler studentbostäder etc. Med detta i åtanke och med goda exempel som vi ser runt om i världen så vill vi i Vänsterpartiet undersöka möjligheten att skapa ett boende öppet för alla. Ett boende där människor kan mötas, där äldre ska ha möjligheten att umgås med yngre, där de med stora behov men som inte känner sig hemma på en äldreboende pga sin låga ålder och där nyanlända ska kunna träffa studenter. Boendet ska kunna anpassas efter behov och ha gemensamma utrymmen så att människor ska ha möjligheten att mötas, för i mötet finns potentialen för ett mer tolerant samhälle, där vi ser alla människor som resurser.

En äldreomsorg med ansvar

Jag har under hela våren deltagit i en parlamentarisk grupp där en representant från varje parti skulle vara med och ta fram en handlingsplan samt en strategi för hur kommunens äldreomsorgen ska se ut i framtiden. Från Vänsterpartiets sida gick vi med för att vi tycker att äldreomsorgen är så viktig och att den framtida ambitionsnivån inom detta område måste höjas. Självklart är det alltid bra om partierna kan komma överrens om en allmän linje som vi ska sträva mot för att skapa en kontinuitet i verksamheten.

Så hur utvecklades detta arbete då? Jo, det var en hel del förslag och tankar som lyftes fram i gruppen som var väldigt bra. Alla hade ett bra tänk i hur viktigt det är att våra äldre ska må bra och att de ska ha den bästa omsorgen där delaktighet och medinflytande är några nyckelord. Men genom arbetet så var det två viktiga delar som gruppen undvek; organisation och finansiering.

När en parlamentariska grupp startas för att få en politisk enighet som ska ge ett långsiktigt perspektiv så krävs några förutsättningar. Tar gruppen fram en handlingsplan så innebär det alltid kostnader för att genomföra de punkter som lyfts fram. Som när det beslutades att en handlingsplan skulle läggas fram för att höja skolan i kommunen så kopplades en budget till planen på 28 miljoner för att förslagen i planen ska kunna förverkligas. Jag utgick ju därför för att det även här skulle kopplas samman en budget eftersom vi verkligen behöver göra insatser för att våra äldre ska få den omsorg de har rätt till. Hur ska planen bli verklighet om det inte finns en budget?

Sedan har vi punkt två som handlar om organisationen. Här har vi alltså en stor organisation som blöder. Äldreomsorgen har gått från ett plusresultat för några år sedan och sedan infördes Lagen om valfrihet (LOV) som innebar att äldreomsorgen inte blev sig lik. Snabbt rann det pengar ur systemet och bara några år senare så har ledningen kämpat med underskott på över 100 miljoner kronor. Men trots detta så blev mina upprepade försök att lyfta frågan om organisering helt fruktlösa. Det som återkommer är att alla övriga partier är så fasta i sin övertygelse om att LOV är enda sättet framåt att det inte ens har gått att diskutera en förändring.

När vi nu kommit fram till den sista träffen för den parlamentariska gruppen och vi ännu står fast på samma ställe i dessa två fundamentala frågor så är det med sorg i hjärtat som jag blir tvingad att inom mitt eget parti finna lösningar, finna vägarna framåt. Vi står inför större och större utmaningar där svaret aldrig kan vara att frenetiskt klamra sig fast vid principer som skjuter vår omsorg i sank. Det är nu vi måste se till vad som är bäst för våra äldre och ge dem en verksamhet som hela tiden utvecklas mot det bättre.

Vi i Vänsterpartiet kommer därför att arbeta på förslag under sommaren som vi ska finansiera krona för krona. Vi ska lägga fram ett seriöst förslag som vi kommer att kunna genomföra om vi får förtroendet av väljarna. Vi får helt enkelt lämna övriga partier i LOV-träsket och själva röra oss framåt mot en äldreomsorg där det finns tid att bli sedd, där våra skattemedel används på rätt sätt. En äldreomsorg för alla. Vi kommer se till att människor vill bli gamla i Örebro.

Nedskärningar i äldreomsorgen

Adolfsbergshemmet syntes i media för något år sedan då de hade många problem. Problemen blev så allvarliga så att det till slut blev en massuppsägning av en stor del av personalen. Arbetssituationen under dessa år var verkligen inte bra och trots upprepade försök att få till en förändring fann till slut personalen att den enda utvägen var att säga upp sig.

Jag är väldigt kritisk till hur man hanterade ärendet från styrets sida eftersom det aldrig ska kunna gå så långt som det gjorde och därför ville jag gärna få komma dit för att se hur situationen såg ut i dag. I tisdags förra veckan fick jag möjligheten att komma dit på ett studiebesök och det var roligt att se att flera av den personal som tidigare hade sagt upp sig var tillbaka på Adolfsbergshemmet. Personalen berättade med glädje att den nuvarande ledningen hörsammade personalen och att de kände att personalens önskemål togs i beaktning, det var allt som behövdes.

Att få se personalen på Adolfsbergshemmet var fantastiskt! Här har vi professionella som sliter hårt men ändå har hjärtat med sig i arbetet. Det gör ont att höra vittnesmål om hur pengarna man får inte räcker till fullt ut och om vilka kraftiga nedskärningar man fått göra på grund av det. Jakten efter varje krona leder till att man blandar seniorer med olika behov, till exempel så sätter man dementa med somatiska (fysiskt sjuka) seniorer. Eftersom dessa olika människor har behov som krockar så är det ytterst svårt för personalen att tillgodose dessa behov.

Allt grundar sig i resursfördelningsmodellens styrprincip som säger att man inte får tacka nej till en senior som behöver en plats oavsett om denna människa är gravt dement och det lediga rummet finns på en avdelning med somatiska seniorer. Finns det då en risk för att människor kommer i kläm i jakten efter varje krona? Finns det en risk att denna jakt leder till att de människor som vården är till för försvinner i periferin? Jag önskar att den styrande minoriteten tänker över dessa frågor…