Uppmärksamma att Sveriges första pridetåg hölls i Örebro

50 år har gått sedan Stonewallupproret i New York. Upproret var kulmen på en lång tid av polistrakasserier och razzior mot klubbar som var populära bland homo- och bisexuella, transpersoner och queera (HBTQ-personer). Razzian på klubben Stonewall Inn skulle komma att utgöra startskottet för flera demonstrationer, och även stärka kampen för HBTQ-personers rättigheter världen över.

Den 15 maj 1971 skrevs historia i Örebro när det första svenska HBTQ-demonstrationen hölls här. Örebroare gick då i spetsen för lika rättigheter oavsett sexuell läggning. Det är något som vi borde vara stolta över men även se som en påminnelse om att det är vårt ansvar att fortsätta kampen.

Det är positivt att dagens Örebro är ett öppnare samhälle än 1971. Vi är stolta över att Vänsterpartiet har varit med och bidragit till det. Vänsterpartiet har i riksdagen bland annat har lagt förslag som har lett till införande av registrerat partnerskap, att homosexuella skyddas av lagar om hets mot folkgrupp, rätt till insemination för lesbiska par och rätt till bostadsbidrag för homosexuella sambopar. Under tiden som Vänsterpartiet har varit med och styrt Region Örebro Län har ett bra bemötande oavsett läggning eller könsuttryck varit en viktig fråga för oss, och många verksamheter har HBTQ-certifierats, däribland ungdomsmottagningar, hudkliniken och Ängens vårdcentral.

Vänsterpartiet fortsätter att slåss för HBTQ-personers rättighet och trygghet eftersom det handlar om människors lika värde. Kampen fortsätter nu, på nationell nivå fortsätter vi att jobba för flera HBTQ-frågor, till exempel att ändra reglerna för föräldraskap och att införa ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och man. På lokal nivå vill vi markera att Örebro ska vara en stad där alla kan känna sig välkomna, en regnbågsstad. Vänsterpartiet kommer därför vid nästa kommunfullmäktige att lägga ett förslag om att Örebro ska upprätta ett minnesmärke över det första pridetåget som hölls 1971. Vi ska verkligen vara stolta över att ha spelat en viktig roll i HBTQ-historien och detta vore ett sätt att både hedra de som vågade gå i spetsen och påminna kommande generationer om vikten av allas lika värde.

Martha Wicklund,

Kommunalråd Vänsterpartiet Örebro

Linn Josefsson,

Ordförande Vänsterpartiet Örebro